ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Πανεπιστήμιο Πατρών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης has 5 registered users

- ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Βαθμίδα
Ιωάννης Δημάκος
Επίκουρος Καθηγητής
Κλεοπάτρα Διακογιώργη
Επίκουρη Καθηγήτρια
Πέννυ Παναγιωτοπούλου
Επίκουρη καθηγήτρια
Ελένη Σκόδρα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Στυλιανή Τσεσμελή
Λέκτορας