ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ
Πανεπιστήμιο Πατρών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης has 18 registered users

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Βαθμίδα
Ιωάννης Δελλής
Ομότιμος Καθηγητής - τ. Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Αλέξανδρος Κοσμόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής
Μαρία Μιράσγεζη
Ομότιμη Καθηγήτρια
Θεόδωρος Μυλωνάς
Ομότιμος Καθηγητής
Παναγιώτα Παπούλια - Τζελέπη
Ομότιμη Καθηγήτρια
Δημήτριος Αλεξόπουλος
Καθηγητής
Δημήτριος Βεργίδης
Ομότιμος Καθηγητής
Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής
Γεώργιος Σ. Ιωαννίδης
Καθηγητής
Ιωάννης Κατσίλλης
Ομότιμος Καθηγητής
Σπυρίδων Κρίβας
Καθηγητής
Βενέττα Λαμπροπούλου
Ομότιμη Καθηγήτρια
Ιωσήφ Μπουζάκης
Ομότιμος Καθηγητής
Κωνσταντίνος Πόρποδας
Ομότιμος Καθηγητής
Ιουλία - Αθηνά Σπινθουράκη
Καθηγήτρια
Γεώργιος Μοσχόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιωάννης Καραντζής
Επίκουρος Καθηγητής
Αθανάσιος Φωτόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής