Ιωάννης Κατσίλλης

Πληροφορίες

Ιωάννης Κατσίλλης
Ιωάννης
Κατσίλλης
...
-
Κοινωνική Διαστρωμάτωση, Κοινωνιολολογική Εκπ/κή Έρευνα και Κοινωνική Στατιστική με χρήση Η/Υ.
Καθηγητής

Βιογραφικό

Ο Ι. Μ. Κατσίλλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καρδάμαινα της Κω. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Florida State University των Η.Π.Α. απ’ όπου πήρε το διδακτορικό του στις Κοινωνικές Επιστήμες και Εκπαίδευση με εξειδίκευση στην Κοινωνική Στρωμάτωση και τη Μεθοδολογία. Έχει δημοσιεύσεις και εισηγήσεις σε συναφή θέματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών δίδαξε Στατιστική, Μεθόδους Έρευνας, Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Florida State University. Από το 1993 διδάσκει Κοινωνική Διαστρωμάτωση, Κοινωνιολογική Εκπαιδευτική Έρευνα και Κοινωνική Στατιστική στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σπουδές  

     1968-1972                         Βασικές σπουδές με Υποτροφία ΙΚΥ. Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Πτυχίο με βαθμό Λίαν Καλώς (7,33), 1972.  

     1979-1980                         Μεταπτυχιακές Σπουδές με υποτροφία του Υπουργείου Υγείας, Παιδείας και Πρόνοιας (USDHEW) τωνΗνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο τμήμα Αναλυτικών Προγραμμάτων και Διδακτικής (CurriculumandInstruction) του FloridaStateUniversity, Tallahassee, Florida (USA).   Απόκτηση ΜSc. (MasterofScience), με βαθμό πτυχίου Άριστα, στο ΠρόγραμμαΠολύγλωσσης, Πολυπολιτισμικής Εκπαίδευσης (MultilingualMulticulturalEducation), 1980.    

     1981-1987                         Μεταπτυχιακές σπουδές (διδακτορικού) στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Έρευνας, Ανάπτυξης (EducationalResearchandDevelopment) και στη συνέχεια στο τμήμα Επιστημών της Αγωγής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (EducationalFoundationsandPolicyStudies) του FloridaStateUniversity. Απόκτηση Ph.D (DoctorofPhilosophy), με βαθμό πτυχίου Άριστα, στο Πρόγραμμα Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης (SocialSciencesandEducation), 1987. Τίτλοςδιατριβής: “Education and Social Selection: A Model of High School Achievement in Greece.”

    

     1985-1987                         Μεταπτυχιακές σπουδές (διδακτορικού) στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Florida State University, με υποτροφία του τμήματος. Περάτωσα με επιτυχία όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη διδακτορικού στην Κοινωνιολογία.

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κοινωνική Διαστρωμάτωση, Κοινωνιολογική Εκπαιδευτική Έρευνα και Κοινωνική Στατιστική με Χρήση Η/Υ

Διδασκαλία - Μαθήματα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

          α.      «Εφαρμοσμένη Στατιστική»

          β.       «Εκπαίδευση και Ισότητα»

          γ.       «Η Έρευνα στην Εκπαίδευση καιτις Κοινωνικές  

                    Επιστήμες»

 

2012-2013                              Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Όλες οι Κατευθύνσεις) Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Πανεπιστήμιο Πατρών. Διδασκαλία του μαθήματος «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές Προσεγγίσεις».

 

2009-2012                              Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Έρευνα) Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Διδασκαλία του μαθήματος «Στατιστική ΙΙ».

2008                                       Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Τμήμα Φιλοσοφίας –Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδασκαλία του μαθήματος «Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας – Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση του SPSS».

2005 - 2012                            Σεμινάρια Ποσοτικής Έρευνας ή/και Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

          α.       Εκπαίδευση και Κοινωνική Διαστρωμάτωση

          β.       Εφαρμοσμένη Στατιστική και

          γ.       Έρευνες Επισκόπησης με Χρήση Η/Υ.

 

 

 

1994 -           TEEAΠH του Παν/μίου Πατρών, με ανάθεση από το ΠΤΔΕ.  Διδασκαλία των μαθημάτων:

                                                                        α.       Εφαρμοσμένη Στατιστική Ι (υποχρεωτικό) και

                                                                        β.       Εφαρμοσμένη Στατιστική ΙΙ (επιλογής).

