Διδασκαλείο

 

 

Το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης σταμάτησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2011-12