ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πανεπιστήμιο Πατρών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης has 7 registered users

- ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Βαθμίδα
Άννυ Ασημάκη-Δημακοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια
Δημήτριος Βεργίδης
Καθηγητής
Γιώργος Σταμέλος
Καθηγητής
Ιωάννης Καμαριανός
Επίκουρος Καθηγητής
Ελένη Καρατζιά - Σταυλιώτη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννης Κατσίλλης
Καθηγητής
Χαρίλαος Λαμπρόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής