Τομέας Ψυχολογίας

Εργαστήριο / Μονάδα Διευθυντής / Υπεύθυνος Ιστοχώρος
Eργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας (ΦΕΚ 256, τ. Α', 16-11-1998) Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Δημάκος
 - Ερευνητική και Διαγνωστική Μονάδα Δυσλεξίας Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Δημάκος
Εργαστήριο Βασικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας (ΦΕΚ 256, τ. Α', 16-11-1998) Επίκουρη Καθηγήτρια Κλεποπάτρα Διακογιώργη