Στέφανος Βασιλόπουλος

Πληροφορίες

Στέφανος Βασιλόπουλος
Στέφανος
Βασιλόπουλος
...
2610 969742, 969724
www.labofcounseling.upatras.gr/index.php
Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας
Καθηγητής

Βιογραφικό

Ο Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Σπούδασε Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (αποφοίτησε με 'Aριστα'). Έλαβε κρατική υποτροφία και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ, καθώς και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, απ’ όπου απέκτησε το διδακτορικό του. Εργάστηκε για τρία, περίπου, χρόνια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και από το 2006 υπηρετεί στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας και στο αντικείμενο της Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας. Το ερευνητικό του έργο έχει αποδώσει 100 και πλέον δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, κυρίως σε έγκυρα διεθνή περιοδικά, καθώς και περισσότερες από 1000 αναφορές (Google scholar: h-index = 17, i10-index = 30, αθροιστικό impact factor: > 60). Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα σχολικής συμβουλευτικής και οδηγητικής (με έμφαση στις ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες), Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΓΣΨ), συναισθηματικών δυσκολιών σε παιδιά/εφήβους και θεραπευτικής παιδαγωγικής. Έχει επίσης συν-επιμεληθεί έναν συλλογικό τόμο, έχει κάνει τρεις επιμέλειες/μεταφράσεις και έχει συγγράψει τρία βιβλία αναφορικά με τη συμβουλευτική. Τέλος, έχει κατ' επανάληψη διατελέσει κριτής (ad hoc reviewer) σε 20 και πλέον διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ από το 2017 υπηρετεί ως Associate Editor στο European Journal of Counselling Psychology. Πληροφορίες για το ερευνητικό του έργο υπάρχουν στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://scholar.google.gr/citations?user=NS7YYekAAAAJ&hl=el&oi=ao

Διευθυντής:  (1) Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες” http://addictioncounseling.upatras.gr/  (2) Τομέα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών (3) Εργαστηρίου Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής.

ΣΠΟΥΔΕΣ

2001 - 2004 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Ph.D. in Psychology, Royal Holloway University of London, Department of Psychology). Επιβλέπων: Prof. Michael W. Eysenck

1999 - 2000 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Masters) στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο του Σάσεξ, Αγγλία (M.Sc. in Developmental Psychology, University of Sussex)

1998 - 2003 Πτυχιούχος του Προγράμματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

1992 - 1996 Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Προπτυχιακά μαθήματα:

1.Εισαγωγή στη Συμβουλευτική

2. Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων 

3. Σχολική Συμβουλευτική

4. Σχεσιοδυναμική και Προσωποκεντρική Συμβουλευτική

5. Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες: Θεωρία και Πράξη


Μεταπτυχιακά μαθήματα:


1. Γνωσιακές θεραπευτικές προσεγγίσεις και εξαρτήσεις

2. Μέθοδοι κλινικής έρευνας 

3. Διαταραχές ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβωνΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Βιβλία - Επιμέλεια Συλλογικών Τόμων

1. Κοσμόπουλος Α. Β., & Βασιλόπουλος Σ. Φ. (2010) (Επιμ.), Η Παιδαγωγική Σχέση. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη [σελίδες: 363].
ISBN: 978-960-333-630-3


2. Βασιλόπουλος, Σ. Φ., Κουτσοπούλου, Ι., & Ρέγκλη, Δ. (2011). Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες για παιδιά: θεωρία και πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη [σελίδες: 283].
ISBN: 978-960-333-650-1

3. Βασιλόπουλος, Σ. Φ., Μπρούζος, Α., & Μπαούρδα, Β. (2016). Ψυχοεκπαιδευτικά ομαδικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg [σελίδες 358]. ΙSBN 978-960-01-1785-1

4. Βασιλόπουλος Σ. Φ. (2021). 10 + 1 αποτελεσματικές τεχνικές για συμβούλους. Αθήνα: Gutenberg. 

Επιμέλεια Μετάφρασης

5. Bartlett, S., & Burton, D. M. (2019). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.  

6. Sklare, G. B. (2012). Βραχεία συμβουλευτική στην εκπαίδευση που φέρνει αποτελέσματα: Προσέγγιση εστιασμένη σε λύσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Κοντύλι.

7. McLeod, J. & McLeod, J. (2020). Δεξιότητες συμβουλευτικής. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.  

Δημοσίευσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

5. Vassilopoulos, S. P. & Brouzos, A. (under review). Promoting positive attitudes toward refugees: A prejudice-reduction, school-based group intervention for preadolescents in Greece. Journal of Humanistic Counseling

6. Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., Vlachioti, A., & Baourda, V. (under review). A coping-oriented group program for secondary school transition: Effects on coping strategies, self-esteem and social anxiety symptoms.  Psychology in the Schools.   

7. Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., Stavrou, V., & Baourda, V. (in press). Therapeutic factors during a psychoeducational group intervention aiming to promote school adjustment in first grade students. The European Journal of Counselling Psychology. 

