Χρήστος Παναγιωτακόπουλος

Πληροφορίες

Χρήστος Παναγιωτακόπουλος
Χρήστος
Παναγιωτακόπουλος
...
+30 2610-997907/969718 fax: +30 2610 969777
www.elemedu.upatras.gr/info/chris
Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Παραγωγή και Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Καθηγητής

Ο Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος είναι Καθηγητής στον Τομέα Γενικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Από 1/9/2014 έως 5/10/2016 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρυτάνεως Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών  του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του "Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής" (22/6/2011 - 14/1/2013), καθώς και μελος του Δ.Σ. του ΙΤΥΕ "Διόφαντος" (7/3/2012 - 15/1/2017). Από το 2006 διευθύνει το "Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας"  και από 1/9/2017 είναι Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι "Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Παραγωγή και Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού". Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της παραγωγής και της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού, όπως και της χρήσης των τεχνολογιών με οποιαδήποτε μορφή τους στην εκπαίδευση (παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού και ερευνητικού λογισμικού, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονικά παιχνίδια και η επίδρασή τους στη μάθηση, επίδραση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στη σύγχρονη κοινωνία, εκπαιδευτική ρομποτική και ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.elemedu.upatras.gr/info/chris

Ιστοχώρος Εργαστηρίου: www.cetl.elemedu.upatras.gr

Ιστοχώρος online Εφαρμογών www.ocean.upatras.gr

Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 12:00-14:00, Τετάρτη 11:00-12:00.

Craigslist Counter

 

Βιογραφικό

Ο Χρήστος Παναγιωτακόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα, όπου και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές - λυκειακές του σπουδές.
Από το 1973 μέχρι 1978 φοίτησε στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Τις χρονιές 1979 - 1980 εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Ακολούθως διορίστηκε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου δίδαξε Μαθηματικά και Πληροφορική.
Από το 1989 μέχρι το 1992 εργάστηκε στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών ως υπεύθυνος του Εργαστηρίου Η/Υ για τη διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών.
Από το 1992 μέχρι το 1997 εκπόνησε διδακτορική διατριβή, στην οποία μελέτησε την κατανόηση βασικών χρονικών εννοιών από παιδιά ηλικίας 4 - 12 χρόνων με τη χρήση λογισμικού πολυμέσων - προσομοιώσεων.
Από το 1997 μέχρι τις αρχές του 2002 εργάστηκε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Στο ΕΑΠ, αφού επιμορφώθηκε στο πεδίο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, συντόνισε το έργο της συγγραφής των βιβλίων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Πληροφορικής. Συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων οκτώ μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ξεκίνησαν (1998) το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετέχει μέχρι σήμερα.
Επίσης, συνεισέφερε στη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού συστήματος εισαγωγής των φοιτητών και είναι υπεύθυνος της διαδικασίας της ηλεκτρονικής επιλογής των υποψηφίων φοιτητών του ΕΑΠ.
Από το 1998 μέχρι τις αρχές του 2002 (εαρινά εξάμηνα) εργάστηκε ως διδάσκων με το Π.Δ. 407/80 στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών για τα μαθήματα "Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Επεξεργασία Δεδομένων Ι" και "Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Επεξεργασία Δεδομένων ΙΙ".
Την ακαδημαϊκή χρονιά 2000-2001 ολοκλήρωσε στο ΕΑΠ ετήσιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ενώ την ακαδημαϊκή χρονιά 2002-2003 το ετήσιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον.
Από το 1998-99 μέχρι το 2011-12 δίδαξε στο Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών μαθήματα σχετικά με εκπαίδευση και Πληροφορική.
Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων σχετικών με εκπαίδευση και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δημοσιεύσεων σε περιοδικά και ανακοινώσεων σε συνέδρια. Συμμετείχε σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων ως προγραμματιστής, αναλυτής και τεχνικός υπεύθυνος.
Είναι ιδρυτικό μέλος και διατέλεσε Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής της επιστημονικής εταιρείας "Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης" του ΕΑΠ, που αποσκοπεί κυρίως, στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και στην υποστήριξη καινοτόμων προσπαθειών εφαρμογής της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Το 2002 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής, το 2009 Αναπληρωτής Καθηγητής και το 2015 Καθηγητής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου εργάζεται μέχρι σήμερα, διδάσκοντας μαθήματα σχετικά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, παραγωγή αξιολόγηση και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στον Τομέα Γενικών Επιστημών. Από 1/9/2017 είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε.
Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του "Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής" (22/6/2011 - 14/1/2013), καθώς και μέλος του Δ.Σ. του ΙΤΥΕ "Διόφαντος" (7/3/2012 - 15/1/2017). Διετέλεσε πρόεδρος της επιτροπής "Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο ΙΕΠ. Επίσης, είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ).

Από το 2006 διευθύνει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2534/24.11.2015).

Είναι μέλος του editorial board έκδοσης των διεθνών επιστημονικών περιοδικών:

 • Open Education - The journal for Open and Distance Education and Educational Technology
 • The International Journal of Multimedia and Its Applications
 • World Journal of Educational Research
 • International Journal of Managing Public Sector Information and Communication Technologies
 • International Journal of Interdisciplinary Innovative Research and Development.

Επίης, Editor In Chief στο διεθνές περιοδικό International Journal on Integrating Technology in Education (IJITE) (http://airccse.org/journal/ijite/editorial.html)

Από 1/9/2014 έως 5/10/2016 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρυτάνεως Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πατρών.

1973-1978: Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Μαθηματικό – Πτυχίο Μαθηματικού της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

1992-1997: Διδακτορικό στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών. Θέμα διατριβής: “Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με λογισμικό πολυμέσων ως σύγχρονο εργαλείο στη μέτρηση της κατανόησης βασικών χρονικών εννοιών”.

1997-1998: Πιστοποιητικό Εσωτερικής Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στο πεδίο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

2000-2001: Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στο ετήσιας διάρκειας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εκπαίδευση Ενηλίκων” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

2002-2003: Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στο ετήσιας διάρκειας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Καθηγητής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών (Τομέας Γενικών Επιστημών) με γνωστικό αντικείμενο “Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Παραγωγή και Xρήση Eκπαιδευτικού Λογισμικού”.

1. Προγραμματισμός, παραγωγή, αξιολόγηση και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.

2. Ηλεκτρονικά παιχνίδια.

3. ΤΠΕ, εκπαιδευτικοί και μαθητές.

4. ΤΠΕ και Κοινωνία - κοινωνικά δίκτυα.

5. Ηλεκτρονική μάθηση - Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

6. Εκπαιδευτική ρομποτική.

7. Τεχνολογίες WEB.

Από το 1988 κατέχει άδεια ραδιοερασιτέχνη HF/VHF/UHF για εκπομπή/λήψη και πειραματισμό στη μετάδοση της πληροφορίας, με το διακριτικό SV3AQM. Εκτός από τη μετάδοση πληροφορίας τύπου SSB, AM, FM, CW, διαχειρίζεται ψηφιακή πληροφορία σε διάφορες καταστάσεις μετάδοσης, όπως RTTY, PSK31, PSK62, PSK125, Olivia, Hellschreiber (Hell), SSTV.

1. Από το 1981 μέχρι το 1989 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Μαθηματικά και Πληροφορική).

2. Στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (Διδακτική Πληροφορικής).

3. Στο ΠΕΚ Πατρών (Δομή - λειτουργία - χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή - εκπαιδευτικό λογισμικό).

4. Από το 1998 μέχρι το 2014 στο Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών τα μαθήματα: "Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές", "Οργάνωση - Διοίκηση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές", "Εκπαιδευτική χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Εκπαιδευτικό Λογισμικό", "Πολυμέσα - Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού".

5. Από το 1998 μέχρι σήμερα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως Καθηγητής - Σύμβουλος στην Θεματική Ενότητα ΕΚΠ65 - "Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση" του ΠΜΣ "Σπουδές στην Εκπαίδευση".

6. Από το 1997 μέχρι τις αρχές του 2002 στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Δ. 407/80) τα μαθήματα "Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Επεξεργασία Δεδομένων Ι" και "Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Επεξεργασία Δεδομένων ΙΙ".

7. Από το 2002 μέχρι σήμερα στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών τα μαθήματα "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών", "Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών", "Υπολογιστές και Εκπαίδευση" και "Εκπαιδευτικό Λογισμικό".

8. Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2000-2001 μέχρι 2013-14 κατά τα εαρινά εξάμηνα, στην κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικό Λογισμικό του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης “Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική” του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το μάθημα "Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού".

9. Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2003-2004 στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τα μαθήματα: "Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες" και "Εισαγωγή στο Διαδίκτυο και στις Επικοινωνίες μέσω Υπολογιστή".

10. Συμμετείχε ως επιμορφωτής σε αρκετά σεμινάρια (π.χ. στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με θέματα σχετικά με την εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση, με τις δυνατότητες και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, με την παραγωγή, αξιολόγηση και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.

11. Διοργανωτής διαφόρων επιμορφωτικών σεμιναρίων που διενεργούνται εθελοντικά και περιοδικά στο ΕΗΥΕΤ για εκπαιδευτικούς των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης με περιεχόμενο σχετικό μετην τεχνολογία και την εκπαίδευση (Εκπαιδευτική Ρομποτική, εφαρμογή μεθόδου PBL, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, κ.ά.).

Ανάπτυξη Λογισμικού και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα παραγωγής λογισμικού

1. Από 1/1/1995 μέχρι 30/11/1996 στο πρόγραμμα (TIDE) DICTUM, με επιστημονικώς υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών Λαμπροπούλου Βενέττα στο οποίο συμμετείχαν τέσσερα Πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μεγάλες εταιρείες και ινστιτούτα (Philips, HADAR, IvD, κτλ.). Από το πρόγραμμα παρήχθη λογισμικό, με χρήση πολυμέσων, για μαθητές με ειδικές ανάγκες.

2. Από το 1995 μέχρι το 1997 στο πρόγραμμα με τίτλο “Καταγραφή, ταξινόμηση και επεξεργασία γραπτού και προφορικού λόγου μαθητών και των ασκήσεων των βιβλίων της Γλώσσας της δημοτικής εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών”, στο οποίο επιστημονικώς υπεύθυνη ήταν η Επίκουρη Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Άννα Ιορδανίδου (ΠΕΝΕΔ).

3. Από την 1-9-1997 έως 31-8-99 σε διετές πρόγραμμα LESEI (Langue Ecrite Scolaire des Enfants Immigres) στα πλαίσια του ΣΩΚΡΑΤΗΣ – COMENIUS 2 με συντονίστρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ κ. Άννα Ιορδανίδου. Στόχος η δημιουργία ειδικού ερευνητικού λογισμικού για την επισήμανση των κύριων κατηγοριών λαθών που κάνουν οι μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα δεν ταυτίζεται με την εθνική τους γλώσσα. Λογισμικό παρήχθη και για τις συνεργαζόμενες χώρες Ιταλία και Ισπανία.

4. Από την 1-1-1998 έως 31-12-2000 σε διετές πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, με επιστημονικώς υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Βενέττα Λαμπροπούλου και τίτλο “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Ειδικών Επιστημόνων ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρήκοων”. Στο πρόγραμμα σχεδιάστηκε και παρήχθη CD-ROM με εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων για τη διδασκαλία της ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας σε Κωφά παιδιά. Το λογισμικό αναφέρεται στο μάθημα της “Γλώσσας” της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Το CD-ROM παρήχθη μαζικά και διαμοιράστηκε σε όλους τους δασκάλους Ειδικής Αγωγής που επιμορφώθηκαν από το πρόγραμμα.

