Δραστηριότητες

Συγγραφική Δραστηριότητα:

  • Παναγιωτακόπουλος, Χ.

    (2002). Από τις Αριθμομηχανές στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
    Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη. Σελ. 664

  • Παναγιωτακόπουλος Χ., Πιερρακέας Χ. & Πιντέλας Π.

    (2003). Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό και η Αξιολόγησή του.
    Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο. Σελ. 332.