Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους/ες κάθε ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και ειδικότητας οι οποίοι/ες επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στα επαγγελματικά Αγγλικά, να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο, να εργαστούν ως επαγγελματίες, καθώς και να πιστοποιήσουν τη γλωσσομάθειά τους στην Αγγλική γλώσσα.

http://kedivim.upatras.gr/courses/business-english/?fbclid=IwAR1jZBgyJ4bJ7T3TXVnacONdsg_bqjfCW_rcLmLA80s-oartDEQOnkBOxIg
 
 http://kedivim.upatras.gr/courses/professional-english/