5. Από 1-1-99 έως 31-12-2000 σε διετές πρόγραμμα TIDE, με τίτλο EVIDENT, σε συνεργασία με οκτώ ευρωπαϊκούς εταίρους, με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών σε CD-ROM, με χρήση πολυμέσων, για Κωφούς. Επιστημονικώς υπεύθυνη η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Λαμπροπούλου Βενέττα.

6. Από 1-1-2000 μέχρι 30/6/2001 ως ερευνητής σε πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ, διάρκειας ενάμιση χρόνου, με τίτλο “X-Genitor: Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών τηλεκπαίδευσης βασισμένο στην τεχνολογία των ευφυών διαμεσολαβητών”. Συντονιστής και επιστημονικώς υπεύθυνος ο Διευθυντής του Τομέα Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής κ. Π. Πιντέλας.

7. Την περίοδο 2002-2003 συμετοχή στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΥΠ.Ε.Π.Θ με τίτλο “Επιμόρφωση – Εξειδίκευση στην Εκπαίδευση Κωφών και Βαρηκόων” με επιστημονικώς υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αγωγής Κωφών κ. Λαμπροπούλου Βενέττα για την παραγωγή λογισμικού με τίτλο “Ελληνική Νοηματική Γλώσσα - Βασικό Λεξιλόγιο / 1” και στόχο την εκμάθηση μερικών εκατοντάδων βασικών – καθημερινών λέξεων στην Ε.Ν.Γ.

8. Την περίοδο 2002-2004 με επιστημονικώς υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αγωγής Κωφών κ. Λαμπροπούλου Βενέττα συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα από το οποίο, με τη βοήθεια ερευνητικής ομάδας, κατασκευάστηκε η εκπαιδευτική εφαρμογή με τίτλο “Μαθαίνω Γεωγραφία” για Κωφούς μαθητές.

9. Την περίοδο 2005-2006 συμμετοχή σε πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Γονέων Κωφών και Βαρηκόων παιδιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού DVD.

10. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ στα πλαίσια της Ενότητας «ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ» του Έργου «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» - ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (2006-2008). [Online έκδοση ΕΑΙΤΥ: http://ts.sch.gr/repo/online-packages/lyk-istopolis/istopolis/client/index.php]

11. Συμμετοχή στο υποέργο «Αναπτυξιακές δράσεις του ΕΕΥΕΜ για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του ΕΑΠ», στα πλαίσια του Έργου-Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – ΕΠ ΕΒΔΜ ΕΣΠΑ» για την αξιολόγηση της πλατφόρμας LAMS (1/2/2011 έως 30/11/2011).

12. Συμμετοχή στην ομάδα Εξωτερικής Αξιολόγησης της παραγωγής εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών, του έργου ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ. Το ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ είναι έργο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Δεδομένων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο και Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία» από το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με συντονιστή τον Καθηγητή Αναστάσιο Μικρόπουλο (2012-14).

13. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Yourvid YESDigital (Leonardo Da Vinci – Transfer of Innovation) μέσω του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών (2012-2014) με τέσσερις ακόμα εταίρους από το εξωτερικό.

14. Ανάπτυξη online Αποθετηρίου Βιβλιογραφικών Αναφορών http://www.ocean.upatras.gr/mrr/ (2017-18)

15. Ανάπτυξη online Αποθετηρίου Εκπαιδευτικών Σεναρίων http://www.ocean.upatras.gr/scen/ (2012-13)

16. Ανάπτυξη online Δικτύου Ανταλλαγής Ιδεών (Κοινωνικό Δίκτου) http://www.ocean.upatras.gr/ts10/ (2013-14)

17. Ανάπτυξη σειράς εφαρμογών (conceptual mini games) για τη διδασκαλία διαφόρων εννοιών αλλά και για τη χαρτογράφηση του τρόπου σκέψης μαθητών στην εκτέλεση διαφόρων νοητικών ενεργειών.

18. Ανάπτυξη online Ηλεκτρονικού Λεξικού Νεοελληνικών λέξεων αρχαιοελληνικής προέλευσης με αλλαγή σημασίας http://www.ocean.upatras.gr/mag/ (2014)

19. Ανάπτυξη online εφαρμογής για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα http://www.ocean.upatras.gr/gsl/ (2016)

20. Ανάπτυξη online εφαρμογής Αναγραμματισμών http://www.ocean.upatras.gr/gw/ (2016)

21.  Συμμετοχή στο Project της Google Science for High School (CS4HS - www.ch4hs.com) "Design and development of an e-learnign application for teaching Scratch" (Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης για το περιβάλλον προγραμματισμού Scratch), με χρηματοδότηση από την Google (1/4/2014-31/3/2015). 

Διδασκαλία - Μαθήματα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε.

Α. Δια Βίου Εκπαίδευση: Πολιτικές, Επιμόρφωση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών - Σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού (2013-14)

Β. Ειδικά Θέματα στων ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2016-17) 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Θεματική Ενότητα "Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση" (ΕΚΠ65)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής" (1998-σήμερα).

 

ΠΜΣ Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Συντονιστής του μαθήματος "Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνική Ιατρική" (2015-16 - 2017-18).

 

ΠΜΣ Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών

Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές - Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού (2000-01 - 2013-14).

 

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών - Προπτυχιακό

1. Εργαστήριο Η/Υ (υποχρεωτικό 1ου έτους - συνοδεύεται από υποχρεωτική πρακτική άσκηση).

2. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (προαιρετικό 2ου έτους).

3. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (προαιρετικό 2ου έτους).

4. Υπολογιστές και Εκπαίδευση (προαιρετικό 4ου έτους).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Π.Τ.Δ.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ (υποχρεωτικό)

Τύπος μαθήματος: Πρακτικού προσανατολισμού - εργαστηριακό
Έτος Σπουδών: 1ο
Εξάμηνο: 2ο (εαρινό)
Προαπαιτούμενες γνώσεις: -
Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): Μεταξύ των στόχων του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται: (α) η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης των φοιτητών για το τι είναι και πώς λειτουργούν γενικά τα δίκτυα, (β) η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, (γ) η επισήμανση των θετικών και των αρνητικών επιπτώσεων που επέφερε η εξάπλωση των υπολογιστών στην κοινωνική πραγματικότητα (δ) η πληροφόρηση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν σήμερα οι χρήστες του διαδικτύου, και (ε) η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων για τη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

Η γνώση των θεμάτων που διαπραγματεύεται το συγκεκριμένο μάθημα θα επιτρέψει την ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού μέσα στο σχολικό εργαστήριο.

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Το μάθημα συγκροτείται από τις ακόλουθες ενότητες:

Ενότητα 1: Δίκτυα Υπολογιστών

 • Δίκτυα, τύποι, τοπολογίες, μετωπικοί επεξεργαστές, δίκτυα και κατανεμημένα συστήματα.
 • Αγωγοί σύνδεσης, τρόποι μετάδοσης του σήματος, συσκευές μετάδοσης, αρχιτεκτονική Ethernet, αρχιτεκτονική με κουπόνι δακτυλίου.
 • Το δικτυακό λειτουργικό σύστημα, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, οι δείκτες αποτελεσματικότητας.

Ενότητα 2: Το Διαδίκτυο

 • Δημιουργία, εξέλιξη, έκταση, διοίκηση και δομή.
 • Τρόποι σύνδεσης στο Διαδίκτυο, ασύρματη και ενσύρματη σύνδεση, τεχνολογία ADSL.
 • Ο Παγκόσμιος Ιστός, βασικά χαρακτηριστικά, ονοματολογία, πρωτόκολλα, μηχανές αναζήτησης.
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, βασικά χαρακτηριστικά, δομή μηνύματος, ονοματολογία, πρωτόκολλα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
 • Οι Γλώσσες Προγραμματισμού στο Internet. Επικοινωνία μέσω του Internet και ασφάλεια δεδομένων.
 • Η ασφαλής χρήση του διαδικτύου και η προστασία του χρήστη, το ηλεκτρονικό έγκλημα, οι ιοί, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η τηλε-εργασία, η τηλε-εκπαίδευση, η τηλεδιάσκεψη. Το διαδίκτυο και ο μαθητής.

Ενότητα 3: Επιδράσεις από τη διάδοση των Υπολογιστών

 • Τα ρομπότ, η ρομποτική, τα Lego Mindstorms και η εκπαιδευτική ρομποτική.
 • Κοινωνικές και εργασιακές επιπτώσεις, οι επιδράσεις των υπολογιστών στη σύγχρονη κοινωνία.
 • Ψυχαγωγία και υπολογιστές, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εικονική πραγματικότητα.
 • Το άγχος-φόβος για τους υπολογιστές, ο εθισμός και οι σωματικές παθήσεις από τη χρήση των υπολογιστών.
 • Κανόνες για την καλή υγεία του υπολογιστή.

Ενότητα 4: Microsoft Windows – Microsoft Office

 • Εισαγωγή στα Windows.
 • Εισαγωγή σε Microsoft Office, Internet Explorer, Outlook Express, Paint.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία για μελέτη:

 • Παναγιωτακόπουλος Χ. (2014). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Μία συνολική Θεώρηση. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ.
 • Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2014). Οδηγός γρήγορης εκμάθησης Microsoft Windows και Microsoft Office. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις. Πάτρα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Ξαρχάκος, Κ. Ι. & Καρολίδης, Δ. Α. (2008). Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2007. Αθήνα: Εκδόσεις Άβακας
 • Sherry Willard Kinkoph (2008). Ελληνικό Microsoft Office 2007 (Teach Yourself Visually: Microsoft Office 2007), μτφρ. Κ. Καρανικολός. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Cox, J., Frye, C., Lambert, S., Preppernau, J. & Murray K. (2007). Ελληνικό MS OFFICE System 2007 Βήμα Βήμα. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • Odom, W. (2006). Δίκτυα Υπολογιστών – Το πρώτο βήμα. Αθήνα: Κλειδάριθμος.
 • Kurose, J.F. & Ross, K.W. (2003). Δικτύωση Υπολογιστών. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • Ciccarelli, P. & Faulkner, C. (2004). Δίκτυα Υπολογιστών. Αθήνα: Γκιούρδας.
 • Επιλεγμένα άρθρα περιοδικών.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με διαφάνειες PowerPoint, φωτογραφικές διαφάνειες, επίδειξη υλικού υπολογιστών και περιφερειακών μονάδων, συζήτηση, εργασίες σε ομάδες.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Το μάθημα συνοδεύεται από υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις, κατά τις οποίες απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας σε καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες. Η ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι προαπαιτούμενη για την τελική εξέταση του μαθήματος. Η τελική εξέταση γίνεται με γραπτές εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοικτές ερωτήσεις με απάντηση περιορισμένης έκτασης.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ (επιλογής)

Τύπος μαθήματος: Πρακτικού προσανατολισμού - μερικώς εργαστηριακό
Έτος Σπουδών: 2ο
Εξάμηνο: 4ο (εαρινό)
Προαπαιτούμενες γνώσεις: -
Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη του τεχνολογικού γραμματισμού των εν δυνάμει εκπαιδευτικών. Μεταξύ των στόχων του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται: (α) η εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο λειτουργίας των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, οι οποίες είναι στενά δεμένες με τη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία, (β) η ανάδειξη των αναγκών που οδήγησαν στις σύγχρονες εξελίξεις (γ) η εστίαση στις σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας στο χώρο των υπολογιστών και των περιφερειακών τους, και (δ) η θέαση του υπολογιστή ως ενός επικοινωνιακού εργαλείου, το οποίο αναπτύχθηκε σε συγκεκριμένες περιόδους, και (ε) οι θετικές και οι αρνητικές πλευρές της εκπαιδευτικής και όχι μόνο, χρήσης του.

