George Stamelos

Information

George Stamelos
George
Stamelos
hepnet.upatras.gr/
Ανάλυση Εκπαιδευτικών Θεσμών και Εκπαιδευτική Πολιτική
Καθηγητής

Διαφάνεια

Όλο το σχετικό υλικό της εξέλιξή μου στη βαθμίδα του Καθηγητή υπάρχει αναρτημένο στις "Ανακοινώσεις" (Βιογραφικό Σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα, Εισηγητική Έκθεση, Πρακτικά Εκλογής).Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης

Επισκεφτείτε:
την ιστοσελίδα: http://hepnet.upatras.gr
το blog: http://teamthesis.blogspot.com/

CV

Ο Γιώργος Σταμέλος γεννήθηκε μια ζεστή μέρα του Αυγούστου στην Αθήνα (1961) και αφού προηγουμένως ταλαιπώρησε τα μάλα τη μαμά του.
Μεγάλωσε στην Αθήνα και κατάφερε να τελειώσει το 6τάξιο Γυμνάσιο με «μέσο» το μαθηματικό της τάξης του, ο οποίος συγκρατούσε συστηματικά τους υπολοίπους καθηγητές από το παραδειγματικό γδάρσιμό του. Τελικώς, ο εν λόγω μαθηματικός κατάφερε δύο πράγματα. Πρώτον, να ωθήσει στην απόλυση τον συγκεκριμένο μαθητή του, παραβιάζοντας συστηματικά την κείμενη νομοθεσία και τα όρια των απουσιών. Δεύτερον, να τον πείσει να μην γίνει σκηνοθέτης, όνειρο παιδιόθεν, αλλά ....μαθηματικός. Eτσι, η χώρα δεν απέκτησε ένα νέο Καραθεοδωρή παρ’όλα αυτά όμως γλύτωσε από έναν ακόμα Αγγελόπουλο, γεγονός μη αμελητέο...
Οπερ και εγένετο το 1979 με την είσοδό του στο Μαθηματικό του Παν/μιου Πατρών. Εν τούτοις, η μοίρα αλλοίως σχεδίαζε. Αφού έπληξε αφόρητα επί τετραετίας (παρ’όλα αυτά μπορεί σήμερα να δηλώνει επισήμως αλλά όχι και «εχεφρόνως» μαθηματικός!), αποφάσισε, λόγω κακών συναναστροφών, εντονότατων φιλικών πιέσεων και ταπεινών προσωπικών κινήτρων, να συνεχίσει τις σπουδές του εν Παρισίοις, με στόχο τη θεραπεία του κοινωνικού θεσμού που ονομάζεται «εκπαίδευση», στο βαθμό που αυτό ήταν το νέο παιχνίδι ενασχόλησής του (το οποίο προέκυψε χάρη στην απρόσμενη όαση της μαθηματικής εν Πάτραις ερημίας...). Αυτό δεν θα μπορούσε παρά να γίνει σε ένα και μοναδικό Πανεπιστήμιο στον κόσμο: το Paris8, Vincennes à Saint-Denis.
Οπερ και εγένοιτο, με αποτέλεσμα μετά από την πάροδο 5τιας και εν μέσω πολλαπλών διαπολιτισμικών και συντεχνιακών ενασχολήσεων να καταστεί Διδάκτωρ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης με ειδικότητα Εκπαιδευτική Πολιτική (1990). Υπεύθυνος για την εν λόγω εξεζητημένη πράξη ο καθ. Β.Charlot.
Μετά από μια εξερευνητική περιπλάνηση, ουχί πάντα αυθόρμητη και δημιουργική, στον ελληνικό στρατό, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και τη ΣΕΛΕΤΕ κατέληξε ως μέλος ΔΕΠ στο ΠΤΔΕ του Παν/μιου Πατρών, αλλά και στην Πάτρα, τόπο του φοιτητικού του εγκλήματος. Εκεί διαμένει, ταλαιπωρεί και ταλαιπωρείται από το 1994.
Τέλος, από τότε που θυμάται τον εαυτόν του μιλάει την ελληνικήν κατά τρόπον φιλολογικώς απαράδεκτον. Την ικανότητα ομιλίας της γαλλικής, ισπανικής και ολίγης από αγγλικήν την απέκτησε καθ’οδόν ως προϊόν κοινωνικής δράσης και συμμετοχής.

• 1979-84 Μαθηματικό Τμήμα του Παν/μιου Πατρών
• 1984-86 μεταπτυχιακές σπουδές (DEA) στο Τμήμα Sciences de l’Education στο Παν/μιο Paris VIII στο Παρίσι
• 1986-1990 Διδακτορικές σπουδές (Doctorat Nouveau Régime) με βαθμό «Αριστα» (Très Honorable) στο Παν/μιο Paris VIII στο Παρίσι

Καθηγητής

Ανάλυση Εκπαιδευτικών Θεσμών και Εκπαιδευτική Πολιτική

Α. Ερευνητική
1. Εκπαιδευτική Πολιτική, με έμφαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την Ευρωπαϊκή
Εκπαιδευτική Πολιτική
2. Ανάλυση Εκπαιδευτικών Θεσμών, με έμφαση στην αρχική και συνεχιζόμενη
εκπαίδευση εκπαιδευτικών
3. Εκπαιδευτική έρευνα στη Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με
έμφαση στη σχολική διαρροή και τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό
4. Παγκοσμιοποίηση, Κράτος, Εθνική Ταυτότητα, Εκπαιδευτικό Σύστημα

Β. Επιστημολογική συνεισφορά στη συγκρότηση γνωστικών αντικειμένων
1. Εκπαιδευτική Πολιτική
2. Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές
3. Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης
4. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Ακαδημαϊκό Έργο

1.1. 2010 – σήμερα, Παν/μιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
(μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή)

1.2. 2008-10, συμμετοχή στο ευρωπαϊκό ερευνητικό Mάστερ Επιστημών της
Εκπαίδευσης (MERSE) του Université de Rouen
(http://formations.univ- rouen.fr/PES51_816/0/fiche___formation/)

1.3. 2005-2009, Παν/μιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
(μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή)

1.4. 2003/04-2007/8, διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (με σύμβαση στη βαθμίδα του Αν.Καθηγητή)

1.5. 2003-2005, Παν/μιο Πατρών – ΠΤΔΕ (μέλος ΔΕΠ, μόνιμος Επίκουρος
Καθηγητής)

1.6. 2002/03, 2003/04, διδάσκων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση
και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του ΤΕΑΠΗ Παν/μιου Αθηνών (με σύμβαση στη
βαθμίδα του Αν.Καθηγητή)

1.7. 1999-2003 Παν/μιο Πατρών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
(μέλος ΔΕΠ, βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητή)

1.8. 1993-1999, Παν/μιο Πατρών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
(μέλος ΔΕΠ, βαθμίδα Λέκτορα)

1.9. 1992-1994: ΣΕΛΕΤΕ - ΑΣΕΤΕΜ, (ωρομίσθιος στο επίπεδο του Καθηγητή
ΤΕΙ)

1.10. 1992-1994: Πάντειο Παν/μιο - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας (σύμβαση 407/80 στο επίπεδο του Λέκτορα).

Μετά το 2000
1. CICEA/Curricular, Pedagogical and Didactic Questions about Participative Citizenship in Secondary Schools: a comparison of two European countries (France – Greece), coordinator Université de Lille III (2007-2009).
2. Tuning Educational Structures in Europe Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, coordinators Universities of Groningen and Deusto, (2000-2008).
3. Πρόγραμμα Τσιγγανοπαίδων (ΕΠΕΑΕΚ), υπεύθυνο Παν/μιο Θεσσαλίας - ΠΤΔΕ (2006-2008).
4. Πανεπιστήμιο και Τοπική Κοινωνία: Περιφερειακός ρόλος και επικοινωνιακές διαστάσεις της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, «Πυθαγόρας»/ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ υπεύθυνος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2004-2006).
5. IGUANA (2004-2005), Leonardo/UE, coordinator University of Aarhus.
6. Ανιχνεύοντας το προφίλ του Ελληνικού Πανεπιστημίου στην προοπτική της δημιουργίας του ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης: ενδοελληνικές και διεθνείς συγκρίσεις (Ελλάδα-Γαλλία) (Β099) Πανεπιστήμιο Πατρών, πρόγραμμα Καραθεοδωρής (2003-2006).
7. UE, Academic attractivness of the academic workplace in Europe, coordinators Enders J και Egbert de Weert του Dutch Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) (2003)
8. Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης (2003/04), υπεύθυνος Κλάδης Δ., Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
9. Πρόγραμμα Τσιγγανοπαίδων (ΕΠΕΑΕΚ), υπεύθυνο Παν/μιο Ιωαννίνων - ΦΠΨ (2003-2004)
10. “Higher Education Institutions’ Responses to European Integration and Globalisation (HEIGLO), 5th Framework Programme for R&D UE (SERD-2002-00074), συντονίστρια Marjik van der Werde, University of Twente/CHEPS
11. Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), υπεύθυνο Παν/μιο Αθηνών - ΤΕΑΠΗ (2002-2004)
12. “Effectiveness for School Improvement (ESI), Ευρωπαϊκή Ενωση/TSER (CT 97/2027, Συντονιστής Παν/μιο του Groningen (1998-2000)
13. “Higher education admissions and student mobility within the EU (ADMIT),
Ευρωπαϊκή Ενωση/TSER ((SOE-CT98-2040), Συντονιστής London
School of Economics (1998-2000)

Teaching - Lessons

Σεμινάριο Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές: Θεωρίες, Μεθοδολογίες, Αναλύσεις, Ερμηνείες
Διδασκαλία - Μαθήματα:
Σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων της Μονάδας Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Θεσμών (ΜΕΠΑΕΘ).
Μπορείτε να δείτε επίσης το blog του συνεχούς σεμιναρίου στην ιστοσελίδα http://teamthesis.blogspot.com/
 
Εθνολογία της Εκπαίδευσης
Διδασκαλία - Μαθήματα:
περισσότερα για το συγκεκριμένο μάθημα μπορείτε να βρείτε στο e-class του Πανεπιστημίου Πατρών: http://eclass.upatras.gr/
 
Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
Διδασκαλία - Μαθήματα:
περισσότερα για το συγκεκριμένο μάθημα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του e-class του Πανεπιστημίου Πατρών: http://eclass.upatras.gr/
 
Ελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική: Ειδικά θέματα
Διδασκαλία - Μαθήματα:
περισσότερα για το συγκεκριμένο μάθημα μπορείτε να βρείτε στο e-class του Πανεπιστημίου Πατρών: http://eclass.upatras.gr/

Publications

Εκπαιδευτική πολιτική
Τύπος : Συγγραφικό έργο -Βιβλία
Συγγραφείς: Γιώργος Σταμέλος
Χρονολογία έκδοσης: 2009
Full text: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.pdf
Εκδοτικός οίκος: Διόνικος
Περίληψη: Είναι η Εκπαιδευτική Πολιτική ένα επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο; Μπορεί να είναι ή να γίνεται υπό τρεις προϋποθέσεις και ένα αξίωμα. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να μην ταυτίζεται με τους επαγγελματίες (ή μη) πολιτικούς που χαράσσουν και ασκούν πολιτική (policy makers). Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να μην ταυτίζεται με ιδεολογικούς και συνδικαλιστικούς (δες συντεχνιακούς) λόγους. Η τρίτη προϋπόθεση είναι να μην εκπίπτει σε δημοσιογραφική επισκόπηση της παραγομένης νομοθεσίας. Το αξιώμα είναι να έχει μια κατεξοχήν δι-επιστημονική προσέγγιση μεταξύ Κοινωνιολογίας, Πολιτική Επιστήμης και Ανθρωπολογίας. Ο στόχος του παρόντος βιβλίου είναι ακριβώς αυτός: η ανάδειξη της εκπαιδευτικής πολιτικής ως διακριτού γνωστικού αντικειμένου στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών.
 
Η διατριβή στις κοινωνικές επιστήμες: από το σχεδιασμό στην υλοποίηση
Τύπος : Συγγραφικό έργο - Βιβλία
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ. – ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αθ.
Χρονολογία έκδοσης: 2007
Δημοσιεύτηκε: Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα.
 
Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική: Συγκρότηση, Θεματολογία, Μεθοδολογία Υλοποίησης, Επιδράσεις στην Ελληνική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Τύπος : Συγγραφικό έργο - Βιβλία
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ. – ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.
Χρονολογία έκδοσης: 2004
Δημοσιεύτηκε: Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα.
 
Προσπάθεια ιχνηλασίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος Γ'.
Τύπος : Συγγραφικό έργο - Βιβλία
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.
Χρονολογία έκδοσης: 2002
Δημοσιεύτηκε: Εκδ.Ψηφίδα, Αθήνα.
 
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πρώτη και δεύτερη βαθμίδα. Δομές και ποσοτικά δεδομένα
Τύπος : Συγγραφικό έργο - Βιβλία
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ. (επιμ.)
Χρονολογία έκδοσης: 2002
Δημοσιεύτηκε: Εκδ. ΚΕΕ, Αθήνα.
 
Ανιχνεύοντας την επίδοση των μαθητών στην ελληνική εκπαίδευση. Η Τρίτη διεθνής έρευνα της ΙΕΑ, για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής επίδοσης στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Μια πρώτη ανάγνωση
Τύπος : Συγγραφικό έργο - Βιβλία
Συγγραφείς: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥΔΩΡΙΔΗ Γ. – ΣΟΛΟΜΩΝ Ι. – ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.
Χρονολογία έκδοσης: 2000
Δημοσιεύτηκε: Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα.
 
Τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα: Καταβολές - Παρούσα Κατάσταση - Προοπτικές
Τύπος : Συγγραφικό έργο - Βιβλία
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.
Χρονολογία έκδοσης: 1999
Δημοσιεύτηκε: Εκδ. Gutenberg, Αθήνα.
 
Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Προσπάθεια Ιχνηλασίας του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Β'
Τύπος : Συγγραφικό έργο - Βιβλία
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.
Χρονολογία έκδοσης: 1999
Δημοσιεύτηκε: Εκδ. Αρμός, Αθήνα.
 
Κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της σχολικοποίησης των τσιγγανοπαίδων
Τύπος : Ανακοίνωση σε συνέδριο
Συγγραφείς: Γιώργος Σταμέλος
Full text: GS22.pdf
 
Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
Τύπος : Συμβολή σε συλλογικό τόμο
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.
Στο: Λεξικό της Παιδαγωγικής
Χρονολογία έκδοσης: 2007
Δημοσιεύτηκε: Εκδ. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη,σελ.304-306.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ξωχέλλης Π.
 
Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
Τύπος : Συμβολή σε συλλογικό τόμο
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.
Στο: Λεξικό της Παιδαγωγικής
Χρονολογία έκδοσης: 2007
Δημοσιεύτηκε: Εκδ. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, σελ.245-248.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ξωχέλλη Π.
 
A framework for Effective School Improvement
Τύπος : Συμβολή σε συλλογικό τόμο
Συγγραφείς: REEZIGT G.J. (ed)
Χρονολογία έκδοσης: 2001
Δημοσιεύτηκε: GION, Institute for Educational Research, University of Groningen
Εκδοτικός οίκος: University of Groningen, ISBN 90-6690-482-8.
 
Κατανοώντας τις δυσκολίες υλοποίησης των διεθνών αποφάσεων για την προστασία των πολιτισμικών διαφορών: θεωρητικά διλήμματα και πολιτικά διακυβεύματα
Τύπος : Δημοσίευση σε περιοδικό
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.
Χρονολογία έκδοσης: 2007
Δημοσιεύτηκε: Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τευχ.9, σελ.107-129.
 
Negotiating quality: The crisis of the Greek public university
Τύπος : Ανακοίνωση σε συνέδριο
Συγγραφείς: STAMELOS G. – PAPADIAMANTAKI Y. – KAVASAKALIS A.
Χρονολογία έκδοσης: 2007
Δημοσιεύτηκε: Actes WCCES XIII World Congress: Education and Intercultural Dialogue, Sarajevo 3-7/9/2007 (CD-ROM)
Full text: GS01.pdf
 
Επαγγελματικά μεταπτυχιακά και διαβίου εκπαίδευση: Η κατάσταση των πραγμάτων στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα
Τύπος : Δημοσίευση σε περιοδικό
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ. – ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αθ.
Χρονολογία έκδοσης: 2007
Δημοσιεύτηκε: ΑΡΕΘΑΣ, τομ.IV, σελ.241-253
Full text: GS17.pdf
 
Η υποεκπαίδευση στην Ελλάδα
Τύπος : Δημοσίευση σε περιοδικό
Συγγραφείς: ΒΕΡΓΙΔΗΣ Δ. - ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.
Χρονολογία έκδοσης: 2007
Δημοσιεύτηκε: Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ.49, σελ.199-223.
 
Higher Education Quality and University Evaluation: European political Discourse and localized Practice: The Case of Greece
Τύπος : Ανακοίνωση σε συνέδριο
Συγγραφείς: KARATZIA E. – STAMELOS G. – LAMBROPOULOS H.
Χρονολογία έκδοσης: 2006
Δημοσιεύτηκε: XXII CESE Conference “Changing Knowledge and education: communities, information societies and mobilities”, 3-6 Granada 2006. (CD-ROM)
Full text: GS18.pdf
 
Quality assurance: changing policy agendas, power relations and the implementation of european policies at national level: the case of Greece.
Τύπος : Ανακοίνωση σε συνέδριο
Συγγραφείς: PAPADIAMANTAKI Y. – STAMELOS G. – BARTZAKLI M.
Χρονολογία έκδοσης: 2006
Δημοσιεύτηκε: Actes du colloque « Éducation/formation la recherche de qualité», Hô Chi Minh Ville, Viêt-nam, 18-20 Avril 2006 (CD-ROM)
Full text: colloque_ase_-_ultima_version.pdf
 
La qualité en éducation/formation comme souci social et pédagogique. Un dispositif de pédagogie de projet: insertion/intervention
Τύπος : Ανακοίνωση σε συνέδριο
Συγγραφείς: COUËDEL A. – BLONDEAU N. – STAMELOS Y. – KARANATSIS K.
Χρονολογία έκδοσης: 2006
Δημοσιεύτηκε: Actes du colloque « Éducation/formation la recherche de qualité», Hô Chi Minh Ville, Viêt-nam, 18-20 Avril 2006 (CD-ROM)
Full text: GS03français.pdf
 
La qualité en éducation/formation comme souci social et pédagogique. Un dispositif de pédagogie de projet : insertion/intervention
Τύπος : Ανακοίνωση σε συνέδριο
Συγγραφείς: COUËDEL A. – BLONDEAU N. – STAMELOS Y. – KARANATSIS K.
Χρονολογία έκδοσης: 2006
Δημοσιεύτηκε: Actes du colloque « Éducation/formation la recherche de qualité »IRD_IER_NIESAC, Hô Chi Minh Ville, Viêt-nam, 18-20 Avril 2006 (CD-ROM).
Full text: GS03english.pdf

   
European policies implementation in the Greek Primary Education University Departments (PTDEs), in Sprogee J. – Winther-Jensen Th., Identity, Education and Citizenship – Multiple Interrelations.
Τύπος : Δημοσίευση σε συλλογικό βιβλίο
Συγγραφείς: STAMELOS G. – PAPADIAMANTAKI Y. –VASSILOPOULOS A.
Χρονολογία έκδοσης: 2006
Δημοσιεύτηκε: ed. Peter Lang, Frunkfurt am Main, pp.291-306.
Full text: GS19.pdf
 
International comparative analysis, in J. Huisman – M. van der Werde (eds), On cooperation and Competition II: Institutional responses to Europeanisation, internationalization and globalisation, pp.201-233.
Τύπος : Δημοσίευση σε συλλογικό βιβλίο
Συγγραφείς: COATE, K. – KONTOGIANNOPOULOU-POLYDORIDES G. – LUIJTEN-LUB, A. – PAPADIAMANTAKI, Y. – STAMELOS, G. – VAN DER WENDE, M
Χρονολογία έκδοσης: 2005
Δημοσιεύτηκε: ed. Lemmens Verlags, Bonn
 
Internationalisation and academic hierarchies in Greece: culture, power and agency, in J. Huisman – M. van der Werde (eds), On cooperation and Competition II: Institutional responses to Europeanisation, internationalization and globalisation, pp.145-173
Τύπος : Δημοσίευση σε συλλογικό βιβλίο
Συγγραφείς: KONTOGIANNOPOULOU-POLYDORIDES G. – STAMELOS G. – PAPADIAMANTAKI Y.
Χρονολογία έκδοσης: 2005
Δημοσιεύτηκε: Εd. Lemmens Verlags, Bonn
 
Εθνικές συνιστώσες και εκπαίδευση: σχηματική απόδοση ιστορικής επισκόπησης.
Τύπος : Δημοσίευση σε περιοδικό
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ. – ΚΑΡΑΝΑΤΣΗΣ Κ.
Χρονολογία έκδοσης: 2005
Δημοσιεύτηκε: ΑΡΕΘΑΣ ΙΙΙ, σελ.321-333
Full text: GS20.pdf
 
Διερευνώντας τη σχέση εκπαιδευτικού – γονέων για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης
Τύπος : Ανακοίνωση σε συνέδριο
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ. – ΜΠΑΡΤΖΑΚΛΗ Μ.
Χρονολογία έκδοσης: 2005
Δημοσιεύτηκε: Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διοίκηση Α/Βαθμιας και Β/βαθμιας Εκπαίδευσης, Αρτα, 2-4/12/2005.
Full text: SG04.pdf
 
European Higher Education Area (EHAE): The Greek case
Τύπος : Ανακοίνωση σε συνέδριο
Συγγραφείς: STAMELOS G. – PAPADIAMANTAKI Y. – VASSILOPOULOS A. – BARTZAKLI M.
Χρονολογία έκδοσης: 2004
Δημοσιεύτηκε: Actes du XII World Congress on Comparative Education, La Havane, Cuba, 25-29/10/2004 (CD-ROM)
Full text: SG05.pdf
 
Greece in J. Huisman – M. van der Werde (eds), On cooperation and Competition: National and European Policies for the Internationalisation of Higher Education, pp.193-222.
Τύπος : Δημοσίευση σε συλλογικό βιβλίο
Συγγραφείς: KONTOGIANNOPOULOU-POLYDORIDES G. – STAMELOS G. – PAPADIAMANTAKI G.
Χρονολογία έκδοσης: 2004
Δημοσιεύτηκε: Ed.Die Deutsche Bibliothek, Bonn
 
Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις.
Τύπος : Δημοσίευση σε περιοδικό
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.
Χρονολογία έκδοσης: 2004
Δημοσιεύτηκε: Πανεπιστήμιο, τ.7, σελ.65-87.
Full text: GS06.pdf
 
The attractiveness of the academic workplace in Greece, p.183-203, in Enders J. – De Weert E. (eds), 2004, The international attractiveness of the academic workplace in Europe.
Τύπος : Δημοσίευση σε συλλογικό βιβλίο
Συγγραφείς: STAMELOS Y. – PAPADIAMANTAKI Y.
Χρονολογία έκδοσης: 2004
Δημοσιεύτηκε: Ed.Hans Böckler Stiftung/Socrates, Frankfurt/Main
Full text: GS21.pdf
 
La pédagogie de projet : une pédagogie inclusive en réponse aux échecs des politiques éducatives pour les élèves étrangers (La Grèce et la France)
Τύπος : Ανακοίνωση σε συνέδριο
Συγγραφείς: COUËDEL A. – BLONDEAU N. – STAMELOS Y.
Χρονολογία έκδοσης: 2004
Δημοσιεύτηκε: Symposium francophone d’éducation comparée, La Havane, Cuba, 25-29/10/2004 (CD-ROM).
Full text: GS07.pdf
 
Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία
Τύπος : Ανακοίνωση σε συνέδριο
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.
Χρονολογία έκδοσης: 2004
Δημοσιεύτηκε: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αρτα 10-11/12/2004, σελ.221-227.
Full text: GS08.pdf
 
La construction d’un espace européen d’enseignement supérieur: rétrospective, situation actuelle et perspectives.
Τύπος : Δημοσίευση σε περιοδικό
Συγγραφείς: STAMELOS Y.
Χρονολογία έκδοσης: 2003
Δημοσιεύτηκε: Revue des Sciences de l’éducation, vol.XXIX, n.2., pp..277-296.
 
Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση: ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός σήμερα
Τύπος : Ανακοίνωση σε συνέδριο
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.
Χρονολογία έκδοσης: 2003
Δημοσιεύτηκε: Πρακτικά 2ου Συνεδρίου με θέμα «Η Παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα»
Full text: GS09.pdf
 
Συγκλίσεις και αποκλίσεις των προγραμμάτων των ΠΤΔΕ των ελληνικών Πανεπιστημίων: ανάλυση των γνωστικών αντικειμένων των μελών ΔΕΠ τους
Τύπος : Δημοσίευση σε περιοδικό
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.
Χρονολογία έκδοσης: 2003
Δημοσιεύτηκε: Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.128, σελ.24-32.
 
Πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΠΠΔΕ): προτάσεις για τη διαμόρφωσή του
Τύπος : Ανακοίνωση σε συνέδριο
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.
Χρονολογία έκδοσης: 2003
Δημοσιεύτηκε: Πρακτικά Συνεδρίου «Σύνδεση Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Θεσσαλονίκη, 30/3-1/4/2001, σελ.164-168.
Full text: GS10.pdf
 
Les rapports entre « central » et « local » - Le CIVD et l’Université de Paris 8
Τύπος : Δημοσίευση σε περιοδικό
Συγγραφείς: COUËDEL A. – STAMELOS Y.
Χρονολογία έκδοσης: 2002
Δημοσιεύτηκε: Les irrAIductibles. No.1., pp.353-367.
Full text: GS22.pdf
 
Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: η Ελλάδα ως διαμεσολαβητής μεταξύ Δυτικής και Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ.), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, τομ.ΙΙ, σελ.332-345.
Τύπος : Ανακοίνωση σε συνέδριο
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.
Χρονολογία έκδοσης: 2002
Full text: GS11.pdf
 
Διαπολιτισμικότητα: κριτικές σκέψεις από την πλευρά της (Εκπαιδευτικής) Πολιτικής
Τύπος : Δημοσίευση σε περιοδικό
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.
Χρονολογία έκδοσης: 2002
Δημοσιεύτηκε: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, τ.2, σελ.54-60
Full text: GS12.pdf
 
Higher Education Admissions and Student Mobility: the ADMIT research project
Τύπος : Δημοσίευση σε περιοδικό
Συγγραφείς: Admit Project Team
Χρονολογία έκδοσης: 2002
Δημοσιεύτηκε: European Educational Research Journal, vol.1, n.1., 151-172.
 
Ανιχνεύοντας το προφίλ των Παιδαγωγικών Τμημάτων
Τύπος : Δημοσίευση σε περιοδικό
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ. – ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ Α.,
Χρονολογία έκδοσης: 2001
Δημοσιεύτηκε: Επιστημονική Επετηρίδα ΠΤΔΕ Παν/μιου Ιωαννίνων, νο.14, σελ.281-292.
Full text: GS13.pdf
 
Από τον εθνικό στον κοινοτικό εκπαιδευτικό; Τάσεις και προοπτικές για ένα επάγγελμα που αλλάζει, εις ΟΥΖΟΥΝΗΣ Κ. – ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ Α. (επιμ.), 2001, Πρακτικά Συνεδρίου: Ο δάσκαλος του 21ου αιώνα στην ευρωπαϊκή ένωση
Τύπος : Ανακοίνωση σε συνέδριο
Συγγραφείς: ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.
Χρονολογία έκδοσης: 2001
Δημοσιεύτηκε: Εκδ. Σπανίδη, Ξάνθη, σελ.83-89.
Full text: GS14.pdf
 
La Déclaration de Bologne et ses conséquences sur le système de l’Education Tertiaire: l’exemple grec
Τύπος : Ανακοίνωση σε συνέδριο
Συγγραφείς: STAMELOS Y.
Χρονολογία έκδοσης: 2001
Δημοσιεύτηκε: Actes du Colloque international organisé par l\'AFEC à Bruxelles du 9 au 12 Mai 2001, pp.45-55.
Full text: GS15.pdf
 
La formation initiale des Maîtres: Le cas grec (1970-2000)
Τύπος : Ανακοίνωση σε συνέδριο
Συγγραφείς: STAMELOS Y.
Χρονολογία έκδοσης: 2000
Δημοσιεύτηκε: Biennale de l’Education et de la formation, résumés des contributions, p.385
Full text: GS16.pdf
 
The changing role of greek universities, in Higher Education Management
Τύπος : Δημοσίευση
Συγγραφείς: STAMELOS Y.
Χρονολογία έκδοσης: 2000
Δημοσιεύτηκε: Higher Education Management, vol.II, no.3, pp.51-62.
 
Γ. RENAUT A., 2002, Les révolutions de l’Université
Τύπος : Μετάφραση
Δημοσιεύτηκε: Εκδ.Gutenberg, Αθήνα.
Περίληψη: Μετάφραση Κ. ΚΑΡΑΝΑΤΣΗΣ - Γ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ, Εισαγωγή για την ελληνική έκδοση: Νύξεις για το χθες και το σήμερα του Ελληνικού Πανεπιστημίου Κ. ΚΑΡΑΝΑΤΣΗΣ - Γ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 
QUEIROZ J-M (de), 2000, Το σχολείο και οι Κοινωνιολογίες του
Τύπος : Μετάφραση
Δημοσιεύτηκε: Εκδ.Gutenberg, Αθήνα.
Περίληψη: Μετάφραση Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - Γ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ, Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση: Πύλες εισόδου για αναζητήσεις στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: προοπτικές συγκριτικής ανάλυσης, Γ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ, σελ.9-23.
 

Blog

Announcements

NEETs
Πέμπτη 15 Νοέ 2012
Περιγραφή:
Young people not in employment,education or training: Characteristics,costs and policy responses in Europe...

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: EUROFOUND (2012) NEETs.pdf
 
EKT, 5 years of excellence in the European Research Ares. The case of Greece
Πέμπτη 08 Νοέ 2012

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: EC-DGR (2012), ERA - THE CASE OF GREECE (2007-2011).pdf
 
ΚΕΠΕ
Πέμπτη 01 Νοέ 2012
Περιγραφή:
Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 19, Οκτ.2012

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: OikExel19-gr.pdf
 
ESU turns 30!
Τετάρτη 31 Οκτ 2012
Περιγραφή:
ESU turns 30!Fighting for studentrights since 1982...

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: ESU_30th-Anniversay-Online.pdf
 
National Report Greece 2012-Bucarest
Παρασκευή 04 Μάι 2012

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Greece.pdf
 
Communiqué Bucarest 2012
Δευτέρα 30 Απρ 2012

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Bucharest Communique 2012.pdf
 
Ανταγωνιστικότητα
Δευτέρα 19 Μάρ 2012
Περιγραφή:
Ο μύθος της ανταγωνιστικότητας

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: R.-Chimera-of-Competitiveness.pdf
 
Το σχετικό με την εξέλιξή μου στη βαθμίδα του Καθηγητή υλικό
Παρασκευή 05 Μάρ 2010
Περιγραφή:
Βιογραφικό Σημείωμα - Αναλυτικό ΥπόμνμηαΕισηγητική ΈκθεσηΠρακτικά Εκλογής...

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ2.pdf
Επισυναπτόμενο Αρχείο 2: Εισηγητική Έκθεση_2.pdf
Επισυναπτόμενο Αρχείο 3: ΠΡΑΚΤΙΚΟ εκλογής Γ. Σταμέλου 97.pdf
 
Effet enseignant
Σάββατο 10 Σεπ 2011
Περιγραφή:
Η επίδραση του εκπαιδευτικού στο μαθητή

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: 2011-07-12-effetenseignant-na-qsociales-232.pdf
 
Les nouvelles ségrégations scolaires et professionnelles
Τετάρτη 29 Ιούν 2011

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: relief34.pdf
 
Université : les défis de la professionnalisation
Τετάρτη 29 Ιούν 2011

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: nef46.pdf
 
Το εκπαιδευτικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης των ΗΠΑ
Παρασκευή 25 Μάρ 2011
Περιγραφή:
Έτσι όπως το βλέπει το υπουργείο εξωτερικών της Γαλλίας

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Le système des Etats Unis.pdf
 
Diagnostic sur l’emploi des jeunes
Παρασκευή 25 Φεβ 2011

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Rapport_Emploi_des_jeunes_-_COE_-_10_02_11.pdf
 
Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries
Παρασκευή 25 Φεβ 2011
.
Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: D4FullFindings.pdf
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
Δευτέρα 21 Φεβ 2011

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ meleti_orizontia_diadiktiosh.pdf
 
REPORT ON THE PROGRESS ON EQUALITY BETWEEN WOMEN AND MEN IN 2010
Παρασκευή 18 Φεβ 2011

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: SEC (2011) 193 final, Report on the progress of equality between W&M in 2010.PDF
 
Glossary Quality in education and training
Τετάρτη 16 Φεβ 2011

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: C__Users_AVassil_Desktop_4096_en[1].pdf
 
CEDEFOP
Τετάρτη 16 Φεβ 2011
Περιγραφή:
VETAlert

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: 201102_VETAlert[1].pdf
 
Οι θέσεις της Τουρκίας για το PF8 και τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας ως το 2020
Σάββατο 08 Ιαν 2011

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: TurkeysPositionPapertowardsFP8.pdf
 
Tackling early school leaving: A key contribution to the Europe 2020 Agenda
Τρίτη 01 Φεβ 2011
Περιγραφή:
Το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης στην ΕΕ στο πλαίσιο της Ατζέντας "Ευρώπη 2020"

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: E__DOCUMENTS_1. R&D_1. ___O_____ ____________ __________GG__F_ __S ___COM (2011) 18, Tackling early school leaving.PDF

 

   
Lois Labrianidis: The Greek University Stranded in the Policy of Establishing Regional Universities
Παρασκευή 26 Νοέ 2010
Περιγραφή:
To cite this Article Labrianidis, Lois(2010) 'The Greek University Stranded in the Policy of Establishing RegionalUniversities', European Planning Studies, 18:...

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: European Planning Studies.pdf
 
Συνέδριο AFIRSE-UNESCO στο Παρίσι (Ιούνιος 2011)
Τρίτη 23 Νοέ 2010

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: congrestotale1110.pdf
 
IS THE DESIGN AND MANAGEMENT OF THE MOBILITY SCHEME OF THE LEONARDO DA VINCI PROGRAMME LIKELY TO LEAD TO EFFECTIVE RESULTS?
Πέμπτη 30 Σεπ 2010
Περιγραφή:
EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: EC-EUROPEAN COURT OF AUDITORS (2010) SPECIAL REPORT 4 Is the design and management of the mobility scheme of the Leonardo da vinci programme likely to lead to effective resul.pdf
 
Education at the glance
Τετάρτη 08 Σεπ 2010
Περιγραφή:
Η ελευταία έκδοση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: education at a glance 2010.pdf
Επισυναπτόμενο Αρχείο 2: Highlights from education at a glance 2010.pdf
 
Trends 2010
Πέμπτη 22 Ιούλ 2010
Περιγραφή:
Η τελευταία αποτύπωση της διαδικασίας της Μπολώνιας.

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Trends_2010.pdf
 
Ευρωπαϊκό Κείμενο για την έρευνα και την πολιτική έρευνας στην Ελλάδα
Παρασκευή 25 Ιούν 2010

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: full_country_profile_GR.pdf
 
Higher Education in Greece
Δευτέρα 07 Ιούν 2010
Περιγραφή:
UNESCO-CEPES (2008)

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Higher_Education_in_Greece.9290691875_.pdf
 
Τα σχολικά βιβλία
Δευτέρα 02 Νοέ 2009
Περιγραφή:
Η έρευνα του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ για τα νέα βιβλία

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Σχολικά_Βιβλία.pdf
 
“Defining Quality – The Relevance of Field Specific Approaches to Quality Assurance in Higher Education”
Τετάρτη 09 Σεπ 2009
Περιγραφή:
Συνέδριο για την Ποιότητα

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Field-specific QA in HE - Programme_20090825.pdf
 
The role of Higher Education in fostering the culture of dialogue and understanding
Σάββατο 29 Αύγ 2009
Περιγραφή:
Ενδιαφέρον συνέδριο

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Flyer_IAU Conference Lebanon.pdf
 
