ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ
Πανεπιστήμιο Πατρών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης has 14 registered users

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Βαθμίδα
Ιωάννης Δελλής
Ομότιμος Καθηγητής - τ. Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Αλέξανδρος Κοσμόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής
Μαρία Μιράσγεζη
Ομότιμη Καθηγήτρια
Θεόδωρος Μυλωνάς
Ομότιμος Καθηγητής
Παναγιώτα Παπούλια - Τζελέπη
Ομότιμη Καθηγήτρια
Δημήτριος Αλεξόπουλος
Καθηγητής
Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής
Σπυρίδων Κρίβας
Καθηγητής
Βενέττα Λαμπροπούλου
Καθηγήτρια
Ιωσήφ Μπουζάκης
Καθηγητής
Κωνσταντίνος Πόρποδας
Καθηγητής
Γεώργιος Μοσχόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιωάννης Καραντζής
Επίκουρος Καθηγητής
Αθανάσιος Φωτόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής