Εργαστήρια

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας

Εργαστήριο Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής

Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής & Διεθνούς Εκπ/σης

Εργαστήριο Διδακτικής Μαθηματικών