Δραστηριότητες

Συγγραφική Δραστηριότητα:

 • Βαρνάβα-Σκούρα Τζ., Βεργίδης Δ.

    (2002). Προγράμματα για τη σχολική επιτυχία.
    Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

 • Βεργίδης Δ.

    (1996). Υποεκπαίδευση: Κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις.
    Αθήνα, Εκδόσεις Ύψιλον.

 • Βεργίδης Δ., Βαϊκούση Δ.

    (2003). Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
    Αθήνα, ΥΠΕΠΘ, ΥΠΠΟ, ΓΓΕΕ.

 • Βεργίδης Δ.

    (επιμέλεια) (2003). Εκπαίδευση ενηλίκων. Συμβολή στην εξειδίκευση στελεχών και εκπαιδευτών.
    Αθήνα, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

 • Καμαριανός Ι.

    (2002). Εξουσία Μ.Μ.Ε. και Εκπαίδευση.
    Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg.

 • Καρατζιά - Σταυλιώτη Ε., Λαμπρόπουλος Χ.

    (2006). Αξιολόγηση, Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση.
    Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg.

 • Κατσίλλης Ι.

    (1997). Περιγραφική στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες και την εκπαίδευση με έμφαση στην ανάλυση με υπολογιστές.
    Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg.

 • Κατσίλλης Ι.

    (2006). Επαγωγική στατιστική.
    Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg.

 • Μυλωνάς Θ.

    (1998). Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης - Συμβολές.
    Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg.

 • Μυλωνάς, Θ.

    (1999). Η Αναπαραγωγή των Κοινωνικών Τάξεων μέσα από τους Σχολικούς Μηχανισμούς. Εκδοση Β'.
    Αθήνα, Gutenberg.

 • Σταμέλος Γ.

    (1999). Σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Προσπάθεια ιχνηλασίας Β.
    Αθήνα, Εκδόσεις Χατζηιακώβου Θ. Γεώργιος «Αρμός».

 • Σταμέλος Γ.

    (2002). Προσπάθεια ιχνηλασίας Γ.
    Αθήνα, Εκδόσεις Χατζηιακώβου Θ. Γεώργιος «Ψηφίδα».

 • Σταμέλος Γ., Βασιλόπουλος Α.

    (2004). Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική.
    Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο.