ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πανεπιστήμιο Πατρών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης has 5 registered users

- ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Βαθμίδα
Ιωάννης Καμαριανός
Επίκουρος Καθηγητής
Άννυ Ασημάκη-Δημακοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γιώργος Σταμέλος
Καθηγητής
Ελένη Καρατζιά - Σταυλιώτη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Χαρίλαος Λαμπρόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής