Προκηρύξεις

 

1η Προκήρυξη
Για την επιλογή Ανάδοχου που θα υλοποιήσει το Υποέργο 5 (Δηλαδή τα Εργαλεία 11 και 12)
(Σε μορφή .pdf, 132 Kb)

2η Προκήρυξη
Για την επιλογή Εξωτερικού Αξιολογητή του έργου
(Σε μορφή .pdf, 79 Kb)

3η Προκήρυξη
Για την εκτύπωση του συνοδευτικού ενημερωτικού - επιμορφωτικού υλικού των Εργαλείων και του υλικού των Εργαλείων
(Σε μορφή .pdf, 129 Kb)

4η Προκήρυξη
Για τη φιλοξενία του προσωπικού που θα επιμορφωθεί-εξειδικευθεί στη χρήση των διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων
(Σε μορφή .pdf, 121 Kb) 

 

 


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Καθηγητής Κωνσταντίνος Πόρποδας
Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας
Τηλ.:2610 991483, Fax: 2610 997629, E-mail: porpodas@upatras.gr