8. Romosiou, V., Brouzos, A., & Vassilopoulos, S. P. (in press). An integrative group intervention for the enhancement of emotional intelligence, empathy, resilience and stress management among police officers. Police Practice and Research: An international Journal

9.Vassilopoulos, S. P., Koutsoura, A., Brouzos, A., & Tamami, D. (in press).  Promoting forgiveness in Greek preadolescents: A universal, school-based group intervention. British Journal of Guidance &Counselling

10. Baourda, V., Brouzos, A., & Vassilopoulos, S. P. (2018). Development and preliminary examination of the psychometric properties of the Psychoeducational Group Alliance Scale for Children (PGAS-c) in two samples of children participating in groups. Journal for Specialists in Group Work, 43, 108-127.

11. Vassilopoulos, S. P., Diakogiorgi, K., Brouzos, A., Moberly, J. N., & Chassioti, M. (2018). A problem-oriented group approach to reduce childrens'  fears and concerns about the secondary school transition. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 28, 84-101. .

12. Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., & Koutsianou, A. (2018). Outcomes of a universal social and emotional learning (SEL) group for facilitating first-grade students' school adjustment. International Journal of School and Educational Psychology, 6, 223-236.

13. Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., Tsorbatzoudis, H., & Tziouma, O. (2017). Is positive thinking in anticipation of a performance situation better than distraction? An experimental study in preadolescents. Scandinavian Journal of Psychology, 58, 142-149.  

14. Vassilopoulos S. P., Brouzos, A., & Moberly, N. J. (2017). The predictors of anticipatory processing before a social-evaluative situation. Journal of Experimental Psychopathology, 8, 443-454.

15. Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., & Tassi, C. (2017). A psychoeducational group intervention for siblings of children with autism spectrum disorder. Journal for Specialists in Group Work, 42, 274-298.

16. Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., Moberly, N. J., Tsorbatzoudis, H., & Tziouma, O. (2017). Generalization of the Clark and Wells cognitive model of social anxiety to children's athletic and sporting situations. British Journal of Guidance & Counselling, 45, 1-15.

17. Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., Moberly, N. J. & Spyropoulou, M. (2017). Linking shyness to social anxiety in children through the Clark and Wells cognitive model of social phobia. Hellenic Journal of Psychology, 14, 1-19.

18. Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., Moschou, K. (2016). Utilizing storytelling to promote emotional well-being of children with a distict physical appearance: The case of children who wear eyeglasses. The European Journal of Counselling Psychology, 4, 62-76. 

19. Vassilopoulos, S. P., & Brouzos, A. (2016). Cognitive bias modification of interpretations in children: Processing information about ambiguous social events in a duo. Journal of Child and Family Studies, 25, 299-307.

20. Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., & Boumpouli, C. (2016). Adolescents' subjective and psychological well-being: the role of personal meaning in life. Hellenic Journal of Psychology, 13, 153-169.

21. Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., Moberly, N. J. (2015). The relationships between metacognition, anticipatory processing, and social anxiety. Behaviour Change, 32, 114-126.

22. Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., Korfiati, A., & Baourda, V. (2015). High school students' perceptions of their counseling needs in an era of global financial crisis: An exploratory study in Greece. International Journal for the Advancement of Counselling, 37, 168-178.

23. Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., & Baourda, V. (2016). Therapeutic factors and members’ perceptions of co-leaders’ attitudes in a psychoeducational group for socially anxious Greek children. In A. Puig, B. Skudrzyk, J. Monteiro-Leitner, & A. M. Hutchins (Eds.) International perspectives on group work: Leadership, practice, research, and teaching (pp.194-214) New York: Taylor & Francis.

24. Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., & Tsiligianni, G. (2015). Development and evaluation of a short anger management group for special education teachers: A preliminary study. International Journal of School and Educational Psychology, 3, 107-116.

25. Vassilopoulos, S. P., Moberly, N. J., & Lau, J. (2015). Cognitive bias modification training in children affects anxiety during anticipatory processing of social evaluation. International Journal of Cognitive Therapy, 8, 318-334.

26. Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., & Baourda, V. (2015). Members' perceptions of person-centered facilitative attitudes and their role in outcome in a psychoeducational group for socially anxious children. Person-Centered and Experiential Psychotherapies, 14, 32-46.

27. Vassilopoulos, S. P., Moberly, N. J., & Tsoumanis, P. (2014). Social anxiety, anticipatory processing and negative expectancies for an interpersonal task in middle childhood. Journal of Experimental Psychopathology, 5, 151-167.

28. Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., & Andreou, E. (2015). A multi-session attribution modification program for children with aggressive behavior: Changes in attributions, emotional reaction estimates, and self-reported aggression. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 43, 538-548.

29. Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., & Baourda, V.C. (2015). Therapeutic factors and members' perceptions of co-leaders' attitudes in a psychoeducational group for socially anxious Greek children. The Journal for Specialists in Group Work, 40, 204-224.

30. Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., Damer, D. E., Mellou, A., Mitropoulou, A. (2013). A psychoeducational school-based group intervention for socially anxious children. Journal for Specialists in Group Work, 38, 307-329.

31. Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., & Rentzios, C. (2014). Evaluation of a universal social information processing group program aimed at preventing anger and aggressive behaviour in primary school children. Hellenic Journal of Psychology, 11, 208-223.

32. Vassilopoulos, S. P., & Brouzos, A. (2014). Psychoeducational groups for children and adolescents: Prologue. Hellenic Journal of Psychology, 11(3), v-vii.


33. Vassilopoulos, S. P., Blackwell, S. E., Misailidi, P., Kyritsi, A., & Ayfanti, M. (2014). The differential effects of written and spoken presentation for the modification of interpretation and judgmental bias in children. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 42, 535-554.

34. Vassilopoulos, S. P., Moberly, N.J. & Zisimatou, G. (2013). Experimentally modifying interpretations for positive and negative social scenarios in children: A preliminary investigation. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 41, 103-116.

35. Vassilopoulos, S. P., & Moberly, N.J. (2013). Cognitive bias modification in preadolescent children: Inducing an interpretation bias affects self-imagery. Cognitive Therapy and Research, 37, 547-556.

36. Vassilopoulos, S. P., & Konstantinidis, G. (2012). Teacher use of silence in elementary education. Journal of Teaching and Learning, 8, 91-105.

37. Vassilopoulos, S. P. & Brouzos, A. (2012). A pilot person-centred group counseling for university students: Effects on social anxiety and self-esteem. The Hellenic Journal of Psychology, 9, 222-239.

38. Brouzos, A., & Vassilopoulos, S. P. (2012). Current issues in person-centred counselling: Prologue. Hellenic Journal of Psychology, 9(3), v-vii.

39. Vassilopoulos, S. P., Blackwell, S. E., Moberly, N. J., Karahaliou, E. (2012). Comparing imagery and verbal instructions for the experimental modification of interpretation and judgmental bias in children. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 43, 594-601.

40. Vassilopoulos, S. P., & Banerjee, R. (2012). Social anxiety and content specificity of interpretation and judgmental bias in children. Infant and child Development, 21, 298-309.

41. Vassilopoulos, S. P., Moberly, N. J., Douratsou, K. (2012). Social anxiety and the interaction of imagery and interpretations in children: An experimental test of the combined cognitive biases hypothesis. Cognitive Therapy and Research, 36, 548-559.

42. Vassilopoulos, S. P. (2012). Social anxiety and memory biases in middle childhood: A preliminary study. The Hellenic Journal of Psychology, 9, 114-131.

43. Vassilopoulos, S. P. (2011). Interpretation bias for facial expressions in high and low socially anxious individuals: Effects of stimulus duration. The Hellenic Journal of Psychology, 8, 44-65.

44. Vassilopoulos, S. P. & Banerjee, R. (2010). Social interaction anxiety and the discounting of positive interpersonal events. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 38, 597-609.

45. Vassilopoulos, S. P., Banerjee, R. & Prantzalou C. (2009). Experimental modification of interpretation bias in socially anxious children: Changes in interpretation, anticipated interpersonal anxiety, and social anxiety symptoms. Behaviour Research and Therapy, 47, 1085-1089.

46. Vassilopoulos, S. P., & Kosmopoulos, A. (2009). Education as relationship between persons. The Person-Centered Journal, 16, 36-57.

47. Vassilopoulos, S. P. (2009). Interpretations for safety behaviours in high and low socially anxious individuals. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 37, 167-178.

48. Vassilopoulos, S. P., & Watkins, E. (2009). Adaptive and maladaptive self focus: A pilot extension study with individuals high and low in fear of negative evaluation. Behavior Therapy, 40, 181-189.

49. Vassilopoulos, S. P., & Banerjee, R. (2008). Interpretations and judgments for positive and negative social scenarios in childhood social anxiety. Behaviour Research and Therapy, 46, 870-876.

50. Vassilopoulos, S. P. (2008). Social anxiety and ruminative self-focus. Journal of Anxiety Disorders, 22, 840-867.

51. Vassilopoulos, S. P. (2008). Coping strategies and anticipatory processing in high and low socially anxious individuals. Journal of Anxiety Disorders, 22, 98-107

52. Vassilopoulos, S. P. (2006). Interpretation and judgmental biases in socially anxious and nonanxious individuals. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 34, 243-254.

53. Vassilopoulos, S. P. (2005). Anticipatory processing plays a role in maintaining social anxiety. Anxiety, Stress and Coping, 18, 321-332.

54. Vassilopoulos, S. P. (2005). Social anxiety and the effects of engaging in mental imagery. Cognitive Therapy and Research, 29, 261-277.

55. Vassilopoulos, S. P. (2005). Social anxiety and the vigilance-avoidance pattern of attentional processing. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 33, 13-24.

56. Vassilopoulos, S. P. (2004). Anticipatory processing in social anxiety. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 32, 285-293.

57. Vassilopoulos, S. P., & Cosmopoulos, A. V. (2003). Relation dynamic context and interpretation of social events. Scientia Pαedagogica Experimentalis, 40, 47-64.

