Γενικές Ανακοινώσεις

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ

Ημερομηνία Προσθήκης: 07.10.2019
Μέγεθος Αρχείου: 141.82 kB
Αποθηκεύσεις: 17

Ορια εισοδήματος δωρεάν σίτισης 2019-20 Ορια εισοδήματος δωρεάν σίτισης 2019-20

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 04.09.2019
Μέγεθος Αρχείου: 174.08 kB
Αποθηκεύσεις: 196

Δικαιολογητικά δωρεάν σίτισης 2019-2020 Δικαιολογητικά δωρεάν σίτισης 2019-2020

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 04.09.2019
Μέγεθος Αρχείου: 367.44 kB
Αποθηκεύσεις: 301

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ.docx ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ.docx

Ημερομηνία Προσθήκης: 21.05.2019
Μέγεθος Αρχείου: 65.75 kB
Αποθηκεύσεις: 74

Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (80541, Ε.Υ.: Β. Κυριαζοπούλου) (6/2/2019) Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (80541, Ε.Υ.: Β. Κυριαζοπούλου) (6/2/2019)

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 07.02.2019
Μέγεθος Αρχείου: 377.13 kB
Αποθηκεύσεις: 152

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 73872 / 18.12.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση  έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών»,  με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Β. Κυριαζοπούλου, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Για τα Τμήματα  Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Θεατρικών Σπουδών, ΠΤΔΕ, Ιατρικής).
Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 13 Φεβρουαρίου 2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΞΙ (6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (80541 - Ε.Υ. Β. Κυριαζοπούλου) (19/12/2018). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΞΙ (6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (80541 - Ε.Υ. Β. Κυριαζοπούλου) (19/12/2018).

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 20.12.2018
Μέγεθος Αρχείου: 548.72 kB
Αποθηκεύσεις: 176

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 575 / 17-12-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019», της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2696/21.05.2018 κωδ. ΕΔΒΜ 82) με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα. Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου, Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων:08/01/2019

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεταιεδώ.

Οδηγίες για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων Οδηγίες για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 26.11.2018
Μέγεθος Αρχείου: 840.89 kB
Αποθηκεύσεις: 124