ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Πανεπιστήμιο Πατρών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης has 7 registered users

- ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Βαθμίδα
Ευγενία Κολέζα
Καθηγήτρια
Γεώργιος Νικολάου
Καθηγητής
Ιουλία - Αθηνά Σπινθουράκη
Καθηγήτρια
Στέφανος Βασιλόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Άννα Φτερνιάτη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κλήμης Άντζακας
Επίκουρος Καθηγητής
Ξένια (Πολυξένη) Αραπάκη
Επίκουρη Καθηγήτρια