Αποστολή

Η αποστολή του τομέα είναι:

 1. Να παρέχει γνώση πάνω στις γνωστικές περιοχές του Τομέα και ειδικότερα σε θέματα που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
 2. Να παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση για τις επιστημονικές εξελίξεις των διαφόρων κλάδων που αποτελούν γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού Σχολείου.
 3. Να καθιστά εμφανή στους φοιτητές:
  • Τη σύνδεση των γνώσεων και πληροφοριών των γνωστικών αντικειμένων του Δημοτικού Σχολείου με την ιστορική εξέλιξη των σχετικών περιοχών.
  • Τη σύνδεση των ψυχολογικών, παιδαγωγικών και κοινωνιολογικών θεωριών στον ιδιαίτερο χώρο των πιο πάνω γνωστικών αντικειμένων, ώστε ως μελλοντικοί δάσκαλοι να μπορούν μέσω κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων να βοηθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γνώση.
  Να εξοικειώσει το μελλοντικό δάσκαλο με την πληροφορική, ώστε να έχει τη δυνατότητα να εισαγάγει τα παιδιά στη χρήση της.
 4. Να παρέχει γενικότερη μόρφωση στους φοιτητές, ώστε να αναπτύξουν προβληματισμό και κριτική σκέψη.
 5. Ο τομέας έχει ακόμα ως αποστολή να διδάξει κλάδους της Φιλοσοφίας, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν φιλοσοφική παιδεία και παράλληλα να κατανοήσουν την εμφανή και έντονη ώσμωση που υπάρχει ανάμεσα στους διάφορους κλάδους των Ανθρωπιστικών Επιστημών και όχι μόνο. Επίσης ο Τομέας επιδιώκει στο πλαίσιο των Φιλοσοφικών Μαθημάτων την εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη επιστημονική ορολογία και τα προβλήματα της επιστήμης.