Ανθή Καρατράντου

Πληροφορίες

Ανθή Καρατράντου
Ανθή
Καρατράντου
...
Ε.ΔΙ.Π.

Βιογραφικό

Πτυχίο Τμήματος Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών (1989).

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιατρική Πληροφορική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (1994).

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών τμημάτων Ιατρικής και Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (1995).

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην ‘Πληροφορική στην Εκπαίδευση’, Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, πανεπιστήμιο Πατρών (2009).

Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην ‘Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση’, Ετήσιας διάρκειας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, (1999).

Ε.ΔΙ.Π.

Η παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού, η εκπαιδευτική ρομποτική, η ηλεκτρονική μάθηση, η εκπαιδευτική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, η εκπαιδευτική αξιοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου και η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Ε.ΔΙ.Π. στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών (από το 2017).
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας (1996 - 2017).
Επιστημονική Συνεργάτης στην ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Πάτρας (από το 2000).
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (Πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ - ΕΟΠΠΕΠ) σε θέματα Νέων Τεχνολογιών και θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (από το 1998).
Επιμορφώτρια Εκπαιδευτικών σε θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ και σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων (από το 2000).

Διδασκαλία - Μαθήματα

Δημοσιεύσεις

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α., Σαρρής, Μ. (2014). Χρήση της μεθοδολογίας PBL στην κατασκευή εκπαιδευτικού βίντεο: Μία εμπειρική μελέτη. Στα Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Ρέθυμνο, 4-5/10/2014, σελ. 349-357.

Apostolopoulou, D., Panagiotakopoulos, C., & Karatrantou, A. (2014). Teachers' Perceptions for the Embedded Theories of Learning in Math and Science Educational Software. In C. Karagiannidis, P. Politis, I. Karasavvidis (Eds.), Research on e-Learning and ICT in Education. Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives (pp. 25-36). DOI 10.1007/978-1-4614-6501-0, Springer Science+Business Media, LLC 2014.

Mavroidis, I., Κaratrantou, A., Koutsouba, M., Giossos, Y., Papadakis S. (2013). ‘Technology Acceptance and Social Presence in Distance Education – A Case Study on the Use of Teleconference at a Postgraduate Course of the Hellenic Open University', European Journal of Open, Distance Education and e-Learning, Vol. 16/No. 2, pp 76-96.

Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2013). Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης. Στα Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πειραιάς, 10/05/2013 - 12/05/2013

Παπαδανέλλης, Γ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2012). Αξιοποίηση του Lego Mindstorms NXT στη διδασκαλία του Προγραμματισμού: Η έννοια της μεταβλητής. Στα Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Φλώρινα 20-22/4/2012 (Στην εργασία απονεμήθηκε το ΒΡΑΒΕΙΟ Καλύτερης Συνολικά Εργασίας του συνεδρίου).

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α., Πιντέλας, Π. (2012). Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού και το Περιεχόμενό της. Τεχνική Αναφορά TR-01-2012, σελ. 37.

Polymeropoulou, K., Togias, K., Karatrantou, A., Kameas, A. (2012). VAB: an ePortfolio used to record and assess competences of adult students. In Proceedings of ePIC 2012, ePortfolio & identity Conference, London, 9-10-11/7/2012

Karatrantou, A., & Panagiotakopoulos C. (2011). Educational robotics and teaching introductory programming within an interdisciplinary framework. In A. Jimoyiannis (Ed.), Research on e-Learning and ICT in Education (pp. 195-208). DOI 10.1007/978-1-4614-1083-6_15, Springer Science+Business Media, LLC 2011.

Ελευθεριώτη, E., Καρατράντου, A., Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2010). Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη. Στα Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση”. Κόρινθος 23-26/09/2010

Spiliotopoulou, V., Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C., Koustourakis, G. (2009). Visual Representations of the Internet in Greek School Textbooks and Students' Experiences. Education and Information Technologies Journal, Vol. 14, Issue 3, pp. 205-227.

Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, CH. (2008). Algorithm, Pseudo-Code and Lego Mindstorms Programming’ TERECoP Workshop “Teaching with robotics: didactic approaches and experiences”. In the Proceedings of the International Conference on SIMULATION, MODELING and PROGRAMMING for AUTONOMOUS ROBOTS (SIMPAR 2008), November, 3-7 , Venice (Italy).

Νικολός, Δ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Αξιοποίηση του Microworlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού. Στα Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής. Πάτρα 28-30 Μαρτίου 2008.

Pierri, E., Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C. (2008). Exploring the phenomenon of Change of phase of pure substsnces using the MBL system. Chem. Educ. Res. Pract., 9, 234-239, DOI: 10.1039/b812412b.

Karatrantou, A., Papantoniou, G., Spiliotopoulou, V. (2008). Ecological literacy and Primary School Textbooks. ECER 2008, The European Conference on Educational Research, Gothenburg, Sweden 10-12 September.

Karatrantou, A., Spiliotopoulou, V. (2007). ‘School Textbooks' Visual Representations: The Relevance Of Different Research Approaches To Educational Practice. ECER 2007, 19-21 September 2007, GENT, BELGIUM.

Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρή, Ε. (2006). Οι Ρομποτικές Κατασκευές Lego Mindstorms στην κατανόηση Εννοιών Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο: Μια Μελέτη Περίπτωσης. Στα Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου συνεδρίου με Διεθνή συμμετοχή ‘ΟΙ Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση’. Θεσσαλονίκη, 5 - 8 Οκτωβρίου 2006.

Alimisis, D., Karatrantou, A., Tachos, N. (2005). Technical school students design and develop robotic gear-based constructions for the transmission of motion. Eurologo 2005 Conference ‘Digital Tools for Life Long Learning’, Warsaw 27-31/08/2005, pp. 76-86.

Hatzilygeroudis, I., Karatrantou, A., Pierrakeas, C. (2004). PASS: an Expert System with Certainty Factors for Predicting Student Success. KES, Lecture Notes in Computer Science, volume 3213, pp. 292-298. Springer.

Ιστολόγιο

Ανακοινώσεις