Μαρία Θεοδωροπούλου

Πληροφορίες

Μαρία Θεοδωροπούλου
Μαρία
Θεοδωροπούλου
...
2610969719
Ε.ΔΙ.Π.

Βιογραφικό

Σπουδές

• Πτυχίο Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου το 2000.

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας το 2002.

• Διδακτορική Διατριβή Ειδίκευσης από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2006.

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» από το 2006 έως το 2008.

Ερευνητική και Διδακτική εμπειρία

• Υπότροφος στο πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 99 του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος με τίτλο «Υλικά για εφαρμογές σε αισθητήρες αερίων»

• Υπότροφος του προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Μελέτη ηλεκτρικών ιδιοτήτων πορώδους πυριτίου» από το 2002 μέχρι το 2005.

• Εργαστηριακός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος από το 2004 έως το 2006.

• Δεκαετή διδακτική εμπειρία σε διάφορα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ξένες Γλώσσες

  • Αγγλικά: Άριστα (ECPE), Examination for the Certificate of Proficiency in English,του Πανεπιστημίου του Michigan
  • Ιταλικά: Καλά (CertificatoMedio).

E.ΔΙ.Π

Διδασκαλία - Μαθήματα

Δημοσιεύσεις

[1] M. Theodoropoulou, C.A.Krontiras, N. Xanthopoulos, S.N.Georga and M.N.Pisanias, C. Tsamis and A.G.Nassiopoulou, “Transient and AC Electrical Conductivity of porous silicon thin films”, Physica Status Solidi A ,197 (1), 279-283 (2003).

[2] M. Theodoropoulou, C.A.Krontiras, N. Xanthopoulos, S.N.Georga and M.N.Pisanias, C. Tsamis and A.G.Nassiopoulou, “Temperature Dependence of Transient and AC Electrical Conductivity of Porous Silicon Thin Films”, Materials Science and Engeenering B, 101, 334-337 (2003).

[3] M. Theodoropoulou, C.A.Krontiras, N. Xanthopoulos, S.N.Georga and M.N.Pisanias, C. Tsamis and A.G.Nassiopoulou, “Thickness and temperature dependence of the AC electrical conductivity of porous silicon thin films”, Dielectrics in Emerging Technologies: Proceedings of the International Symposium ECS, PV 2003, 01, ISBN 1-56677-346-6, 418 (2003).

[4] P. Karahaliou, M. Theodoropoulou, C.A.Krontiras, N. Xanthopoulos, S.N.Georga, M.N.Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, “Transient and AC conductivity of nanocrystalline porous alumina thin films on silicon, with embedded silicon nanocrystals”, Journal of Applied Physics, 95 (5), 2776-2780, (2004).

[5] M. Theodoropoulou, P. K. Karahaliou, C.A.Krontiras, N. Xanthopoulos, S.N.Georga, M.N.Pisanias, C. Tsamis and A.G.Nassiopoulou, “Transient and AC electrical transport under forward and reverse bias conditions in Alouminum / Porous silicon / p-cSi structures”, J. Appl. Phys. 96, 7637 (2004).

[6] M Theodoropoulou, P K Karahaliou, S N Georga, C A Krontiras, M N Pisanias, M Kokonou and A G Nassiopoulou, «Interface traps density of anodic porous alumina films of different thicknesses on Si», Journal of Physics: Conference Series, 10, 222 (2005).

[7] M. Theodoropoulou, P. K. Karahaliou, S. N. Georga, C. A. Krontiras, M.N. Pisanias, M. Kokonou and A. G. Nassiopoulou, “Thin porous anodic aloumina films: Interface trap density determination”, Ionics, 11, 236 (2005)

[8] V. Em. Vamvakas, M. Theodoropoulou, S.N.Georga, C.A. Krontiras and M.N.Pisanias, “Correlation between infrared transmission spectra and the interface trap density of SiO2 films”, Microelectronics Reliability, Volume 47, issues 4-5, page 834 (2007).

[9] M. Theodoropoulou, D.N. Pagonis, A. G. Nassiopoulou, C. A. Krontiras and S. N. Georga, “Dielectric characterization of macroporous thick porous silicon films in the frequency range 1Hz-1MHz”, Phys. Stat. Sol. (c), 5, 12, 3597-3600 (2008).

[10] M. Theodoropoulou and A.G. Nassiopoulou, “Multilevel charge storage in Si nanocrystals arranged in double-dot-layers within SiO2” , Microelectronic Eng., 85, 12, 2362 (2008).

[11] E. Hourdakis, M. Theodoropoulou, A. G. Nassiopoulou, A. Parisini, M. A. Reading, J. Van den Berg, T. Conard and S. Degendt, “Comparison of Electrical Measurements with Structural Analysis of Thin High-k Hf-Based Dielectric Films on Si”, ECS Trans., 25, 3, 363 (2009).

[12] P. Petrik, S. Milita, G. Pucker, A. G. Nassiopoulou, J. A. van den Berg, M. A. Reading , M. Fried, and T. Lohner, M. Theodoropoulou, S. Gardelis, M. Barozzi, M. Ghulinyan, A. Lui, L. Vanzetti, A. Picciotto, “Preparation and characterization of nanocrystals using ellipsometry and X-ray diffraction” , ECS Trans. , 25, 3, 373 (2009).

[13] S. Gardelis, A. G. Nassiopoulou, V. Gianneta and M. Theodoropoulou “Photoluminescence-induced oscillations in porous anodic aluminum oxide films grown on Si: Effect of the interface and porosity” J. Appl. Phys. 107 art. No 113104 (2010).

[14] Χιωτέλης Ι., Αργυροπούλου Μ., Θεοδωροπούλου Μ., «Διαδικτυακές εκπαιδευτικές ομάδες εργασίας. Τι μπορεί να πληροφορήσει το "Facebook" των μαθητών;», Πρακτικά Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός», σελ. 418-438, Αθήνα, 3-4 Μαΐου 2014, ISBN 978-960-99435-5-0 (eBook)

[15] Χιωτέλης Ι., Αργυροπούλου Μ., Θεοδωροπούλου Μ., «Διαδικτυακές εκπαιδευτικές ομάδες εργασίας. Τι μπορεί να πληροφορήσει το "Facebook" των μαθητών;», i-teacher 2014, 8ο τεύχος (Μάιος), σελ. 87-104, ISSN 1792-4146. [16] Chiotelis Ioannis, Theodoropoulou Maria, Birbas George, «How a rural school reforms itself and develops», Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου «SCHOOLS as LEARNING ORGANIZATIONS», Η Σχολική Μονάδα ως ένας «Οργανισμός που Μαθαίνει» Προσεγγίσεις και εφαρμογές, 12, 13, 14 Σεπτέμβρη 2014, ΑΘΗΝΑ, - ISBN: 978-960-99494-1-5 (e-book)

[17] Χιωτέλης Ι., Θεοδωροπούλου Μ., Γαλιλαίος: Από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό πλανητικό σύστημα, Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών – Επιστημονικών θεμάτων, Πρακτικά Συνεδρίου Τεύχος 6ο (Ειδικό), 14 –15 Μαρτίου 2015 Αθήνα ISSN: 2241-8393.

[18] Maria Argyropoulou, Ioannis Chiotelis, Maria Theodoropoulou, George Birbas, Implementing innovative learning methods: a two Schools example, Transforming Schools into Innovative Learning Organizations Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2015 Open Classroom Conference, Athens, 18-21 September, 2015, ISBN 978-615-5511-06-6.

[19] Θεοδωροπούλου Μαρία, Χιωτέλης Ιωάννης, «Μέτρηση της σταθεράς του Planck στο σχολικό εργαστήριο». Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτικές Προσεγγίσεις και Πειραματική Διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες», 16 και 17 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη. ISBN: 978-960-93-8075-1.

[20] Chiotelis Ioannis, Theodoropoulou Maria, and Birbas George, “CERN, Remote Telescopes, IceCube: The three Major Virtual Visits”, Inspiring Science Education Conference 2016, 22-24 April 2016, Pallini, Greece. ISBN: 978-960-473-696-6

[21] Chiotelis Ioannis, Theodoropoulou Maria, Birbas George, "How a Rural School Reforms itseIf and Develops" International Journal of Secondary Education vol. 6 (1), p.1-4 (2018).

Ιστολόγιο

Ανακοινώσεις