Ξένια (Πολυξένη) Αραπάκη

Πληροφορίες

Ξένια (Πολυξένη) Αραπάκη
Ξένια (Πολυξένη)
Αραπάκη
...
2610969715
www.xarapaki.gr/el/
Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών με την υποστήριξη νέων τεχνολογιών
Επίκουρη Καθηγήτρια

Βιογραφικό

Η Ξένια Αραπάκη είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα και Διδάκτορας στις Επιστήμες της Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος ΔΕΠ στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάσκει στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Έχει επίσης διδάξει στο ΠΤΝ του πανεπιστημίου Πάτρας, στο ΤΕΠΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο του ΤΕΑΠΗ (ΕΚΠΑ).
Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε διεθνή – ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων καθώς και σε συλλογικούς τόμους. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Είναι κριτής ελληνικών επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων. Ως εικαστικός έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.

 

2000 – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, Επιστήμες της Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1978 – ΠΤΥΧΙΟ Τμήματος Ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Kαλών Τεχνών Αθήνας

1978 – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών στις Εικαστικές Τέχνες της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας

1978 – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Ειδικών Σπουδών Κεραμικής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας

Επίκουρη Καθηγήτρια - Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη μελέτη του διδακτικού μετασχηματισμού γνώσεων και πρακτικών των εικαστικών τεχνών στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης με τη βοήθεια παραδοσιακών μέσων ή και νέων τεχνολογιών.

Διδασκαλία - Μαθήματα

Διδασκαλία των Εικαστικών Τεχνών

1. Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών

2. Ειδικά θέματα Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών

3. Διδακτική της Κεραμικής Τέχνης

4. Ιστορία της Τέχνης - Εικαστική ανάλυση των έργων τέχνης

Δημοσιεύσεις

Ιστολόγιο

Ανακοινώσεις