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus). Το μάθημα συγκροτείται από τις ακόλουθες ενότητες:

Μέρος 1ο. Σύντομη γνωριμία με τα βασικά συστατικά του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

• Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής

• Κατηγορίες και είδη

• Δομή και Λειτουργία του ψηφιακού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

• Λογισμικό και υλικό

• Περιφερειακές μονάδες και βασικά χαρακτηριστικά τους

• Σύνδεση του υπολογιστή με περιφερειακές μονάδες.

Το τμήμα αυτό θεωρείται ως κεφάλαιο γνωριμίας με τη βασική ορολογία και θέματα που αφορούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η συζήτηση γι’ αυτόν με κοινούς όρους, στα επόμενα 4 μέρη.

Μέρος 2ο: Υπολογιστικά συστήματα και τεχνολογίες της 1ης περιόδου (…-1938) – Μηχανικοί και ηλεκτρομηχανικοί υπολογιστές.

Στο τμήμα αυτό γίνεται ανάλυση και συζήτηση πάνω σε θέματα που αφορούν:

• Τις πρώτες συσκευές για υπολογισμούς

• Την ανάπτυξη συστημάτων υπολογισμών

• Τη θεωρητική και τεχνολογική υποδομή στην περίοδο έως το 1939

• Τις πρώτες επιδράσεις των υπολογιστών στη λογοτεχνία.

Μέρος 3ο: Υπολογιστικά συστήματα και τεχνολογίες της 2ης περιόδου (1939-1973) – Ψηφιακοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Στο τμήμα αυτό γίνεται ανάλυση και συζήτηση πάνω σε θέματα που αφορούν:

• Την ίδρυση σημαντικών εταιρειών στο χώρο της τεχνολογίας εντός της περιόδου και τις επιδράσεις τους στο χώρο

• Την ανάπτυξη της θεωρητικής υποδομής

• Τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις

• Την ανάπτυξη του λογισμικού

• Τις εξελίξεις στους μικροεπεξεργαστές

• Τις υπολογιστικές μηχανές της περιόδου

• Τις επιδράσεις στην εκπαίδευση

• Τις επιδράσεις στην ψυχαγωγία

• Την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και ασαφούς λογικής

• Την ανάπτυξη των δικτύων.

Μέρος 4ο: Υπολογιστικά συστήματα και τεχνολογίες της 3ης περιόδου (1974 - 1994) – Ευρεία διάδοση των μικροϋπολογιστών.

Στο τμήμα αυτό γίνεται ανάλυση και συζήτηση πάνω σε θέματα που αφορούν:

• Την ίδρυση σημαντικών εταιρειών στο χώρο της τεχνολογίας εντός της περιόδου και τις επιδράσεις τους στο χώρο

• Τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις

• Την ανάπτυξη των γλωσσών προγραμματισμού και των λειτουργικών συστημάτων

• Την ανάπτυξη των επεξεργαστών και των μικροεπεξεργαστών

• Τις εξελίξεις στους μικροϋπολογιστές

• Τις εξελίξεις στην κατασκευή ισχυρών υπολογιστικών συστημάτων

• Τις επιδράσεις στην εκπαίδευση

• Τις επιδράσεις στην ψυχαγωγία και στη λογοτεχνία

• Τα πρώτα βήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Ασαφούς Λογικής

• Τις εξελίξεις στα δίκτυα

• Τους εναλλακτικούς τρόπους κατασκευής υπολογιστών

• Άλλες σημαντικές εξελίξεις, όπως η ρομποτική, το Ιαπωνικό σχέδιο κατασκευής υπολογιστών 5ης γενιάς, το σκάκι και οι υπολογιστές, κ.ά.

Μέρος 5ο: Υπολογιστικά συστήματα και τεχνολογίες της 4ης περιόδου (1995 - …) – Ευρεία διάδοση του Διαδικτύου.

Στο τμήμα αυτό γίνεται ανάλυση και συζήτηση πάνω σε θέματα που αφορούν:

 • Τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στην περίοδο αυτή

• Τις εξελίξεις στις γλώσσες προγραμματισμού και στα λειτουργικά συστήματα

• Την ανάπτυξη των επεξεργαστών και των μικροεπεξεργαστών

• Τις εξελίξεις στους μικροϋπολογιστές

• Τις εξελίξεις στην κατασκευή ισχυρών υπολογιστικών συστημάτων

• Τους εναλλακτικούς τρόπους κατασκευής υπολογιστών

• Τις επιδράσεις στην εκπαίδευση

• Τις επιδράσεις στην ψυχαγωγία

• Την ανάπτυξη της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης

• Τις εξελίξεις στα δίκτυα

• Άλλες σημαντικές εξελίξεις, όπως η επίδραση της τεχνολογίας στην 7η τέχνη, η αναγέννηση της Apple, οι εξελίξεις και οι επιδράσεις των κοινωνικών δικτύων στην καθημερινή μας ζωή και άλλες σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία για μελέτη:

 • Παναγιωτακόπουλος Χ. (2014). Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ. Μία γνωριμία με τους Υπολογιστές μέσα από την Ιστορική τους Εξέλιξη. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ.
 • Forouzan, B. (2003). Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • Brookshear, G. (2005). Η επιστήμη των υπολογιστών. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • Pandit, M.S. (1993). Οι Υπολογιστές από μέσα. Μτφρ. Σ. Καραγεώργης. Αθήνα, Κλειδάριθμος.
 • Τσακνάκης, Ι. & Φλώρος, Α. (2007). Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • Επιλεγμένα άρθρα περιοδικών.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με διαφάνειες PowerPoint, φωτογραφικές διαφάνειες, επίδειξη υλικού υπολογιστών και περιφερειακών μονάδων, συζήτηση, εργασίες σε ομάδες.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Το μάθημα αξιολογείται με γραπτές εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοικτές ερωτήσεις με απάντηση περιορισμένης έκτασης.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (επιλογής)

Τύπος μαθήματος: Πρακτικού προσανατολισμού - μερικώς εργαστηριακό
Έτος Σπουδών: 2ο
Εξάμηνο: 3ο (χειμερινό)
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ» και «Εργαστήριο Η/Υ» είναι απαραίτητα για την κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος.
Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): Μεταξύ των στόχων του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται: (α) η ανάδειξη των διαφόρων κατηγοριών του εκπαιδευτικού λογισμικού και τα ισχυρά – ασθενή σημεία κάθε κατηγορίας, (β) η κατανόηση για το πώς το εκπαιδευτικό λογισμικό συνδέεται με τις διάφορες θεωρίες μάθησης, και (γ) η απόκτηση δεξιοτήτων στο χώρο της παραγωγής και κυρίως, της (προβλεπτικής) αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού,
Η απόκτηση δεξιοτήτων στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη, αφού ο σύγχρονος εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζει, και μάλιστα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, για την καταλληλότητα μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής η οποία μπορεί να περιέλθει στα χέρια του με οιονδήποτε τρόπο.

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Το μάθημα συγκροτείται από τις ακόλουθες ενότητες:

Ενότητα 1: Το Εκπαιδευτικό λογισμικό

   • Το εκπαιδευτικό λογισμικό στην εκπαιδευτική διαδικασία.
   • Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαίδευση και τα είδη του εκπαιδευτικού λογισμικού
   • Τα πολυμέσα, το υπερκείμενο, τα υπερμέσα και τα εκπαιδευτικά συστήματα εικονικής πραγματικότητας.
   • Διαδίκτυο και επικοινωνίες.
   • Εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού και εμπλεκόμενες τεχνολογίες.
   • Logo, MicroWorlds Pro, Lego NXT, Alice.
   • Η παραγωγή του εκπαιδευτικού λογισμικού.
   • Η επιλογή του εκπαιδευτικού λογισμικού από τον χρήστη.
   • Οι θεωρίες μάθησης και η επίδρασή τους στην ανάπτυξη και χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού.

Ενότητα 2: Το θεωρητικό υπόβαθρο στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού

   • Το πρόβλημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού.
   • Τύποι και κατηγορίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού.
   • Τα κυριότερα μέσα συλλογής δεδομένων για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού.
   • Μεθοδολογικό πλαίσιο της αξιολόγησης.
   • Η αξιολόγηση στα σημαντικά σημεία της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισμικού.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία για μελέτη:

   • Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ. & Πιντέλας Π. (2003). Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.
   • Μικρόπουλος, Τ. (2003). Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
   • Κόμης, Β. (2005). Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
   • Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2004). Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Πληροφορίας – Μια συνολική προσέγγιση. Τόμος 1. Αθήνα.
   • Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2004). Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Πληροφορίας – Μια συνολική προσέγγιση. Τόμος 2. Αθήνα.
   • Ακουμιανάκης, Δ. (2006. Διεπαφή Χρήστη – Υπολογιστή. Μια σύγχρονη προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
   • Λαζαρίνης, Φ. (2008). Τεχνολογίες Πολυμέσων. Θεωρία Υλικό, Λογισμικό. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
   • Επιλεγμένα άρθρα περιοδικών.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Εργαστηριακή παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού, διαλέξεις με διαφάνειες PowerPoint, φωτογραφικές διαφάνειες, συζήτηση, εργασίες σε ομάδες. Μέρος του μαθήματος διεξάγεται στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.
Κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων προβλέπεται η παρουσίαση διαφόρων τύπων και κατηγοριών εκπαιδευτικού λογισμικού, ανάλυση του περιεχομένου τους, συζήτηση για τα βασικά χαρακτηριστικά τους, περιγραφή των στοιχείων που ενσωματώνουν, ανάλυση του τρόπου με τον οποίο έχουν κατασκευαστεί να λειτουργούν και αναζήτηση των μαθησιακά – τεχνολογικά ισχυρών και ασθενών σημείων τους.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Το μάθημα αξιολογείται με γραπτές εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοικτές ερωτήσεις με απάντηση περιορισμένης έκτασης ή με γραπτές εργασίες.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (επιλογής)

Τύπος μαθήματος: Πρακτικού προσανατολισμού - εργαστηριακό
Έτος Σπουδών: 4ο
Εξάμηνο: 7ο (χειμερινό)
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ» και «Εργαστήριο Η/Υ» είναι απαραίτητα για την κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος.
Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): Μεταξύ των στόχων του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται: (α) η μελέτη και η οριοθέτηση των δυνατοτήτων που έχει στην πράξη ο εκπαιδευτικός με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του εκπαιδευτικού λογισμικού, (β) η απόκτηση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και (γ) η απόκτηση δεξιοτήτων για το πώς μπορεί σήμερα ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει τις τεχνολογίες, και ιδιαίτερα αυτές του διαδικτύου, προκειμένου να διευρύνει το μάθημά του και να του προσδώσει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα βοηθήσουν το μαθητή να οικοδομήσει τη γνώση του.

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Το μάθημα συγκροτείται από τις ακόλουθες ενότητες:

Ενότητα 1: Ο Υπολογιστής στην Εκπαίδευση – Εισαγωγικά στοιχεία

   • Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική διαδικασία – προϋποθέσεις εισαγωγής και ένταξης.
   • Ο ρόλος και η θέση του υπολογιστή στην εκπαίδευση, το παιδί και ο υπολογιστής, ο διδάσκων και ο υπολογιστής.
   • Σύνδεση των θεωριών μάθησης με το σύγχρονο εκπαιδευτικό λογισμικό.
   • Στοιχεία διδακτικής της πληροφορικής.
   • Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο.

Ενότητα 2: Γνωστικά - μαθησιακά εργαλεία

   • Τεχνολογικές προσεγγίσεις γνωστικών εργαλείων.
   • Εργαλεία δυναμικής μοντελοποίησης.
   • Εργαλεία κατασκευής της γνώσης.
   • Ερμηνευτικά εργαλεία.
   • Εργαλεία επικοινωνίας.
   • Εργαλεία σημασιολογικής οργάνωσης – χαρτογράφηση.
   • Οι εκπαιδευτικοί σχολιάζουν και υλοποιούν γνωστικά εργαλεία.

