Τομέας Παιδαγωγικής

Εργαστήριο / Μονάδα Διευθυντής / Υπεύθυνος Ιστοχώρος
Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας (ΦΕΚ 162/30-11-1990) -
 - Μονάδα Διδακτικής Γλωσσικών Μαθημάτων και Πρακτικών Ασκήσεων Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άννα Φτερνιάτη
 - Μονάδα Πολυπολιτισμικής Εκπαίδευσης -
 - Μονάδα Ειδικής Αγωγής - Αγωγής Κωφών -
Εργαστήριο Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής (ΦΕΚ 256/16-11-1998) Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος
Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και διεθνούς Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 256/16-11-1998) -