58. Vassilopoulos, S. P. (2003). The value of video feedback in enhancing university students' self-perception and expectation of performance. Scientia Pαedagogica Experimentalis, 40, 277-300.

59. Vassilopoulos, S. P., & Cosmopoulos, A. V. (2003). Relational dynamics context and anticipated reactions to interpersonal situations. Scientia Pαedagogica Experimentalis, 40, 253-276.


Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και βιβλία

60. Μπουμπούλη, Χ., Μπρούζος, Α., & Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2019). Η σχέση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και του υποκειμενικού και ψυχολογικού ευ ζην των εφήβων. Στο Ν. Καλαβά-Μυλωνά, Ρ. Καλούρη, Φ. Κατσαμπούρη, Α. Μπότου, Ε. Κατσίγιαννη, Ι. Κοντζινου, & Ν. Τσέργας (Επιμ.), Σκέψεις, Απόψεις και Προβληματισμοί σε Θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (σσ. 231-249), Αθήνα: Πεδίο.   

61. Μπρούζος, Α., Βασιλόπουλος, Σ. Φ., Σουρτζίνου, Α., & Μπαούρδα, Β. (υπό δημοσίευση). Ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση για την ενίσχυση της συγχωρητικότητας σε παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών. Ψυχολογία: Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

62. Μπρούζος, Α., Βασιλόπουλος, Σ. Φ., & Τάσση, Χ. (2018). Εφαρμογή και αξιολόγηση ψυχοεκπαιδευτικού ομαδικού προγράμματος για αδέλφια παιδιών με αυτισμό. Στο Η. Κουρκούτας (Επιμ.) Σχολική Συμβουλευτική και Παρεμβάσεις για Παιδιά με Διαταραχές (σσ. 407-432). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

63. Ρομοσιού, Β., Μπρούζος, Α., & Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2018). Ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα συναισθηματικής νοημοσύνης και ψυχικής ανθεκτικότητας για αξιωματικούς αστυνομίας: Εφαρμογή και αξιολόγηση. Hellenic Journal of Psychology, 15, 76-107.  

64. Mπρούζος, Α., Βασιλόπουλος, Σ. Φ., Μισαηλίδη, Π., Κάτσιου, Π., & Μπαούρδα, Β. (2018). Αξιολόγηση των ομαδικών διαδικασιών σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση του θυμού μέσω της τέχνης σε παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, 113-114, 417-430. 

65. Κωνσταντινίδης, Γ., Βασιλόπουλος, Σ. Φ., & Ασημακοπούλου, Α. (2017). Η συνάντηση της ορθόδοξης χριστιανικής παιδαγωγικής και της ανθρωπιστικής παιδαγωγικής στην παιδαγωγική του Αλέξανδρου Κοσμόπουλου. Περιοδικό Θεολογία, 88, 251-277.

66. Mιχαήλ, Μ., Μπρούζος, Α., & Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2016). Απόψεις και βιώματα μαθητών για την μετάβαση απο το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και η σημασία τους για τον σχεδιασμό  συμβουλευτικών παρεμβάσεων στην πρώιμη εφηβεία. Στα Πρακτικά του 14ου Παγκύπριου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, Εκπαίδευση, διεπιστημονικότητα και σύγχρονος κόσμος: Ο ρόλος και η συνεισφορά της εκπαιδευτικής έρευνας (σσ. 1-10), Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 21-22 Οκτωβρίου. 

67. Βασιλόπουλος, Σ. Φ., Μπρούζος, Α., & Μόσχου, Κ. (2016). Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της αφηγηματικής συμβουλευτικής και της προσωποκεντρικής παιγνιοθεραπείας για τη βελτίωση της συναισθηματικής ευεξίας παιδιών με ιδιαιτερότητες στην εξωτερική τους εμφάνιση: Η περίπτωση παιδιών με ορθοδοντικά προβλήματα. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, 107, 336-348. 

68. Μπαούρδα, Β., Μπρούζος, Α., & Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2016). Βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν έναν πιο αισιόδοξο τρόπο σκέψης: Εφαρμογή και αποτελεσματικότητα ενός πιλοτικού προγράμματος παρέμβασης. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, 107, 601-610.

69. Μπρούζος, Α., Βασιλόπουλος, Σ. Φ., & Σταύρου, Β. (2016). Η αξιολόγηση της θεραπευτικής συμμαχίας κατά τη διάρκεια ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για τη διευκόλυνση της σχολικής προσαρμογής παιδιών Α' δημοτικού. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, 107, 404-417.

70.Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2015). Βασικές έννοιες και αρχές συμβουλευτικής εργασίας. Στο Α. Φτερνιάτη, Ι. Καραντζής & Μ. Μαρκοπούλου (επιμ.) Δάσκαλοι-μέντορες για ένα καλύτερο σχολείο: θεωρία και πράξη (σσ. 9-27). Πάτρα . ISBN: 978-960-87091-6-4.

71. Μπαούρδα, Β., Μπρούζος, Α., & Βασιλόπουλος, Σ. (2014). Μετάβαση από τη μία βαθμίδα της εκπαίδευσης στην επόμενη: Αξιοποίηση των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων για την υποστήριξη των μαθητών. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, 103, 119-128.