Ενότητα 3: Κατασκευάζοντας μαθησιακό υλικό

   • Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων.
   • Σχεδίαση μαθησιακού υλικού.
   • Τρόποι αναζήτησης και ανεύρεση μαθησιακών πηγών, σύνδεσή τους με το μαθησιακό υλικό.
   • Μεθοδολογία συγγραφής και παρουσίασης μέσα από ένα επιστημονικό πλαίσιο.
   • Πρακτική εργαστηριακή χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού σε σχέση με τη διδασκαλία και τη μάθηση.
   • Δημιουργία ταινίας τύπου mp4 ή avi με τη χρήση του moviemaker.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία για μελέτη:

   • Μικρόπουλος, Τ. (2006). Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
   • Μικρόπουλος, Τ. Α., Μπέλλου, Ι. (2010). Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή. Αθήνα: Κλειδάριθμος.
   • Σολομωνίδου, Χ. (2006). Νέες τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο.
   • Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές. Αθήνα: Gutenberg.
   • Μακράκης, Β. (2000). Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.
   • Βοσνιάδου, Σ. (2006). Σχεδιάζοντας περιβάλλοντα μάθησης υποστηριζόμενα από τις σύγχρονες τεχνολογίες. Αθήνα: Gutenberg.
   • Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2004). Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Πληροφορίας – Μια συνολική προσέγγιση. Τόμος 1. Αθήνα.
   • Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2004). Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Πληροφορίας – Μια συνολική προσέγγιση. Τόμος 2. Αθήνα.
   • Επιλεγμένα άρθρα περιοδικών.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με διαφάνειες PowerPoint, φωτογραφικές διαφάνειες, συζήτηση, εργασίες σε ομάδες. Το μάθημα είναι εργαστηριακό, διεξάγεται στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και η φυσική παρουσία των φοιτητών σ’ αυτό είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Λόγω του τρόπου διεξαγωγής του μαθήματος και του περιορισμένου χώρου του Εργαστηρίου τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Η αξιολόγηση γίνεται με απαλλακτική γραπτή εργασία, η οποία συγγράφεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κάτω από τη συνεχή επίβλεψη του διδάσκοντος και την επίλυση αποριών.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.

Δημοσιεύσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Stravropoulos, E., Panagiotakopoulos, C., Kagklis, V., Lionarakis, A., Marketos, G., & Verykios V. (2017). Student Admissions Data Analytics for Open and Distance Education. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 13, 2, 6-16. http://dx.doi.org/10.12681/jode.11482

Παξινού, Ε., Σγουρού, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βερύκιος, Β. (2017). Η θεωρία της Απόκρισης Ερωτήματος για την Αξιολόγηση της Επίδοσης Χρηστών Εικονικού Εργαστηρίου Βιολογίας. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 13, 2, 107-123. http://dx.doi.org/10.12681/jode.14618 

Armakolas, S., Mikroyannidis, A., Panagiotakopoulos, C., Panousopoulou, S. (2016). A case study on the Perceptions of Educators on the Penetration of Personal Learning Environments in Typical Education. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE), 6(1), 18-28. DOI: 10.4018/IJVPLE.2016010102.

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Αρμακόλας, Σ., Καρατράντου, Α., Σαρρής, Μ. (2016). Το Αποθετήριο Διδακτικών Σεναρίων DSR: Περιγραφή, βασικές επισημάνσεις και αξιολόγηση της λειτουργίας του. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 9(2), 45-61. 

Gakis, P., Panagiotakopoulos, C., Sgarbas, K., Chalidis, C., Verykios, V. (2016). Design and construction of the Greek grammar checker. Digital Scholarship in the Humanities. Oxford University Press. Online: http://dx.doi.org/10.1093/llc/fqw025

Kagklis, V., Karatrantou, A., Tantoula, M., Panagiotakopoulos, C., Verykios, V. (2015). A Learning Analytics Methodology for Detecting Sentiment in Student Fora: A Case Study in Distance Education. EURODL, 18, 2, 75-94. [λήψη]

Κόκκαλη, Ά., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καμαριανός, Ι. (2015). Η διερεύνηση του ρόλου των Ιστοχώρων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αχαΐα. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας [λήψη].

Lyras, D., Panagiotakopoulos, T., Kotinas, I., Panagiotakopoulos, C., Sgarbas, K., Lymberopoulos, D. (2014). Educational Software Evaluation: A Study from an Educational Data Mining Perspective. International journal of Multimedia & Its Applications (IJMA), 6, 3, 1-20. [λήψη]

Koustourakis, G., Panagiotakopoulos, C., Papadouris, P. (2014). An investigation of the use of Information and Communication Technologies (ICTs) by teachers in the primary cycle of the European Schools Brussels III: An empirical study. British Journal of Science, Education and Culture, 1(5), 94-112. London: London University Press. [λήψη]

Panagiotakopoulos, C., Sarris, M. (2013). "Playing With Words": Effects of an Anagram Solving Game-Like Application for Primary Education Students. International Education Studies, 6(2), 110-126. [λήψη]

Gakis, P., Panagiotakopoulos, C., Sgarbas, K., Tsalidis, C. (2013). Analysis of lexical ambiguity in Modern Greek using a computational lexicon. Literary and Linguistic Computing, Oxford Uinversity Press, first published online July 2, 2013, doi: 10.1093/llc/fqt035. [λήψη]

Sarris, M., Panagiotakopoulos, C. (2013). Linguistic effects on anagram solution: The case of a transparent language. World Journal of Education, 3(4), 41-51. [λήψη]

Panagiotakopoulos, C., Tsiatsos, T., Lionarakis A., Tzanakos N. (2013). Teleconference in support of distance learning: Views of educators. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 9, 1, 5-18. [λήψη]

Gakis, P., Panagiotakopoulos, C., Sgarbas, K., Tsalidis, C.(2012). Design and Implementation of an Electronic Lexicon for Modern Greek. Literary and Linguistic Computing, Oxford Uinversity Press, first published online February 20, 2012 doi:10.1093/llc/fqs002. [λήψη]

Panagiotakopoulos, C. (2011). Applying a conceptual mini game for supporting simple mathematical calculation skills: students' perceptions and considerations. World Journal of Education, 1, 1, 3-14. [λήψη]

Δημακόπουλος, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2011). ΤΠΕ & Οργάνωση – Διοίκηση Σχολικών Μονάδων: Αποτελέσματα μιας εμπειρικής έρευνας εστιασμένης στις απόψεις των Διευθυντών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας. i-Teacher, 3, 29-42. [λήψη]

Koustourakis, G., Pefani, I., Panagiotakopoulos, C. (2010). Exploiting Television in Open and Distance Learning: The Case of Undergraduate Courses in Cultural Studies at the Hellenic Open University. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 6, 1-2, 67-79. [λήψη]

Sarris, M., Panagiotakopoulos, C. (2010). Word spelling assessment using ICT: The effect of presentation modality. Themes in Science and Technology Education, 3, 1-2, 93-118. [λήψη]

Pierri, E., Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C. (2008). Exploring the phenomenon of "Change of Phase" of pure substances using the MBL System. Chemistry Education: Research and Practice, 9, 234-239. [λήψη]

Panagiotakopoulos, C., Sarris, M. (2008). Effects on mouse move and click performance. Themes In Science and Technology Education, 1, 1, 59-89. [λήψη]

Koustourakis, G., Panagiotakopoulos, C., Vergidis, D. (2008). A contribution to the Hellenic Open University: Evaluation of the Pedagogical Practices and the use of ICT on Distance Education. International Review of Research in Open and Distance Learning, v.9, n.2, 2008. Available online: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/424/1044 [λήψη]

Spiliotopoulou, V., Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C., Koustourakis, G. (2008). Visual Representations of the Internet in Greek School Textbooks and Students' Experiences. Education and Information Technologies, Online First, ISSN 1573-7608, DOI 10.1007/s10639-008-9081-9. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Φραντζή, Π., Τσαγγαρούλιας, Χ., Φιλιππάτου, Α., Φυλλαδιτάκης, Ε. (2008). Το μάθημα των Νέων Τεχνολογιών στο Ολοήμερο Σχολείο: Προφίλ μαθητών, στάσεις, προσδοκίες και προτάσεις. Μέντορας, 10, 19-42. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Ρηγάλου, Χ. (2007). Γνώσεις, Στάσεις και Αντιλήψεις Δείγματος Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. "Αρέθας", 4, 224-238. [λήψη]

Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2006). Όψεις της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση του νέου εκπαιδευτικού υλικού και της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 42, 91-113. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βεργίδης, Δ. (2006). Οι ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό μέσο στο ΕΑΠ: Απόψεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράμματος "Σπουδές στην Εκπαίδευση". Ανοικτή Εκπαίδευση – Το περιοδικό για την ΑεξΑΕ και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 4, 16-33. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρή, Ε., Σαρρής, Μ., Νικολόπουλος, Π. (2005). Η επίδραση της προσομοίωσης στην κατανόηση της έννοιας της ευθύγραμμης και ομαλής κίνησης: Μία μελέτη περίπτωσης. Θέματα στην Εκπαίδευση, 5, 1-3, σελ. 59-74. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Αλεξόπουλος, Χ., Γούτσος, Χ., Σκαλτσάς, Α., Τάσιος, Δ. (2005). Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Πόσο έτοιμοι είναι οι εκπαιδευτικοί μας να τις εφαρμόσουν στη σχολική πρακτική; Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. "Αρέθας", 3, 271-292. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ. (2005). Η Εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές Εξελίξεις. Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. "Αρέθας", 3, 293-312. [λήψη]

Pierrakeas, C., Xenos, M., Panagiotakopoulos, C., Vergidis, D. (2004). A comparative study of dropout rates and causes for two different distance education courses. International Review of Research in Open and Distance Learning, v.5, n.2 (07-2004). Available online: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/183 [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Λαμπροπούλου, Β. (2003). Τεχνολογίες Πληροφορίας - Επικοινωνίας και Εκπαίδευση Κωφών Μαθητών. Επιστήμες Αγωγής, 1, 39-50. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2002). Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, η υγιεινή και η προστασία του Χρήστη: Μια συνολική προσέγγιση. Νέα Παιδεία, 103, 126-145. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2002). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πραγματικά ανοικτό τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα; Μέντορας, 5, 5, 146-162. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ., Πιντέλας, Π. (2002). Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης. Μέντορας, 6, 6, 75-86. [λήψη]

Panagiotakopoulos, C., Ioannidis, G. (2002). Assessing the understanding of basic time concepts to children using multimedia software. Computers and Education, 38, 4, 331-349. [λήψη]

Vergidis, D., Panagiotakopoulos, C. (2002). Student Dropout at the Hellenic Open University: Evaluation of the Graduate Program, "Studies in Education". International Review of Research in Open and Distance Learning v.3, n.2. (10-2002). Available online: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/101/180 [λήψη]

Panagiotakopoulos, C., Koustourakis, G. (2001). Dealing with 1st year University Students ″Computer Anxiety″. Themes in Education, 2, 1, 35-46. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ. (2001). Η παρουσίαση του διαδικτύου (Internet) στα σχολικά εγχειρίδια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Μια συγκριτική μελέτη. Μέντορας, 3, 3, 38-61. [λήψη]

Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. Κατσίλλης, Ι. (2000). Κοινωνιολογική προσέγγιση του αυτοαξιολογούμενου στρες σε δασκάλους εξαιτίας της εισόδου των "Νέων Τεχνολογιών" στην εκπαιδευτική διαδικασία – Η περίπτωση του άγχους για τους υπολογιστές. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 110, 122-131. [λήψη]

Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2000). Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο σύγχρονο κόσμο – Ιστορική-Κοινωνιολογική Προσέγγιση. Νέα Παιδεία, 94, 13-26. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Σπηλιωτοπούλου, Β. (2000). Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): Μια αναγκαιότητα για την Παιδεία του 21ου αιώνα. Νέα Παιδεία, 94, 27-39. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Ιωαννίδης, Γ. (1999). Χρόνος: Ορισμός, μέτρηση και αντίληψη της έννοιας από το παιδί. Νέα Παιδεία, 89, 87-102. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ., Κατσίλλης, Ι. (1998). Κοινωνικά αποτελέσματα της διείσδυσης των Υπολογιστών στη ζωή μας: Ανίχνευση του "Άγχους για τους Υπολογιστές" σε καθηγητές φιλολογικών μαθημάτων (ΠΕ2) Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 102, 112-120. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Ιωαννίδης, Γ. (1997). Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση; Ανεπιφύλακτα ναι. Νέα Παιδεία, 82, 98-114. [λήψη]

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Gkontzis, A. F., Karachristos, C. V., Panagiotakopoulos, C. T., Stavropoulos, E. C., Verykios, V. S. (2017). Sentiment Analysis to Track Emotion and Polarity in Student Fora. In Proceedings of PCI2017, Association for Computing Machinery. ACM ISBN 978-1-4503-5355-7/17/09. https://doi.org/10.1145/3139367.3139389 [λήψη]

Gkontzis, A. F., Panagiotakopoulos, C. T., Stavropoulos, E. C., Verykios, V. S. (2017). A Holistic View on Academic Wide Data through Learning Analytics Dashboards. In Proceedings of EADTU, The Online, Open and Flexible Higher Education Conference (pp. 12-27). United Kingdom: The Open University. [λήψη]

Αρμακόλας, Σ., Μαγκάκη, Φ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2017). Aνοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και δείκτες ποιότητας για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των αποθετηρίων. Στα Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Ο σχεδιασμός της Μάθησης» (σελ. 85-96). Αθήνα: ΕΔΑΕ. http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1108 [λήψη]

Σαμαράς, Χ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ., Σταυρόπουλος, Η., Βερύκιος, Β.  (2017). Μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο: μέσα μάθησης και τρόποι αξιοποίησης της τεχνολογίας από νεοεισερχόμενους φοιτητές - υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Στα Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Ο σχεδιασμός της Μάθησης» (σελ. 138 - 153). Αθήνα: ΕΔΑΕ. http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1160 [λήψη]

Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Λιακοπούλου, Φ. (2017). Ο "λόγος" μελών Δ.Ε.Π. του ΕΑΠ για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση των MOOCs: Παιδαγωγικοί ρόλοι και αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα – διδασκόμενων. Στα Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Ο σχεδιασμός της Μάθησης» (σελ. 1-15). Αθήνα: ΕΔΑΕ. http://dx.doi.org/10.12681/icodl.930 [λήψη]

Γάκης, Π., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Σγάρμπας, Κ. & Τσαλίδης, Χ. (2017). Σχεδιασμόςκαιυλοποίησητουελληνικούγραμματικούδιορθωτή. Abstract Conference Proceedings of 13th International Conference on Greek Linguistics (pp. 88-89). London: University of Westminster, Faculty of Science & Technology, Faculty of Social Sciences & Humanities. [λήψη]

Karapiperis, D., Panagiotakopoulos, C., Verykios, V. (2017). Evaluation of Scalable PRPL Schemes with Native LSH Database Engine. Proceedings of 7th International Conference on Computer Science, Engineering and Information Technology (CCSEIT 2017), pp. 125-132. [λήψη]

Lazarinis, F., Verykios, V., Panagiotakopoulos, C. (2017). A mobile application for user regulated self-assessments. Proceedings of 13th International Conference Mobile Learning, pp. 56-62. ISBN 978-989-8533-61-6. [best paper of the conference - award] [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Σαρρής, Μ., Καρατράντου, Α. (2017). Αναγραμματισμοί: Ένα παιχνίδι αναγραμματισμού λέξεων για μαθητές Δημοτικού Σχολείου. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Ένταξης και Χρήσης των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, σελ. 504-515. [λήψη]  

Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. Μαγκάκη, Φ. (2017). Ψηφιακά Αποθετήρια ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων: Μελέτη, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Ένταξης και Χρήσης των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, σελ. 298-309. [λήψη]

Stergiopoulou, M. Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C. (2016). Educational Robotics and STEM Education in Primary Education: Apilot study using the H&S Electronic Systems Platform. Educational Robotics in the Makers Era, pp. 88-103. [λήψη]

Michalopoulos, P., Mpania, S., Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C. (2016). Introducing STEM to Primary Education Students with Arduino and S4A. Hellenic Conference on Innovating STEM Education. Athens 16-18/12/2016. [λήψη]

Μαρκαντωνάτος, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βερύκιος, Β. (2016). Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία της έννοιας της μεταβλητής. Στο Τ. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Panhellenic anfd International Conference "ICT in Education", pp. 523-531. ISSN 2529-0916, ISBN 978-960-88359-8-6. [λήψη]

Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βύρης, Δ. (2016). Η ενσωμμάτωση των ΕΛ/ΛΑΚ στη σχολική τάξη: μελέτη των απόψεων εκπαιδευομένων εκπαιδευτικών. Στο Τ. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Panhellenic anfd International Conference "ICT in Education", pp. 647-654. ISSN 2529-0916, ISBN 978-960-88359-8-6. [λήψη]

Lazarinis, F., Alexandri, K., Verykios, V., Panagiotakopoulos, C. (2015). Raising safer internet awareness through a mobile application based on contrasting visual stories. Proceedings of 9th International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning – IMCL2015, pp. 88-90. [λήψη]

Ξουρής, Χ., Πανταζόπουλος, Σ., Καρτράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2015). Απλά συστήματα αυτομάτου ελέγχου και Arduino στην εκπαίδευση: Μια εφαρμογή. Πρακτικά Συνεδρίου "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.", Αθήνα 7 & 8 Νοεμβρίου 2015, σελ. 1156-1164. [λήψη]

Boididis, G., Lazarinis, F., Verykios, V., Panagiotakopoulos, C. (2015). Exploring cultural heritage landscapes in an interactive game-based learning application.  Proceedings of 9th International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning – IMCL2015, pp. 59-62. [λήψη]

Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Μασσαρά Χ. (2015). Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και το μαθησιακό περιβάλλον στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Πρακτικά 8oυ Συνεδρίου της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες Πληροφορίας», Τόμος 2, Μέρος Α, σελ. 102-113. [λήψη]

Κουστουράκης, Γ., Λιακοπούλου, Φ., Παναγιωτακόπουλος Χ. (2015). Η αξιοποίηση των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) από το ΕΑΠ: Ποιοτική έρευνα σε μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος. Πρακτικά 8oυ Συνεδρίου της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες Πληροφορίας», Τόμος 1, Μέρος Α, σελ. 1-15. [λήψη]

Κόκκαλη, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καμαριανός Ι. (2015). Ο επικοινωνιακός ρόλος των σχολικών ιστοχώρων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αχαΐα. Πρακτικά 8oυ Συνεδρίου της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες Πληροφορίας», Τόμος 3, Μέρος Α, σελ. 214-224. [λήψη]

Αντωνέλου, Γ., Βερύκιος, Β., Καλαντζή, Ρ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Σταυρόπουλος, Η. (2015). Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω στοιχείων Μικτής Μάθησης και ΤΠΕ. Πρακτικά 8oυ Συνεδρίου της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες Πληροφορίας», Τόμος 1, Μέρος Α, σελ. 72-81. [λήψη]

Lazarinis, F., Mazaraki, A., Verykios, V., Panagiotakopoulos, C. (2015). E-comics in teaching: evaluating and using comic strip creator tools for educational purposes. In Proceedings of the 10th International Conference on Computer Science & Education (IEEE - ICCSE 2015), pp. 305-309. UK: Fitzwilliam College, Cambridge University. [λήψη]

Gakis, P., Panagiotakopoulos, C., Sgarbas, K., Tsalidis, X., Verykios, V. (2015). The construction of a Greek Grammar Checker through Mnemosyne. Proceedings of 17th International Conference on Speech and Computer, SPECOM 2015, pp. 170-177. Springer International Publishing Switzerland. [λήψη]

Lazarinis, F., Verykios, V., & Panagiotakopoulos, C. (2015). A tool for developing instructional digital comic strips with associated learning objectives. In V. Uskov, R. Howlett, L. Jain (Eds), Proceedings of 2nd International KES Conference on Smart Education and Smart e-Learning, pp. 437-447, Springer Publications. DOI: 10.1007/978-3-319-19875-0_39 [λήψη]

Lazarinis, F., Verykios, V., & Panagiotakopoulos, C. (2015). An adaptive web tool for self-assessment using lightweight user profiles. In M. Helfert, M. T. Restivo, S. Zvacek and J. Uhomoibhi (Eds), Proceedings of CSEDU 2015, the International Conference on Computer Supported Education, 23-25 May 2015, Lisbon, Portugal, pp. 14-23. ISBN: 978-989-758-108-3. [λήψη]

Lotsari, E., Verykios, V., Panagiotakopoulos, C., Kalles, D. (2014). A learning analytics methodology for student profiling. In 8th Hellenic Conference on AI, SETN 2014, May 15-17, 2014, Artificial Intelligence: Methods and Applications, pp. 300-312. Springer. [λήψη]

Αρμακόλας, Σ., Μιχαηλίδη, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2014). Η αξιοποίηση, οι δυνατότητες και η εφαρμογή του ψηφιακού κόμικ στην εκπαίδευση: μία εμπειρική μελέτη. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», Αθήνα, 22-23/11/2014, σελ. 1534-1541. [λήψη]

Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βασιλοπούλου, Γ. (2014). Το μαθησιακό περιβάλλον σε μια εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης και η μετασχηματίζουσα μάθηση. Στα Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Φλώρινα, 28-30/11/2014. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α., Σαρρής, Μ. (2014). Χρήση της μεθοδολογίας PBL στην κατασκευή εκπαιδευτικού βίντεο: Μία εμπειρική μελέτη. Στα Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Ρέθυμνο, 4-5/10/2014, σελ. 349-357. [λήψη]

Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Φραγκούλης, Ι. (2014). Η εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων μεταξύ παραρτημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας Flashmeeting. Στα Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Ρέθυμνο, 4-5/10/2014, σελ. 451-458. [λήψη]

Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2013). Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013. [λήψη]

Αρμακόλας, Σ., Αλιμήσης, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2013). Η ψηφιακή πλατφόρμα Flashmeeting στην Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση: Η περίπτωση του "I am not Scared" Project. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.) Πρακτικά 7ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ICODL 2013), σελ. 192-200. Αθήνα: Εκδόσεις του Δικτύου Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. [λήψη]

Παπαδανέλλης, Γ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2012). Αξιοποίηση των Lego Mindstorms NXT στην διδασκαλία του Προγραμματισμού: Η έννοια της μεταβλητής. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής, σελ. 237-246. [Βραβείο καλύτερης εργασίας Συνεδρίου] [λήψη]

Κυριακίδη, Φ., Ταραπέρας, Χ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2012). Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην ανάπτυξη Ομαδοσυνεργατικών Δραστηριοτήτων μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής «Πληροφορική και Νέο Σχολείο», σελ. 1-11. [λήψη]

Αποστολοπούλου, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α. (2012). Οι Θεωρίες Μάθησης και η Ενσωμάτωσή τους στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μία εμπειρική έρευνα. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», 28-30 Σεπτεμβρίου 2012, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, σελ. 53-60. [λήψη]

Μαρκόπουλος, Χ,. Αθανασοπούλου, Ε., Πέττα, Κ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2012). Διδακτική παρέμβαση για την έννοια της αξονικής συμμετρίας στην Δ΄ Δημοτικού με τη χρήση υπολογιστή και του λογισμικού Geogebra. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, σελ. 110-118. [λήψη]