Περί ranking και αξιολόγηση πανεπιστημιακών
Παρασκευή 10 Ιούλ 2009

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: juin2009.htm
 
Περί ranking...
Τρίτη 07 Απρ 2009

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: lisbon_council_policy_brief_usr2008-1.pdf
 
Η ελληνική έκθεση 2009 στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολώνιας
Κυριακή 05 Απρ 2009
Περιγραφή:
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/Greece.htm

 
Βιβλιογραφία J.Habermas
Κυριακή 05 Απρ 2009
Περιγραφή:
Κείμενα και βιβλιογραφία του και για τον J.Habermas

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: DISC. Hab.pdf
Επισυναπτόμενο Αρχείο 2: habermas relief.pdf
Επισυναπτόμενο Αρχείο 3: Του Jurgen Habermas.ppt
 
Quality culture
Δευτέρα 16 Φεβ 2009
Περιγραφή:
Δύο power points για το quality culture, με ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ανάλυση

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Quality Culture - Ch. 6.ppt
Επισυναπτόμενο Αρχείο 2: TheQualityCulture.ppt
 
Κοινωνία της γνώσης και διαβίου μάθηση: αντιφάσεις και αδιέξοδα ή η πορεία προς την κοινωνική έκρηξη
Πέμπτη 11 Δεκ 2008
Περιγραφή:
Το κείμενο αυτό προσπαθεί να διαπραγματευτεί τα αδιέξοδα και τις φαντασιώσεις της Κοινωνίας της Γνώσης και της Διαβίου Μάθησης.

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Κοινωνία της γνώσης και διαβίου μάθηση.doc
 
Πανεπιστήμιο και Ποιότητα
Κυριακή 14 Δεκ 2008
Περιγραφή:
Ένα ενδιαφέρον κείμενο στη θεματική Πανεπιστήμιο και Ποιότητα

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: 2008-06-06_Evaluation-Univ(C_P).pdf
 
Πως γράφεται μια διατριβή
Κυριακή 30 Νοέ 2008
Περιγραφή:
Βασική βιβλιογραφία στη θεματική: Πως γράφεται μια διατριβή;

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Πως γράφεται μια διατριβή.xls
 
Μεθοδολογία-Επιστημολογία
Κυριακή 30 Νοέ 2008
Περιγραφή:
Βασική βιβλιογραφία στη θεματική "Μεθοδολογία-Επιστημολογία".

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Μεθοδολογία.xls
 
Θεσμοί
Κυριακή 30 Νοέ 2008
Περιγραφή:
Βασική βιβλιογραφία για τις θεωρίες "Θεσμών".

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Θεσμοί.xls

   
Δίκτυα
Κυριακή 30 Νοέ 2008
Περιγραφή:
Βασική βιβλιογραφία για τις θεωρίες Δικτύων

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Δίκτυα.xls
 
Πανεπιστήμιο
Κυριακή 30 Νοέ 2008
Περιγραφή:
Βασική βιβλιογραφία στη θεματική "Πανεπιστήμιο".

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Πανεπιστήμιο.xls
 
Ευρώπη
Κυριακή 30 Νοέ 2008
Περιγραφή:
Βασική βιβλιογραφία στη θεματική: Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ενωση).

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Ευρώπη.xls
 
Ταυτότητες-Κουλτούρα
Κυριακή 30 Νοέ 2008
Περιγραφή:
βασική βιβλιογραφία για τη θεματική: Ταυτότητες-Κουλτούρα.

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: ταυτότητες-Κουλτούρα.xls
 
Μειονότητες-Διαπολιτισμικότητα-Citizenship
Κυριακή 30 Νοέ 2008
Περιγραφή:
Βασική βιβλιογραφία στη θεματική: Μειονότητες-διαπολιτισμικότητα-citizenship.

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Μειονότητες-Διεπιστημονικότητα-Citizenship.xls
 
Έθνη-εθνικισμός-ρατσισμός
Κυριακή 30 Νοέ 2008
Περιγραφή:
Βασική βιβλιογραφία για τη θεματική: έθνη-εθνικισμός-ρατσισμός.

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Έθνη-εθνικισμός-ρατσισμός.xls
 
Βιβλιογραφία Berstein
Πέμπτη 11 Δεκ 2008
Περιγραφή:
Βασική βιβλιογραφία του/και για τον B.Bernstein.

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Berstein.xls
 
Βιβλιογραφία M.Weber (draft)
Πέμπτη 11 Δεκ 2008
Περιγραφή:
Βασική βιβλιογραφία του/και για τον M.Weber.

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Weber.xls
 
Βιβλιογραφία P.Bourdieu (draft)
Πέμπτη 11 Δεκ 2008
Περιγραφή:
Βασική βιβλιογραφία του/και για τον P.Bourdieu.

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Bourdieu.xls
 
Publishing as Prostitution?
Παρασκευή 28 Νοέ 2008
Περιγραφή:
Ενδιαφέρον άρθρο για τη διαδικασία δημοσίευσης επιστημονικών κειμένων

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Publishing as Prostitution_Frey B.pdf
 
Σχετικά με την ταξινόμηση περιοδικών
Δευτέρα 08 Δεκ 2008
Περιγραφή:
Η περίπτωση του Bulletin de Psychologie

Επισυναπτόμενο Αρχείο 1: Edito%20497.pdf
Επισυναπτόμενο Αρχείο 2: Etrange%20classement%20des%20revues%20de%20psychologie.pdf