72. Βασιλόπουλος, Σ. Φ. & Παπακωνσταντινοπούλου, Α. (2014). Συμβουλευτική παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών: Οι αντιλήψεις των δασκάλων. Στο Δ. Γουδήρας (Επιμ.) Εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων (σσ. 203-217), εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

73. Βλαχάκη, Σ., Μπρούζος, Α., & Βασιλόπουλος, Σ. (2013). Η σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και τρόπων λήψης αποφάσεων. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, 102, 34-44.

74. Παπακωνσταντινοπούλου, Α., & Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2012). Πολυπολιτισμική συμβουλευτική στο δημοτικό σχολείο. Στο Α. Τριλιανός, Γ. Κουτρομάνος & Ν. Αλεξόπουλος (Επιμ.) Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές (τόμος ΙΙ, σσ. 737-746), εκδόσεις Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Αθηνών.

75. Κωνσταντινίδης, Γ., Βασιλόπουλος, Σ. Φ., & Κανδύλη, Κ. (2011). Μια πρόταση συνθετικής ψυχοπαιδαγωγικής κατά το πρότυπο της συνθετικής ψυχοθεραπείας. Στο Π. Γιαβρίμης, Ε. Παπάνης, & Α. Βίκη (Επιμ.) Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή (τόμος ΙΙ, σσ. 277-288), εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

76. Κωνσταντινίδης, Γ., & Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2010). Χρειάζεται ο σημερινός εκπαιδευτικός συμβουλευτική στήριξη/ψυχοθεραπεία; Στο Συλλογικό Τόμο Πρακτικών του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Σ.Ε.Π. – Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: «Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα» (σσ. 391-399). Αθήνα: Εκδόσεις Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

77. Βασιλόπουλος Σ. Φ. (2012). Η επαγγελματική εξουθένωση και η σχέση της με το κοινωνικό άγχος στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. The Hellenic Journal of Psychology, 9, 18-44.

78. Κωνσταντινίδης Γ., & Βασιλόπουλος Σ. Φ. (2010). Οι ψυχικές ανάγκες του αλλοδαπού μαθητή και ο ρόλος του σχεσιοδυναμικού δασκάλου. Στο Α. Β. Κοσμόπουλος & Σ.Φ. Βασιλόπουλος (Επιμ.) Η Παιδαγωγική Σχέση (σσ. 204-221), εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα.

79. Βασιλόπουλος Σ. Φ. (2010). Επαγγελματική εξουθένωση και διαπροσωπικές σχέσεις στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Α. Β. Κοσμόπουλος & Σ.Φ. Βασιλόπουλος (Επιμ.) Η Παιδαγωγική Σχέση (σσ. 326-345), εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα.

80. Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2009). Ντροπαλότητα και κοινωνικό άγχος σε μαθητές του δημοτικού: Συχνότητα εμφάνισης και ένα νέο ερωτηματολόγιο μέτρησης του παιδικού προσδοκητικού άγχους. Ψυχολογία, 16, 44-59.

81. Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2009). Εσφαλμένη ανατροφοδότηση ως προς τον καρδιακό ρυθμό και λανθασμένη αντίληψη της δημόσιας αυτοεικόνας σε άτομα με συμπτώματα κοινωνικού άγχους. Στο Γ. Κλεφτάρας & Μ. Καΐλα (Επιμ.) Από την Ψυχοπαθολογία στο Νόημα Ζωής (σσ. 385-400), εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα.

82. Κοσμόπουλος, Α. Β., & Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2005). Προσπάθεια διερεύνησης Σχεσιοδυναμικών στοιχείων ψυχολογίας των σημερινών εφήβων. Στην Επιστημονική Επετηρίδα «Αρέθας» του Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Πατρών, 3, 163-177.

83. Βασιλόπουλος, Σ. Φ., Κοσμόπουλος Α. Β., & Κωνσταντινίδης, Γ. Κ. (2005). Τα πρόσωπα εν σχέσει τείνουν να μοιράζονται ένα κοινό σημασιολογικό πλαίσιο αναφοράς: Αναλύοντας το Σχεσιοδυναμικό Πλαίσιο Αναφοράς. Στην Επιστημονική Επετηρίδα «Αρέθας» του Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Πατρών, 3, 25-36.

84. Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2002). Επιδράσεις του Κοινωνικού Άγχους στην εστίαση προσοχής και ερμηνεία κοινωνικών ερεθισμάτων. Στην Επιστημονική Επετηρίδα «Αρέθας» του Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2, 41-61.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

1. Brouzos, A., & Vassilopoulos, S. P. (Guest Editors). (2012). Current issues in person-centred counselling (Special Issue). Hellenic Journal of Psychology, 9(3).


2.Vassilopoulos, S. P., & Brouzos, A. (Guest Editors). (2014). Psychoeducational groups for children and adolescents. Hellenic Journal of Psychology, 11(3).


3. Vassilopoulos, S. P., & Malikiosi-Loizos, M. (Guest Editors). (2016). Counselling Psychology Research in Greece. The European Journal of Counselling Psychology, 4(1).

Διδασκαλία - Μαθήματα

Δημοσιεύσεις

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
1. Vassilopoulos S. P. (2004). Cognitive biases in social anxiety. PhD thesis, Department of Psychology, Royal Holloway University of London, U.K. (Επόπτης: Καθηγητής M.W.Eysenck) [σελίδες: 246]

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
2. Vassilopoulos S. P. (2000). Social anxiety, public self-image and recall of interpersonal information in middle childhood. M.Sc. thesis, School of Cognitive and Computing Sciences, University of Sussex, U.K. [σελίδες: 56]

ΒΙΒΛΙΑ
3. Κοσμόπουλος Α. Β., & Βασιλόπουλος Σ. Φ. (2010) (Επιμ.), Η Παιδαγωγική Σχέση. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη [σελίδες: 363].
ISBN: 978-960-333-630-3
4. Βασιλόπουλος, Σ. Φ., Κουτσοπούλου, Ι., & Ρέγκλη, Δ. (2011). Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες για παιδιά: θεωρία και πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη [σελίδες: 283].
ISBN: 978-960-333-650-1

5. Sklare Gerald (2013) (μτφρ. Σ. Φ. Βασιλόπουλος, Ι. Κουτσοπούλου, Δ. Ρέγκλη). Βραχεία συμβουλευτική στην εκπαίδευση που φέρνει αποτελέσματα: Προσέγγιση εστιασμένη σε λύσεις. Πινακάτες Πηλίου: Εκδόσεις Κοντύλι.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

6. Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., Moberly, N. J., Tsorbatzoudis, H., & Tziouma, O. (in press). Generalization of the Clark-Well model of social phobia to children's athletic and sporting situations. British Journal of Guidance & Counselling.
7. Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., & Moschou, K. (under review). Using a group narrative approach to promote emotional well-being of children with a distinct physical appearance: The case of children who wear eyeglasses. The European Journal of Counselling Psychology.
8. Vassilopoulos, S. P., & Brouzos, A. (in press). Cognitive bias modification of interpretations in children: Processing information about ambiguous social events in a duo. Journal of Child and Family Studies.
9. Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., & Moberly, N. J. (in press). The relationships between metacognition, anticipatory processing, and social anxiety. Behaviour Change.
10. Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., Korfiati, A., & Baourda, V. (in press). High school students' perceptions of their counseling needs in an era of global financial crisis: An exploratory study in Greece. International Journal for the Advancement of Counselling.
11. Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., & Tsiligianni, G. (in press). Development and evaluation of a short anger management group for special education teachers: A preliminary study. International Journal of School and Educational Psychology.
12. Vassilopoulos, S. P., Moberly, N. J., & Lau, J. (under review). Cognitive bias modification training in children affects anxiety during anticipatory processing of social evaluation. International Journal of Cognitive Therapy.
13. Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., & Baourda, V. (2015). Members' perceptions of person-centered facilitative attitudes and their role in outcome in a psychoeducational group for socially anxious children. Person-Centered and Experiential Psychotherapies, 14, 32-46.
14. Vassilopoulos, S. P., Moberly, N. J., & Tsoumanis, P. (in press). Social anxiety, anticipatory processing and negative expectancies for an interpersonal task in middle childhood. Journal of Experimental Psychopathology, 5, 151-167.
15. Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., & Andreou, E. (in press). A multi-session attribution modification program for children with aggressive behavior: Changes in attributions, emotional reaction estimates, and self-reported aggression. Behavioural and Cognitive Psychotherapy.
16. Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., & Baourda, V.C. (in press). Therapeutic factors and members' perceptions of co-leaders' attitudes in a psychoeducational group for socially anxious Greek children. The Journal for Specialists in Group Work.
17. Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., Damer, D. E., Mellou, A., & Mitropoulou, A. (2013). A psychoeducational school-based group intervention for socially anxious children. The Journal for Specialists in Group Work, 38, 307-329.