Panagiotakopoulos, C., Sarris, M. (2011). Using conceptual mini games for learning: The case of "The Numbers' Race" (TNR) application. In K. Elleithy & T. Sob (eds), Proceeding of International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE) - Innovations and Advances in Computer, Information, Systems Sciences, and Engineering, University of Bridgeport & IEEE, pp. 415-430. [λήψη]

Panagiotakopoulos, C., Papatheodorou, T., Styliaras, G. (2010). Istopolis: Design issues and evaluation' results of an integrated web-based educational application. In: K. Elleithy (ed.), Technological Developments in Networking, Education and Automation, pp. 65-70. [λήψη]

Panagiotakopoulos, C., Sarris, M., Koleza, E. (2010). Playing With Numbers: Development issues and evaluation results of a computer game for primary school students. In T. Sob & K. Elleithy (eds), Proceeding of International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE) - Emerging Trends in Computing, Informatics, Systems Sciences, and Engineering, University of Bridgeport & IEEE, pp. 263-276. [λήψη]

Γιαννοπούλου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2011). Το ηλεκτρονικό παιχνίδι και το παιδί: Επιδράσεις και προοπτικές. Πρακτικά 2oυ Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 161-171. [λήψη]

Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2011). Διερεύνηση της εξοικείωσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών με τις ΤΠΕ στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών: μια διαχρονική μελέτη. Πρακτικά 2oυ Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 373-382. [λήψη]

Παπαπαναγιώτου, Γερ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γερ. (2011). Ανίχνευση της τεχνοφοβίας και των επιδράσεών της στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών πολιτιστικών προγραμμάτων του ΕΑΠ. 6o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης. Λουτράκι, 4-6 Νοεμβρίου, 2011. [λήψη]

Πιερρή, Ε., Ζησιμόπουλος, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2010). Μελέτη της έννοιας του Ιξώδους με την υποστήριξη κατάλληλης προσομοίωσης και του συστήματος συγχρονικής διάταξης (MBL). Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΦ. Πάτρα, 17-21/3/2010. [λήψη]

Ελευθεριώτη, Ε., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2010). Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (επιμ. Α. Τζιμογιάννης), σελ. 137-144. [λήψη]

Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2010). Οδεύοντας προς το νέο σχολείο των Τ.Π.Ε. - Μια διεπιστημονική προσέγγιση. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (επιμ. Α. Τζιμογιάννης), σελ. 581-592. [λήψη]

Γιαννοπούλου, A., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2009). Μαθησιακός, Γνωστικός Τύπος & Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Σύγχρονες έρευνες και τάσεις. Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (επιμ. Π. Πολίτης), σελ. 63-68. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Παπατέρπος, Χ., Παπαθεοδώρου, Θ. (2009). Παρουσίαση ενός συστήματος υπερμέσων για την υποστήριξη του μαθήματος της Ιστορίας: Βασικά χαρακτηριστικά και αξιολόγηση περιεχομένου. Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (επιμ. Π. Πολίτης), σελ. 759-765. [λήψη]

Μπερδέκλης, Φ., Γιαννοποπούλου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2009). Διερεύνηση της σχέσης μαθητών του δημοτικού σχολείου με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΕΠ- ΔΤΠΕ: «Σχολείο 2.0» (επιμ. Φ. Γούσιας), σελ. 141-153. [λήψη]

Panagiotakopoulos, C., Sarris, M. (2008). Effects of computer skill on mouse move and drag & drop performance. Innovations and Advanced Systems, Computing Sciences and Software Engineering (K. Elleithy, ed.), pp. 137-142. [λήψη]

Panagiotakopoulos, C. (2008). Building Teaching Timetables Using Random Variables: Algorithms and Techniques. Innovations and Advanced Systems, Computing Sciences and Software Engineering (K. Elleithy, ed.), pp. 131-136. [λήψη]

Markopoulos, C., Panagiotakopoulos, C., Potari, D. (2008). Prospective primary teachers' conceptions of axial symmetry. 11th International Congress on Mathematical Education (ICME-11), Monterrey, Mexico, July 6-13, 2008. [λήψη]

Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C. (2008). Algorithm, Pseudo-Code and Lego Mindstorms Programming. International Conference on Simulation and Programming for Autonomous Robots / Teaching with Robotics: Didactic approaches and experiences, Venice, Italy, November 3-7, 2008. CD-ROM ISBN 978-88-95872-01-8. [λήψη]

Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Οι ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: επιδράσεις και προβλήματα από την προσπάθεια της εφαρμογής τους στην παιδαγωγική πράξη. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής (επιμ. Β. Κόμης), σελ. 425-434. ISBN 978-960-6759-07-9. [λήψη]

Νικολός, Δ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για τη κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής (επιμ. Β. Κόμης), σελ. 221-230. ISBN 978-960-6759-07-9. [λήψη]

Πιερρή, Ε., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Οι προσομοιώσεις και το σύστημα συγχρονικής διάταξης στη μελέτη των διαμοριακών αλληλεπιδράσεων. Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΦ. Καβάλα, 28-30/3/2008. [λήψη]

Χατζηκακού, Κ., Λαμπροπούλου, Β., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση κωφών/βαρηκόων: Αξιολογώντας τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή – Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (επιμ. Χ. Αγγελή & Ν. Βαλανίδης), σελ. 429-436. [λήψη]

Κλούρα, Ν., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Προβλήματα από τη χρήση των υπολογιστών: Η ψυχολογία και η αντίδραση του χρήστη από την επίθεση διαφόρων ειδών κακόβουλου λογισμικού. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ – Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και Εκπαίδευση (επιμ. Φ. Γούσιας), σελ. 389-406. [λήψη]

Panagiotakopoulos, C., Kameas, A. (2007). Creation of a teaching timetable using random variables – The STB application. Innovations in E-learning, Instruction Technology, Assessment and Engineering Education (International Conference CIS2E 06), (M. Iskander, ed.), pp. 445-449. ISBN 978-4020-6261-2. [λήψη]

Kasola, S., Panagiotakopoulos, C., Pintelas, P. (2007). MicroWorlds-Pro: An environment that supports effectively the educational process. Proceedings of EUROLOGO 2007 (I. Kalas, ed.). CD-ROM ISBN 978-80-89186-20-4. [λήψη]

Πιερρή, Ε., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2007). Το σύστημα συγχρονικής διάταξης ως εργαλείο επιστημονικής διερεύνησης και ανακαλυπτικής μάθησης: Ο αισθητήρας φωτός στη μελέτη χημικής κινητικής. Πρακτικά 10ου Κοινού Πανελληνίου Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και Ένωσης Κυπρίων Φυσικών "Φυσική: Η επιστήμη της έρευνας και της παιδείας", Τόμος Β', σελ. 142-154. [λήψη]

Στραβολαίμου, Κ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2007). Η επίδραση ενός μικρόκοσμου στην ανάγνωση και τη γραφή παιδιών νηπιακής ηλικίας. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΕΠ- ΔΤΠΕ: ΤΠΕ και Εκπαίδευση (επιμ. Φ. Γούσιας), σελ. 229-238. [λήψη]

Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βεργίδης, Δ. (2007). Η συμβολή της χρήσης των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως φορέα δεύτερης ευκαιρίας. Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Μορφές Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση: Ανοικτή πρόσβαση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (επιμ. Α. Λιοναράκης), Α' Τόμος, σελ. 421-433. ISBN 978-960-7860-75-0. [λήψη]

Τερέζης, Χ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ., Αντωνόπουλος, Α. (2007). Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία και Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: μία φαινομενολογική προσέγγιση. Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Μορφές Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση: Ανοικτή πρόσβαση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (επιμ. Α. Λιοναράκης), Β' Τόμος, σελ. 628-637. ISBN 978-960-7860-76-7. [λήψη]

Φραντζή, Π., Τσαγγαρούλιας, Χ., Φιλιππάτου, Α., Φυλλαδιτάκης, Ε., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2007). Σύγκριση στάσεων και απόψεων μαθητών και εκπαιδευτικών για τις Τ.Π.Ε.στο Ολοήμερο σχολείο. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου "Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και προκλήσεις της εποχής μας" (επιμ. Γ. Καψάλης & Α. Κατσίκης), σελ. 1378-1387. [λήψη]

Πιερρή, Ε., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2006). Καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση αισθητήρα: το σύστημα συγχρονικής διάταξης για τη μελέτη της αγωγιμότητας. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΕΦ "Οι νέοι ορίζοντες της Φυσικής Επιστήμης στον αιώνα μας στην έρευνα στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση και η συμβολή τους στους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας", CD-ROM ISBN 960-87635-4-1. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρή, Ε., Καρατράντου, Α. (2006). Αξιολόγηση Μαθησιακού Αποτελέσματος του Λογισμικού της Χημείας Γ' Γυμνασίου: Μια Μελέτη Περίπτωσης. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας "Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης" (επιμ. Ε. Σταυρίδου, Χ. Σολωμονίδου), σελ. 238-247. [λήψη]

Κασόλα, Σ., Στεργιόπουλος, Χ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2006). Καθετότητα και Παραλληλία: Κατανόηση εννοιών από μαθητές Δημοτικού Σχολείου με χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Π. – Δ.Τ.Π.Ε. "Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες" (επιμ. Φ. Γούσιας), σελ. 244-254. ISBN 950-88368-3-2. [λήψη]

Φραντζή, Π., Τσαγγαρούλιας, Χ., Φιλιππάτου, Α., Φυλλαδιτάκης, Ε., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2006). Οι Εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής στο Ολοήμερο Σχολείο: Ταυτότητα, Προσδοκίες, Παιδαγωγική Κατάρτιση και Εκπαιδευτικές Πρακτικές. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Π. – Δ.Τ.Π.Ε. "Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες" (επιμ. Φ. Γούσιας), σελ. 198-210. ISBN 950-88368-3-2. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρή, Ε., Καρατράντου, Α. (2006). Οι Μαθητές Αξιολογούν το Εκπαιδευτικό Λογισμικό της Χημείας Γ' Γυμνασίου: Μια Μελέτη Περίπτωσης. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΤΠΕ με διεθνή συμμετοχή "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση" (επιμ. Δ. Ψύλλος, Β. Δαγδιλέλης), σελ. 654-662. ISBN 960-88359-3-3. [λήψη]

Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρή, Ε. (2006). Οι Ρομποτικές Κατασκευές Lego Mindstorms στην κατανόηση Εννοιών Φυσικής στο Δημοτικό: Μια Μελέτη Περίπτωσης. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΤΠΕ με διεθνή συμμετοχή "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση" (επιμ. Δ. Ψύλλος, Β. Δαγδιλέλης), σελ. 310-317. ISBN 960-88359-3-3. [λήψη]

Πιερρή, Ε., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2006). Μελέτη του φαινομένου της αλλαγής φάσης με τη χρήση συστήματος συγχρονικής διάταξης. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΤΠΕ με διεθνή συμμετοχή "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση" (επιμ. Δ. Ψύλλος, Β. Δαγδιλέλης), σελ. 640-647. ISBN 960-88359-3-3. [λήψη]

Lampropoulou, V., Panagiotakopoulos, C. (2005). The Use of Communication Technology by Deaf and Hard of Hearing People. Paper presented at the 20th International Congress on the Education of the Deaf, Maastricht, The Netherlands, July 17-20, 2005 (Abstract Conference). [λήψη]

Lampropoulou, V., Panagiotakopoulos, C., Hatzikakou, K. (2005). A Needs Assessment Study for the Use of Instructional Technology in the Education of the Deaf Students. Paper presented at the Instructional Technology and Education of the Deaf, An International Symposium. National Technical Institute for the Deaf, Rochester, NY, June 27-30, 2005 (Abstract Conference). [λήψη]

