ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018-2019 ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


ΓΑΛΛΙΚΑ Ι
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 09.00΄-11.00΄  ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΛΗ:  GRAMMAIRE DOSSIERS 1,2,3,4,5.
 UNITÉS 0,1 MÉTHODE PRÊTS.... PARTEZ A1... A2!
 
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 09.00΄-11.00΄  ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΛΗ: UNITÉS 09,10,11,12 MÉTHODE VITE ET BIEN 1
 
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 11.00΄-13.00΄  ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΛΗ: UNITÉ 0 MÉTHODE PRÊTS.... PARTEZ B1
COCKTAILS (TEXTE)
LES DEUX BRILLANTS (TEXTE)
 
 UNITÉS 1,2,3,4 MÉTHODE VITE ET BIEN 2 (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)
 
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 11.00΄-13.00΄  ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΛΗ: PROPOS SUR LA VITESSE (TEXTE)
LE PASSE MURAILLE (TEXTE)
PARISIENS ET PROVINCIAUX (TEXTE)