Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Εργαστήριο / Μονάδα Διευθυντής / Υπεύθυνος Ιστοχώρος
Εργαστήριο Ανάλυσης & Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Kοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης (ΦΕΚ 61/10-4-1990) -
 - Μονάδα Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Θεσμών Καθηγητής Γεώργιος Σταμέλος

Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΦΕΚ 256/16-11-1998)

 -