Κασόλα, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιντέλας Π. (2005). Κατανόηση Φυσικών Φαινομένων με Ανακαλυπτική Μάθηση με τη Χρήση Μικρόκοσμου. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", σελ. 451-460. [λήψη]

Βεργίδης, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2005). Απόψεις φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για τις Σπουδές από Απόσταση. Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου "Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές" (επιμ. Α. Λιοναράκης), Γ' Τόμος, σελ. 221-234. [λήψη]

Πιερρή, Ε., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2005). Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Διδασκαλία της Χημείας στο Γυμνάσιο: Μια Μελέτη Περίπτωσης. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", σελ. 269-279. [λήψη]

Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2005). Κοινωνιολογική Προσέγγιση των Εκπαιδευτικών Πρακτικών και της Αξιοποίησης των ΤΠΕ για την παροχή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση από το ΕΑΠ. Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου "Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές" (επιμ. Α. Λιοναράκης), Γ' Τόμος, σελ. 188-208. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2004). Εκπαιδευτικό Λογισμικό Πολυμέσων για την Εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: Μια μελέτη περίπτωσης. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση" (επιμ. Μ. Γρηγοριάδου, Α. Ράπτης, Σ. Βοσνιάδου, Χ. Κυνηγός), Α' Τόμος , σελ. 257-266. [λήψη]

Panagiotakopoulos, C., Lionarakis, A., Xenos, M. (2003). Open and Distance Learning: Tools of Information and Communication Technologies for Effective Learning. In Proceedings of the Sixth Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications, HERCMA 2003 (A. Lipitakis, ed.), Vol. 1, pp. 361-367. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2003). Η Ανάπτυξη των Πολυμέσων και οι Δυνατότητες Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Εκπαίδευση των Κωφών Μαθητών. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου "Η Συμμετοχή των Κωφών στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία: Διεθνείς Προοπτικές" (επιμ. Β. Λαμπροπούλου), σελ. 285-297. [λήψη]

Βεργίδης, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2003). Διερεύνηση των λόγων διακοπής της φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Σπουδές στην Εκπαίδευση" του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (επιμ. Α. Λιοναράκης), σελ. 81-90. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ., Λιοναράκης, Α. (2003). Διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (επιμ. Α. Λιοναράκης), σελ. 393-402. [λήψη]

Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Λιοναράκης, Α. (2003). Διερεύνηση των εμποδίων στην εφαρμογή της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (επιμ. Α. Λιοναράκης), σελ. 307-317. [λήψη]

Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2003). Ο Ελληνισμός της Διασποράς και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου "Διαπολιτισμική εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα" (επιμ. Π. Γεωργογιάννης), Πάτρα 22-23/6/2003, Γ' Τόμος, σελ. 130-145. [λήψη]

Ioannidis, G., Garyfallidou, D., Vavougios, D., Panagiotakopoulos, C. (2002). Teachers' and arts-students' ideas on ICT: a comparison. In proc. of International Workshop ICL2002 - Interactive Computer Aided Learning. Blended Learning. Kassel University press (M. Auer & U. Auer, eds), ISBN 3-933146-83-6 (CD-ROM). [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ., Κατσίλλης, Ι., (2002). Ανίχνευση του "Άγχους - Φόβου για τους Υπολογιστές" στους Εκπαιδευτικούς. Πρακτικά 4oυ Διεθνούς Συνεδρίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης "Τα Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα" (επιμ. Π. Γεωργογιάννης), Γ' Τόμος, σελ. 184-197. [λήψη]

Ioannidis, G., Vavougios, D., Garyfallidou, D., Panagiotakopoulos, C. (2002). A comparison between the ideas about computers, as held by acting teachers and by students training to become teachers, after some initial IT training. Πρακτικά 3oυ Πανελληνίου Συνεδρίου για τη "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", σελ. 642-651. ISBN 960-286-859-7. [λήψη]

Ioannidis, G., Garyfallidou, D., Panagiotakopoulos, C., Vavougios, D. (2001). Ideas on computers as held by arts students, after a course on Information and Communication Technology (ICT). In proc. of International Workshop ICL2001 - Interactive Computer Aided Learning Experiences and Visions, Kassel University press (M. Auer & U. Auer, eds), ISBN 3-933146-67-4 (CD-ROM). [λήψη]

Ιωαννίδης, Γ., Βαβουγιός, Δ., Γαρυφαλλίδου, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2001). Οι ιδέες των φοιτητών Π.Τ.Δ.Ε. σχετικά με τις Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Information and Communication Technology, ICT) ύστερα από ένα εξάμηνο διδασκαλίας. Πρακτικά Πανελληνίου συνεδρίου: Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση: Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Κατάρτιση Εκπαιδευτικών (επιμ. Κ. Τσολακίδης), σελ. 159-179. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Λιοναράκης, Α. (2001). Το προφίλ των υποψηφίων προπτυχιακών φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Ιδρύματος (ακαδ. έτος 1999-2000). Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (επιμ. Α. Λιοναράκης), Τόμος Β', σελ. 1193-1202. [λήψη]

Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., (2001). Η προώθηση της δια βίου μάθησης και η επαφή με την Ελληνική κουλτούρα μέσα από τα προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Πρακτικά 10oυ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος "Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση" (επιμ. Ν. Ζούκης & Θ. Μητάκος). Ναύπλιο 8-10/11/ 2001. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Περιβολαρόπουλος, Λ. (2001). Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για πληροφόρηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (επιμ. Α. Λιοναράκης), Β' Τόμος, σελ. 1085-1096. [λήψη]

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ. (2001). Η αξιολόγηση των γραπτών εργασιών στην "ΑεξΑΕ": Οι αξιολογητές και τα κριτήρια βαθμολόγησης. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (επιμ. Α. Λιοναράκης), Β' Τόμος, σελ. 741-751. [λήψη]

Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2000). Συγκριτική προσέγγιση της αξιολόγησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πατρών. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή "Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου" (επιμ. Γ. Μπαγάκης), σελ. 349-358. [λήψη]

Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (1999). Ανοικτά Πανεπιστήμια και Παραδοσιακά ΑΕΙ: Συμπτώσεις – Ομοιότητες και Διαφορές. Πρακτικά Θ΄ Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, με διεθνή συμμετοχή "Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διά βίου μάθηση: Διεθνής Εμπειρία. Ελληνική Προοπτική" (επιμ. Κ. Π. Χάρης, Ν. Β. Πετρουλάκης & Σ. Νικόδημος), σελ. 649-658. [λήψη]

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πάτρα 28-30/4/2011. ISBN: 978-960-99782-0-0.  (http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/proc2/proceedings/2nd-proceedings.pdf)

 

conf

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΒΙΒΛΙΑ

 

Παναγιωτακόπουλος, Χ. (1990). BASIC. Πάτρα: Αχαϊκές Εκδόσεις.

b

 

Ιωαννίδης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (1994). Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής: Μια... κατάδυση ως τον πυθμένα. Αθήνα: Εκδόσεις Α. Καστανιώτη. ISBN 960-03-1172-2.

KP

 

Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2002). Από τις Αριθμομηχανές στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Μια συνολική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. ISBN 960-16-0462-6. Στο βιβλίο έγινε συνολική αναθεώρηση και επανεκδόθηκε βελτιωμένο το 2009.

MPL

 

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ. & Πιντέλας, Π. (2003). Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό και η Αξιολόγησή του. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. ISBN 960-375-579-6.

el

 

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ. & Πιντέλας, Π. (2005). Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Πάτρα: Εκδόσεις ΕΑΠ. ISBN 960-538-562-7.

SEL

 

Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2014). Οι Τεχνολογίες της πληροφορίας και των Επικοινωνιών: Μία συνολική θεώρηση. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ. ISBN: 978-960-508-088-4.

TPE1

 

Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2014). Εισαγωγή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: Μια γνωριμία με τους υπολογιστές μέσα από την ιστορική τους εξέλιξη. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ. ISBN: 978-960-508-124-9.

EIS2

 

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Σαρρής, Μ. (2015). Η εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας με τη χρήση των ΤΠΕ: Μία ολοκληρώμένη προσέγγιση. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ. ISBN: 978-960-508-179-9.

res-ict

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

Παναγιωτακόπουλος, Χ. (1998). Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το εκπαιδευτικό λογισμικό. Στο: Α. Κόκκος, Α. Λιοναράκης, Χ. Ματραλής & Χ. Παναγιωτακόπουλος, Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Το Εκπαιδευτικό Υλικό και οι Νέες Τεχνολογίες (Τόμος Γ΄, σελ.187-318). Πάτρα: Εκδόσεις Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. ISBN 960-538-000-5.

eap 01

 

Παναγιωτακόπουλος, Χ. (1998). To Internet. Στο: Α. Κόκκος, Α. Λιοναράκης, Χ. Ματραλής & Χ. Παναγιωτακόπουλος, Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Το Εκπαιδευτικό Υλικό και οι Νέες Τεχνολογίες (Τόμος Γ΄, σελ.327-364). Πάτρα: Εκδόσεις Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. ISBN 960-538-000-5.

eap 01

 

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Λιοναράκης, Α. (2001). Το προφίλ των υποψηφίων φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά τον πρώτο χρόνο της πλήρους λειτουργίας του. Στο Α. Λιοναράκης (επιμ.), Απόψεις και Προβληματισμοί για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σελ. 79-102). Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός. ISBN 960-7860-20-9.

cl

 

Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2001). Για το Εκπαιδευτικό Λογισμικό "Η Γλώσσα μου" Στο Β Λαμπροπούλου (επιμ.), Πολιτισμικές και Εκπαιδευτικές Ανάγκες του Κωφού Παιδιού (σελ. 75-79). Π.Τ.Δ.Ε. – Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

sv

 

Karatrantou, A., & Panagiotakopoulos C. (2011). Educational robotics and teaching introductory programming within an interdisciplinary framework. In A. Jimoyiannis (ed.), Research on e-Learning and ICT in Education (pp. 195-208). DOI 10.1007/978-1-4614-1083-6_15, Springer Science+Business Media, LLC 2011.

GetFullPageImage

 

Apostolopoulou, D., Panagiotakopoulos, C., & Karatrantou, A. (2014). Teachers' Perceptions for the Embedded Theories of Learning in Math and Science Educational Software. In C. Karagiannidis, P. Politis, I. Karasavvidis (ed's), Research on e-Learning and ICT in Education. Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives (pp. 25-36). DOI 10.1007/978-1-4614-6501-0, Springer Science+Business Media, LLC 2014.

resinedu

 

Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A., & Sarris, M. (2016). Producing Educational Videos: A Field-based Implementation with PBL Methodology. In P. Anastasiades, N. Zaranis (ed's), Research on e-Learning and ICT in Education (pp. 91-103). Switzerland: Springer International Publishing. DOI 10.1007/978-3-319-34127-9_7.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Παναγιωτακόπουλος Χ. (1998). Η Διαχείριση των Αρχείων στην Γλώσσα Προγραμματισμού QBASIC. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις. Πάτρα: Εκτυπωτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών. [Βελτίωση & επανέκδοση: 1999, 2000, 2001]

Ιωαννίδης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (1999). Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και στην Επεξεργασία Δεδομένων Ι. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις. Πάτρα: Εκτυπωτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2003). Εργαστείτε γρήγορα με Windows, Word, Excel, PowerPoint, Paint, Internet Explorer & Outlook Express. Εργαστηριακές Σημειώσεις. Πάτρα: Εκτυπωτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών. Βελτίωση & επανέκδοση: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2011). Οδηγός γρήγορης εκμάθησης Microsoft Windows & Microsoft Office. Εργαστηριακές Σημειώσεις. Πάτρα: Εκτυπωτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών (ISBN 978-960-93-2240-9). Βελτίωση & επανέκδοση: 2012, 2014.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Μέλος επιστημονικής ομάδας για τη μετάφραση του βιβλίου του Andy Field με τίτλο "Discovering Statistics Using SPSS" 4th Edition, 2010, L.A.: Sage Publications, για λογαριασμό των Εκδόσεων Προπομπός (http://www.propobos.gr/books/105).

