ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πανεπιστήμιο Πατρών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης has 4 registered users

- ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Βαθμίδα
Άννα Ιορδανίδου
Καθηγήτρια
Χρήστος Παναγιωτακόπουλος
Καθηγητής
Ιωάννης Δημητρακόπουλος
αναπληρωτής καθηγητής
Θεοχαρούλα Νιφτανίδου
Επίκουρη Καθηγήτρια