Εργαστήρια

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Εργαστήριο Θετικών Επιστημών

Εργαστήριο Θεωρητικών Επιστημών