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ανάπτυξη online Αποθετηρίου Εκπαιδευτικών Σεναρίων (http://www.ocean.upatras.gr/scen/) 

Ανάπτυξη online Αποθετηρίου Μεταδεδομένων Βιβλιογραφικών Αναφορών (http://www.ocean.upatras.gr/mrr/)

Ανάπτυξη online Δικτύου Ανταλλαγής Ιδεών (Κοινωνικό Δίκτυο) (http://www.ocean.upatras.gr/ts10/index.html)

Ανάπτυξη online Ηλεκτρονικού Λεξικού Νεοελληνικών λέξεων αρχαιοελληνικής προέλευσης με αλλαγή σημασίας (http://www.ocean.upatras.gr/mag/) 

Ανάπτυξη online εφαρμογής Αναγραμματισμών (http://www.ocean.upatras.gr/gw/) 

Ανάπτυξη online εφαρμογής Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (http://www.ocean.upatras.gr/gsl/) 

Ανάπτυξη σειράς ερευνητικού λογισμικού και ειδικών εκπαιδευτικών εφαρμογών για Μαθηματικά, Γλώσσα, κ.ά.

 Επίσης:

 

 Ιστόπολις

Τύπος: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Πολιτισμού και Ιστορίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Χρονολογία έκδοσης: 2008
Επιστημονικώς υπεύθυνος: Χ. Παναγιωτακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 Online έκδοση ΕΑΙΤΥ: http://ts.sch.gr/repo/online-packages/lyk-istopolis/istopolis/client/index.php

istopolis-logo

  

Εκπαιδευτικό DVD Ενδυνάμωσης Γονέων Κωφών και Βαρηκόων παιδιών.
DVD
Χρονολογία έκδοσης: 2007
Επιστημονικώς υπεύθυνη έργου: Β. Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Κωφών

EG

 

Μαθαίνω Γεωγραφία
Εκπαιδευτικό Λογισμικό σε CD-ROM
Χρονολογία έκδοσης: 2004
Επιστημονικώς υπεύθυνη έργου: Β. Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Κωφών

 

GEO  

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα - H Γλώσσα μου Ε.Ν.Γ. 1
Εκπαιδευτικό λογισμικό σε CD-ROM
Χρονολογία έκδοσης: 2003
Επιστημονικώς υπεύθυνη έργου: Β. Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Κωφών

 

ENG

 

Η Γλώσσα μου
Εκπαιδευτικό λογισμικό σε CD-ROM
Χρονολογία έκδοσης: 2000, αναθεώρηση 2004
Επιστημονικώς υπεύθυνη έργου: Β. Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Κωφών

 

GLOSSA1

 

Ιστολόγιο

Τεχνολογία και Λογοτεχνία; Γιατί όχι!

 

1990 - BASIC

Ιδέα

... Κι αμέσως, μετά τη δημιουργία της - μόλις τα μόρια του αιθέρα συνενώθηκαν για να δώσουν μια άϋλη ζωγραφιά, μια ξέθωρη θαμπή αναλαμπή και το λογικό έψαξε κάθε κρυφή πτυχή του, θέλοντας να δώσει ότι περισσότερο υπήρχε εκεί κρυμμένο - η κορύφωση!!!

Ξεπήδησε!...

Ξέφυγε με γλυκειά μανία, ίδιος τυφώνας - περήφανη, αγκαλιάζοντας κάθε γωνιά του ορίζοντα, χαϊδεύοντας κάθε κορυφή του.

Σε λίγο κυριάρχησε παντού, ίδιο κόκκινο φως ηλιοβασιλέματος στους γκρίζους βράχους.

Σίγουρη πια για τη δύναμή της σταμάτησε.

Στάμάτησε και κύταξε πίσω.

Κι αυτός;

Δεμένος πάντα με την ανθρώπινη μοίρα του πιστεύει ακόμα σε κάτι μεγάλο.

Πιστεύει και περιμένει τη στιγμή που θα κυριαρχήσει πάνω της...

 

 

2002 - Από τις Αριθμομηχανές στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Γραμμές...

Όταν η αρμονία του Σύμπαντος γίνει μουσική,

όταν η αρμονία του Σύμπαντος δώσει πνοή στις μηχανές μας,

όταν η αρμονία του Σύμπαντος καθοδηγήσει τις πράξεις μας,

όταν η αρμονία του Σύμπαντος χωρέσει στην ψυχή μας,

τότε ακριβώς

οι γραμμές που χωρίζουν

το μηδέν απ’ το άπειρο, το ανθρώπινο απ’ το θείο

δε θα ’χουν λόγο ύπαρξης.

 

 

2013 - Εισαγωγή Στην Επιστήμη των Υπολογιστών 

Φως!

Αν ψάξεις την αλήθεια θα συναντήσεις μόνο φως!

Φως σε κάθε μορφή του.

Καθαρό, μονοχρωματικό, ορατό, υπεριώδες, υπέρυθρο,

ύλη και ενέργεια, σωματίδιο και κύμα,

πνοή που διώχνει το σκοτάδι,

δύναμη που κινεί τις μηχανές μας!

Είναι το φως που αποτυπώνει τις σκέψεις μας,

που διατηρεί στο διηνεκές τα ψηφιακά κείμενά μας,

που μεταφέρει την πληροφορία μέσα από καλώδια,

που διαχέει στο σύμπαν τον ανθρώπινο πολιτισμό.

Αυτό είναι το φως, το αιώνιο φως!

Το φως που θα υπάρχει πάντα και σε κάθε διάσταση!

 

 

2013 -  Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κώδικας!...

Συνδυασμός συμβόλων, γραμμάτων και αριθμών,

σύνολο χαρακτήρων που προσπαθεί να βάλει σε τάξη το χάος,

κατασκεύασμα που δίνει δύναμη στη σκέψη,

οντότητα που μετατρέπει σε πράξη τη λογική,

που επηρεάζει το συναίσθημα κι αλληλεπιδρά με το νου.

Αντικατοπτρίζει και αντικατοπτρίζεται στο πνεύμα μας,

στην εσωτερική εικόνα, σταστερεότυπα του εαυτού μας.

Άυλη νοητική δημιουργία, ευρηματικό τεχνούργημα,

μέσο αναζήτησης κι ατέλειωτης αυτονομίας.

Το δικό μας δημιούργημα!

Μέσο που ξέρει να φυλάσσει πολύ καλά τα λάθη μας,

τα κρύβει τέλεια όταν τα αναζητούμε

και μας εκδικείται όταν ξεχαστούμε

ή νομίσουμε ότι αγγίξαμε την τελειότητα!

Τόσο καλό, τόσο κακό, τόσο τέλειο,όσο εμείς!…

 

 

 2003 - Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό και η Αξιολόγησή του

Απέραντο λευκό

Συνήθισε να ζει μαζί της αδιαφορώντας για τους νόμους μας!

Σιγά-σιγά, στη σκέψη του δεν έμεινε χώρος για κάτι άλλο

και χωρίς να το καταλάβει πέρασε τα όρια.

Μπήκε στον κόσμο του Βίνερ, του Τιούριγκ, του Ασίμωφ,

μαγεμένος από το σιωπηλό, υπάκουο, σχεδόν τέλειο φέρσιμό της.

Μετά ήρθε, ναι, ο έρωτας...

Κι όταν βρέθηκε στο απέραντο λευκό, σ’ αυτόν τον άλλο κόσμο,

όταν έμαθε να ζει με τους νέους νόμους,

ακόμα κι αν το ήθελε, ήταν πολύ δύσκολο πλέον, να γυρίσει πίσω.

Ο δρόμος της επιστροφής χάθηκε σ’ ένα ατέρμονα βρόχο.

Όμως, καθόλου δεν τον ένοιαζε - η ευτυχία ήταν όλη δική του!

Εκεί μόνο μπορούσε, επιτέλους, να λειτουργεί όπως αυτή!

 

 

2008 - Οδηγός γρήγορης εκμάθησης Microsoft Windows και Microsoft Office

Πολιτισμός 

Σύμβολα, γράμματα και αριθμοί… χαρακτήρες…

Πανανθρώπινος πολιτισμός, τόσο παλιός όσο κι ο άνθρωπος.

Οι κοσμογονικές αλλαγές δεν τον επηρέασαν,

ο νόμος της φθοράς, η αύξηση της αταξίας δεν τον άγγιξε.

Ο εχθρός χρόνος αντί να τον συρρικνώσει τον διεύρυνε.

Έγινε βάση τεχνουργημάτων μέσα από το φίλτρο της σκέψης,

πρόβαλε από τον καθρέφτη ως εικόνα της διανόησης.

 Αγκάλιασε και στήριξε το νέο ψηφιακό κόσμο μας,

τρέχει μέσα στους αγωγούς που μας ενώνουν, διαχέεται παντού,

συστατικό μιας ταυτότητας για τον καθένα μας.

Ταξιδεύει στο σύμπαν, φτάνει σε όρια που φανταζόμαστε,

όμως δε θα δούμε, δε θα φτάσουμε ποτέ…

Ίσως, θα είναι το μόνο που θα απομείνει από τον άνθρωπο,

όταν αυτός κάποτε θα πάψει να υπάρχει…

 

 

2014 - Η εκπόνηση μιας Επιστημονικής Εργασίας με τη χρήστη των ΤΠΕ

Αναζήτηση…

Η φύση κρατά τα μυστικά της πολύ καλά κρυμμένα,

άδηλες σχέσεις, νόμους και κανόνες, συσχετισμούς και επιδράσεις.

Ανθρώπινη μοίρα, ν’ αναζητάς το γιατί όσο αναπνέεις,

το γιατί που σε ξεπερνά και υπερβαίνει τον πολιτισμό και τα πιστεύω σου.

Συνεχής αγώνας χωρίς όρια, πολλές φορές χωρίς αρχές,

χωρίς ορατό αντίπαλο, χωρίς διαχωριστικές γραμμές, χωρίς διάρκεια.

Κάθε λύση, κάθε απάντηση κι ένα ακόμα μεγαλύτερο γιατί.

Περνάς το λόφο μα αντί για πεδιάδα ξεπροβάλλει και πάλι το βουνό.

Σ’ ένα δρόμο δίχως τέλος, αναζητάς την άκρη, την αφετηρία για το επόμενο,

ψάχνοντας σ’ αυτό που βλέπεις, σ’ αυτό που φαντάζεσαι.

Καταλαβαίνεις λίγο-λίγο, ότι δεν θα δεις το φως…

Το μόνο που θα νιώσεις θα είναι η χαρά της μάχης,

μ’ αυτό που στο μυαλό σου δεν χωρά…

Μα παίρνεις κουράγιο απ’ τις αναλαμπές και ονειρεύεσαι,

προσπαθείς να καταλάβεις, προχωράς, προχωράς και μάχεσαι,

δίνεις συνεχώς μέχρι να παραδοθείς… να παραδόσεις τη σκυτάλη…

Τότε πραγματικά αισθάνεσαι,

ότι δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει αρχή,

μόνο η πορεία… και τα μεγάλα μυστικά…

Μπορείς να τα ανακαλύψεις όταν είσαι μέρος τους;

 

 

 

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τρίτη 22 Νοέ 2011
Περιγραφή:
Οι ανακοινώσεις οι σχετικές με τα μαθήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών αναρτώνται στο δικτυακό χώρο του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΗΥΕΤ) www.cetl.elemedu.upatras.gr

Κυριακή 20 Ιαν 2013
Περιγραφή:
ΠΑΡΡΗΣΙΑ: Η αρετή του να παίρνεις το λόγο για να υπερασπιστείς την αλήθεια.