 

Δημοσιεύσεις

Βιβλία

          1                                    Κατσίλλης Ι. Μ. (2004) Επαγωγική Στατιστική Εφαρμοσμένη στην Εκπαίδευση και τις Κοινωνικές Επιστήμες με Έμφαση στην Ανάλυση με Υπολογιστές. Αθήνα: Gutenberg (υπό έκδοση).

          2                                    Κατσίλλης Ι. Μ. (2000) Οι Μικροϋπολογιστές στις Κοινωνικές Επιστήμες: Εμπειρική Επιστημονική Έρευνα και Στατιστικές Αναλύσεις. Αθήνα: Gutenberg.

          3                                    Κατσίλλης Ι. Μ. (1997) Περιγραφική Στατιστική Εφαρμοσμένη στην Εκπαίδευση και τις Κοινωνικές Επιστήμες με Έμφαση στην Ανάλυση με Υπολογιστές. Αθήνα: Gutenberg.

 

Άρθρα:

 

 

  1. Κατσίλλης Ι. και Ι. Καμαριανός (2011). «Κοινωνική Αναπαραγωγή και Εκπαίδευση: Ο Ρόλος του Πολιτισμικού Κεφαλαίου». Στο Χανιωτάκης Ν. Ι. και Ν. Παπαδάκης (Επιμ.) Εκπαίδευση - κοινωνία και πολιτική. Πεδίο.     
  2. Moustairas P. and J. Katsillis (2006). Family "Capitals" and Student Expectations. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, vol.1, 2, 59-68.
  3. Κατσίλλης, Ι. Μ. (2003). «Επίδραση και συνάφεια στην ποσοτική έρευνα». Μέντορας, 7:108-127.
  4. Katsillis J.Μ. and J.M. Armer (2000). "Education and Mobility".   In Borgatta E.F. and R.J.V. Montgomery (Εds.) Encyclopedia ofSociology (2ndEd.) pp. 755-760. New York: Macmillan Reference USA.
  5. Katsillis J. M. and J. A. Spinthourakis (1999). «Social Determination of Language Learning in Greek High Schools». In Rigas A. V. (Ed.) Education of Ethnic Minorities: Unity and Diversity, pp. 181-194. Αθήνα: ΕλληνικάΓράμματα.
  6.  Β. Τζούδα και Ι. Μ. Κατσίλλης (1997/2001). «Συμμετοχή ή Αποκλεισμός; Μελέτη για τις συνθήκες ζωής, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και την οικονομική θέση των ατόμων με κινητική αναπηρία». Στο Πάκος Θ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Κοινωνία των 2/3. Διαστάσεις του Σύγχρονου Κοινωνικού Προβλήματος,σσ. 715-734.
  7. Κατσίλλης, Ι. Μ., Χ. Αλεξόπουλος, Π. Μουσταΐρας και Π. Σκαρτσίλας (1997). «Η Ισότητα Εκπαιδευτικών Ευκαιριών και η Κοινωνική Ισότητα: Έννοιες, Θεωρία και Πράξη». Στο Μυλωνάς Θ. (Επιμ.) Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης: Απολογισμός, Νέες Έρευνες, Προοπτικές. Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου της Κοινωνιολογίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης Πάτρα: Αχαϊκές Εκδόσεις.
  8. KatsillisJ. andJ.M. ArmerClassReproductionandStatusCompetition: IncompatibleComplementaryProcesses?". ΕισήγησηστοΕτήσιοΣυνέδριοτης Southern Sociological Society, Atlanta, Georgia.
  9. Katsillis, J. and R. Rubinson (1990). "Cultural Capital, Student Achievement, and Educational Reproduction: The Case of Greece." American Sociological Review 55: 270-279.
  10. Katsillis J. Μ.«The Treatment of Nonadditive and Nonlinear Relationships inCausal Models». ΕισήγησηστοΕτήσιοΣυνέδριοτης Southern Sociological Society, Atlanta, Georgia.

 

Ιστολόγιο

Ανακοινώσεις