Ανθή Αδαμοπούλου

Πληροφορίες

Ανθή Αδαμοπούλου
Ανθή
Αδαμοπούλου
...
2610-969727
Στατιστική ανάλυση δεδομένων κοινωνιολογικών/εκπαιδευτικών ερευνών
Ε.ΔΙ.Π, ΒΑΘΜΙΔΑ Α

Βιογραφικό

Η Ανθή Αδαμοπούλου είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Τομέα Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1994. Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών και Μάστερ στην Εκπαίδευσης(1997) (α) Εκπαιδευτική Πολιτική, Σχεδιασμός και Διοίκηση και (β) Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική. Έχει παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης  για στατιστική ανάλυση στις Κοινωνικές Επιστήμες.
Έχει διδάξει στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο  Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστικής Ανάλυσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Είναι συντονίστρια  και εκπαιδεύτρια του σεμιναρίου «Εκπαιδευτική Έρευνα και Χρήση του Στατιστικού Πακέτου SPSS», που προσφέρεται στους φοιτητές του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τα τελευταία επτά χρόνια. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στους τομείς της κοινωνιολογίας και της εκπαιδευτικής πολιτικής για περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια.
Από το 2007 είναι πιστοποιημένη αξιολογήτρια για εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (EOPPEP).

 

 

 

 

 

 

 

 

Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών (1986)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών (1998).

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (βαθμίδα Α)


Διδασκαλία - Μαθήματα

Δημοσιεύσεις

Ιστολόγιο

Ανακοινώσεις

                     

Το Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Δεδομένων, Τεκμηρίωσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

Στατιστική ανάλυση δεδομένωνεκπαιδευτικής έρευνας με χρήση SPSS

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εξοικειωθούν με την επεξεργασία δεδομένων ποσοτικής εκπαιδευτικής έρευνας, ώστε να προετοιμαστούν για την ερευνητική πτυχιακή τους εργασία.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αναπτύξουν δεξιότητες στη στατιστική ανάλυση με τη χρήση SPSS, στην ερμηνεία και στην παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων .

Το σεμινάριο απευθύνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του 6ου και 8ου εξαμήνου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, η χρονική διάρκεια του σεμιναρίου είναι δέκα (10) συναντήσεις στο εργαστήριο «Ιωσήφ Σολομών» του ΠΤΔΕ και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι είκοσι (20) .

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 10/3/2017 στο email: anadam@upatras.gr.

Υπεύθυνη σεμιναρίου: Ανθή Αδαμοπούλου, ΕΔΙΠ

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Ι.Μ. Κατσίλλης