Περιέχομενο του έργου

 

Ανάπτυξη και στάθμιση των 12 εργαλείων

Τα υλικά των εργαλείων

Επιμόρφωση προσωπικού στη χρήση των εργαλείων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Καθηγητής Κωνσταντίνος Πόρποδας
Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας
Τηλ.:2610 991483, Fax: 2610 997629, E-mail: porpodas@upatras.gr