18. Vassilopoulos, S. P. & Moberly, N. J., & Zisimatou, G. (2013). Experimentally modifying interpretations for positive and negative social scenarios in children: A preliminary investigation. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 41, 103-116.
19. Vassilopoulos, S. P. & Blackwell, S. E., Misailidi, P., Kyritsi, A., & Ayfanti, M. (2014). The differential effects of written and spoken presentation for the modification of interpretation and judgmental bias in children. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 42, 535-554.
20. Vassilopoulos, S. P., & Moberly, N. J. (2013). Cognitive bias modification in preadolescent children: Inducing an interpretation bias affects self-imagery. Cognitive Therapy and Research, 37, 547-556.
21. Vassilopoulos, S. P., & Konstantinidis, G. (2012). Teacher use of silence in elementary education. Journal of Teaching and Learning, 8, 91-105.
22. Vassilopoulos, S. P., Blackwell, S. E., Moberly, N. J., Karahaliou, E. (2012). Comparing imagery and verbal instructions for the experimental modification of interpretation and judgmental bias in children. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 43, 594-601.
23. Vassilopoulos, S. P., & Banerjee, R. (2012). Social anxiety and content specificity of interpretation and judgmental bias in children. Infant and Child Development, 21, 298-309.
24. Vassilopoulos, S. P., Moberly, N. J., Douratsou, K. (2012). Social anxiety and the interaction of imagery and interpretations in children: An experimental test of the combined cognitive biases hypothesis. Cognitive Therapy and Research, 36, 548-559.
25. Vassilopoulos, S. P. & Banerjee, R. (2010). Social interaction anxiety and the discounting of positive interpersonal events. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 38, 597-609.
26. Vassilopoulos, S. P., Banerjee, R. & Prantzalou C. (2009). Experimental modification of interpretation bias in socially anxious children: Changes in interpretation, anticipated interpersonal anxiety, and social anxiety symptoms. Behaviour Research and Therapy, 47, 1085-1089.
27. Vassilopoulos, S. P., & Kosmopoulos, A. (2009). Education as relationship between persons. The Person-Centered Journal, 16, 36-57.
28. Vassilopoulos, S. P. (2009). Interpretations for safety behaviours in high and low socially anxious individuals. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 37, 167-178.
29. Vassilopoulos, S. P., & Watkins, E. (2009). Adaptive and maladaptive self focus: A pilot extension study with individuals high and low in fear of negative evaluation. Behavior Therapy, 40, 181-189.
30. Vassilopoulos, S. P., & Banerjee, R. (2008). Interpretations and judgments for positive and negative social scenarios in childhood social anxiety. Behaviour Research and Therapy, 46, 870-876.
31. Vassilopoulos, S. P. (2008). Social anxiety and ruminative self-focus. Journal of Anxiety Disorders, 22, 860-867.
32. Vassilopoulos, S. P. (2008). Coping strategies and anticipatory processing in high and low socially anxious individuals. Journal of Anxiety Disorders, 22, 98-107
33. Vassilopoulos, S. P. (2006). Interpretation and judgmental biases in socially anxious and nonanxious individuals. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 34, 243-254.
34. Vassilopoulos, S. P. (2005). Anticipatory processing plays a role in maintaining social anxiety. Anxiety, Stress and Coping, 18, 321-332.
35. Vassilopoulos, S. P. (2005). Social anxiety and the effects of engaging in mental imagery. Cognitive Therapy and Research, 29, 261-277.
36. Vassilopoulos, S. P. (2005). Social anxiety and the vigilance-avoidance pattern of attentional processing. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 33, 13-24.
37. Vassilopoulos, S. P. (2004). Anticipatory processing in social anxiety. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 32, 285-293.
38. Vassilopoulos, S. P., & Cosmopoulos, A. V. (2003). Relation dynamic context and interpretation of social events. Scientia Pαedagogica Experimentalis, 40, 47-64.
39. Vassilopoulos, S. P. (2003). The value of video feedback in enhancing university students' self-perception and expectation of performance. Scientia Pαedagogica Experimentalis, 40, 277-300.
40. Vassilopoulos, S. P., & Cosmopoulos, A. V. (2003). Relational dynamics context and anticipated reactions to interpersonal situations. Scientia Pαedagogica Experimentalis, 40, 253-276.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

