ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Πανεπιστήμιο Πατρών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης has 10 registered users

- ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Βαθμίδα
Ευγενία Κολέζα
Καθηγήτρια
Γεώργιος Νικολάου
Καθηγητής
Στέφανος Βασιλόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Άννα Φτερνιάτη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κλήμης Άντζακας
Επίκουρος Καθηγητής
Ξένια (Πολυξένη) Αραπάκη
Επίκουρη Καθηγήτρια
Νίκη Λαμπροπούλου
ΕΔΙΠ
Νικόλαος Μάνεσης
ΕΔΙΠ
Χαρίκλεια Πίτσου
ΕΔΙΠ
Μενέλαος Σαρρής
ΕΔΙΠ