ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Πανεπιστήμιο Πατρών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης has 6 registered users

- ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Βαθμίδα
Ευγενία Κολέζα
Καθηγήτρια
Ιουλία - Αθηνά Σπινθουράκη
Καθηγήτρια
Στέφανος Βασιλόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεώργιος Νικολάου
Αναπληρωτής Καθηγητής
Άννα Φτερνιάτη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ξένια (Πολυξένη) Αραπάκη
Επίκουρη Καθηγήτρια