Κλήμης Άντζακας

Πληροφορίες

Κλήμης Άντζακας
Κλήμης
Άντζακας
...
Ειδική Αγωγή με έμφαση στην Αγωγή Κωφών
Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό

Διδασκαλία - Μαθήματα

Δημοσιεύσεις

Ιστολόγιο

Ανακοινώσεις

 

Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 9:00-11:00, Πέμπτη 12:00-13:00