41. Μπαούρδα, Β., Μπρούζος, Α., & Βασιλόπουλος, Σ. (υπό έκδοση). Μετάβαση από τη μία βαθμίδα της εκπαίδευσης στην επόμενη: Αξιοποίηση των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων για την υποστήριξη των μαθητών. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού.
42. Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., & Rentzios, C. (2014). Evaluation of a universal social information processing group program aimed at preventing anger and aggressive behaviour in primary school children. Hellenic Journal of Psychology, 11, 208-223.
43. Vassilopoulos, S. P., & Brouzos, A. (2014). Psychoeducational groups for children and adolescents: Prologue. Hellenic Journal of Psychology, 11, v-vii.
44. Βασιλόπουλος, Σ. Φ. & Παπακωνσταντινοπούλου, Α. (2014). Συμβουλευτική παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών: Οι αντιλήψεις των δασκάλων. Στο Δ. Γουδήρας (Επιμ.) Εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων (σσ. 203-217), εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
45. Βλαχάκη, Σ., Μπρούζος, Α., & Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2013). Η σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και τρόπων λήψης αποφάσεων. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, 102, 34-44.
46. Vassilopoulos, S. P., & Brouzos, A. (2012). A pilot person-centred group counselling for university students: Effects on social anxiety and self-esteem. Hellenic Journal of Psychology, 9, 222-239.
47. Brouzos, A., & Vassilopoulos, S. P. (2012). Current issues in person-centred counselling: Prologue. Hellenic Journal of Psychology, 9, v-vii.
48. Παπακωνσταντινοπούλου, Α., & Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2012). Πολυπολιτισμική συμβουλευτική στο δημοτικό σχολείο. Στο Α. Τριλιανός, Γ. Κουτρομάνος & Ν. Αλεξόπουλος (Επιμ.) Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές (τόμος ΙΙ, σσ. 737-746), εκδόσεις Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Αθηνών.
49. Κωνσταντινίδης, Γ., Βασιλόπουλος, Σ. Φ., & Κανδύλη, Κ. (2011). Μια πρόταση συνθετικής ψυχοπαιδαγωγικής κατά το πρότυπο της συνθετικής ψυχοθεραπείας. Στο Π. Γιαβρίμης, Ε. Παπάνης, & Α. Βίκη (Επιμ.) Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή (τόμος ΙΙ, σσ. 277-288), εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
50. Vassilopoulos, S. P. (2012). Social anxiety and memory biases in middle childhood: A preliminary study. The Hellenic Journal of Psychology, 9, 114-131.
51. Κωνσταντινίδης, Γ., & Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2010). Χρειάζεται ο σημερινός εκπαιδευτικός συμβουλευτική στήριξη/ψυχοθεραπεία; Στο Συλλογικό Τόμο Πρακτικών του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Σ.Ε.Π. – Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: «Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα» (σσ. 391-399). Αθήνα: Εκδόσεις Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
52. Βασιλόπουλος Σ. Φ. (2012). Η επαγγελματική εξουθένωση και η σχέση της με το κοινωνικό άγχος στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. The Hellenic Journal of Psychology, 9, 18-44.
53. Vassilopoulos, S. P. (2011). Interpretation bias for facial expressions in high and low socially anxious individuals: Effects of stimulus duration. The Hellenic Journal of Psychology, 8, 44-65.
54. Κωνσταντινίδης Γ., & Βασιλόπουλος Σ. Φ. (2010). Οι ψυχικές ανάγκες του αλλοδαπού μαθητή και ο ρόλος του σχεσιοδυναμικού δασκάλου. Στο Α. Β. Κοσμόπουλος & Σ.Φ. Βασιλόπουλος (Επιμ.) Η Παιδαγωγική Σχέση (σσ. 204-221), εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα.
55. Βασιλόπουλος Σ. Φ. (2010). Επαγγελματική εξουθένωση και διαπροσωπικές σχέσεις στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Α. Β. Κοσμόπουλος & Σ.Φ. Βασιλόπουλος (Επιμ.) Η Παιδαγωγική Σχέση (σσ. 326-345), εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα.
56. Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2009). Ντροπαλότητα και κοινωνικό άγχος σε μαθητές του δημοτικού: Συχνότητα εμφάνισης και ένα νέο ερωτηματολόγιο μέτρησης του παιδικού προσδοκητικού άγχους. Ψυχολογία, 16, 44-59.
57. Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2009). Εσφαλμένη ανατροφοδότηση ως προς τον καρδιακό ρυθμό και λανθασμένη αντίληψη της δημόσιας αυτοεικόνας σε άτομα με συμπτώματα κοινωνικού άγχους. Στο Γ. Κλεφτάρας & Μ. Καΐλα (Επιμ.) Από την Ψυχοπαθολογία στο Νόημα Ζωής (σσ. 385-400), εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα.
58. Κοσμόπουλος, Α. Β., & Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2005). Προσπάθεια διερεύνησης Σχεσιοδυναμικών στοιχείων ψυχολογίας των σημερινών εφήβων. Στην Επιστημονική Επετηρίδα «Αρέθας» του Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Πατρών, 3, 163-177.
59. Βασιλόπουλος, Σ. Φ., Κοσμόπουλος Α. Β., & Κωνσταντινίδης, Γ. Κ. (2005). Τα πρόσωπα εν σχέσει τείνουν να μοιράζονται ένα κοινό σημασιολογικό πλαίσιο αναφοράς: Αναλύοντας το Σχεσιοδυναμικό Πλαίσιο Αναφοράς. Στην Επιστημονική Επετηρίδα «Αρέθας» του Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Πατρών, 3, 25-36.
60. Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2002). Επιδράσεις του Κοινωνικού Άγχους στην εστίαση προσοχής και ερμηνεία κοινωνικών ερεθισμάτων. Στην Επιστημονική Επετηρίδα «Αρέθας» του Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2, 41-61.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

1. Brouzos, A., & Vassilopoulos, S. P. (Guest Editors). (2012). Current issues in person-centred counselling (Special Issue). Hellenic Journal of Psychology, 9(3).
2. Vassilopoulos, S. P., & Brouzos, A. (Guest Editors). (2014). Psychoeducational groups for children and adolescents. Hellenic Journal of Psychology, 11(3).
3. Malikiosi-Loizos, M. & Vassilopoulos, S. P. (Guest Editors). (2015). Counselling Research in Greece. The European Journal of Counselling Psychology.

Ιστολόγιο

Ανακοινώσεις

Πρακτικά εξέλιξης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

 


 

Προυποθέσεις χορήγησης συστατικής επιστολής. Συστατική επιστολή χορηγείται στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: (α) επιτυχής εκπόνηση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψή μου ή (β) επιτυχής εξέταση στο υποχρεωτικό μάθημα (Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης), καθώς και σε δύο τουλάχιστον επιλεγόμενα μαθήματά μου, με βαθμό άνω του 7 (σε όλα τα μαθήματα).