Konstantinos Porpodas

Information

Konstantinos Porpodas
Konstantinos
Porpodas
+30-2610-991483
Ψυχολογία: Παιδαγωγική και Εξελικτική Ψυχολογία με έμφαση στην Ειδική Αγωγή
Καθηγητής

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και ο κατάλογος των επιστημονικών εργασιών του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Πόρποδα βρίσκονται στον κόμβο "Δημοσιεύσεις".

CV

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας

Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Ειδίκευση – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Ανάγνωσης και Γραφής, Δυσλεξία, Μαθησιακές δυσκολίες.

Τόπος γέννησης: Κανάλια – Βόλου (1947).

Τόπος εργασίας: Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τομέας Ψυχολογίας, Πάτρα, Τηλέφ: 2610 991483, Fax: 2610 997629, e-mail: porpodas@upatras.gr

Διεύθυνση κατοικίας: Ευαίμoνος 13, Αμπελόκηποι, 26443 Πάτρα. Τηλ. & φαξ: 2610 422297.

(1) Α΄ Γυμνάσιο (6τάξιο) Αρρένων Βόλου (1959-1965. Έλαβα υποτροφία το 1962). Αποφοίτησα 2ος από το κλασικό τμήμα, με βαθμό απολυτηρίου “Λίαν Καλώς” 17,4.

(2) Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας (1965-1968). Αυτή υπήρξε η πρώτη μου επιλογή στις εξετάσεις του Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου τύπου Α΄. Επέτυχα 2ος και αποφοίτησα 1ος με βαθμό “Άριστα” 9,67.
(Εκεί πραγματοποίησα την πρώτη μου πειραματική ερευνητική εργασία με θέμα “συνάφεια μεταξύ επιστημονικών γνώσεων και κριτικής σκέψης των μαθητών”, η οποία (μετά από αξιολόγηση) δημοσιεύθηκε στο “Δελτίο Παιδαγωγικών και Ψυχολογικών Ερευνών” της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας, αρ. 3, 1968. Η εργασία αυτή “...λόγω του πειραματικού της ενδιαφέροντος ανατυπώθηκε το 1973 από το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των μετεκπαιδευομένων, μια και την εποχή εκείνη ήταν ελάχιστες οι δημοσιευμένες ελληνικές πειραματικές έρευνες ενώ αφθονούσαν οι έρευνες πειραματιζόμενης παιδαγωγικής” (Debesse, M. & Mialaret, G. (1980). “Παιδαγωγικές Επιστήμες”. Τόμος 1ος. Μετάφραση Ηλία Βιγγόπουλου. Παράρτημα: “Σημειώσεις και Σχόλια του Μεταφραστή” (σελ. 281-344). Αθήνα: Εκδόσεις Δίπτυχο, σελ. 293).
Περίληψη της ανωτέρω ερευνητικής εργασίας δημοσιεύθηκε στην επετηρίδα “Ο Παιδαγωγός” της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου, Λευκωσία, 1969, σελ. 40-41).

(3) Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (1971-1972). Διέκοψα τη φοίτησή μου λόγω της συνέχισης των σπουδών μου (με 4ετή υποτροφία) στη Μ. Βρετανία.

(4) University of Dundee, M. Βρετανίας (1972-1980) από όπου έλαβα τους ακαδημαϊκούς τίτλους:
(α) Dip.Ed. (in Education and Psychology), (1972-1974), (with Distinction in Education).

(β) M.Ed. (“Joint degree in Education and Psychology” taken with a “major” in Psychology) (1974-1976, Full-time).
(“Τo πτυχίο αυτό, όταν λαμβάνεται με την πλειονότητα των γνωστικών αντικειμένων στην Ψυχολογία, είναι ισότιμο με το πτυχίο Ψυχολογίας και αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τη Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία. Ο κ. Πόρποδας έλαβε την πλειονότητα των γνωστικών αντικειμένων στην Ψυχολογία και εκπόνησε διατριβή στην Ψυχολογία στο θέμα της αναγνωστικής κατανόησης”). (“This degree, if taken with a majority of papers in Psychology, is equivalent to an honours degree in Psychology and recognized as such by the British Psychological Society. Mr Porpodas took a majority of Psychology courses and completed a thesis in Psychology on the subject of reading comprehension). (Document by Professor R.A. Kennedy, Head of the Department of Psychology, The University Dundee, 23-11-1977).
Βαθμός Μ.Ed.: Honours Upper Second Class (B1). (“..This is a very meritorious performance, being only slightly short of an overall first class”, document by Professor R.A. Kennedy, Head of the Department of Psychology, The University Dundee, 16-1-1981).

(γ) Ph.D. (in Psychology) (1976-1980). Τίτλος διδακτορικής διατριβής “Experimental Approaches to the Study of Developmental Dyslexia”. Department of Psychology. Επιβλέπων Καθηγητής Dr. P. H. K. Seymour.
(Στη διδακτορική διατριβή “…το θέμα της δυσλεξίας διερευνήθηκε με την εφαρμογή αυστηρών πειραματικών μεθόδων. Αυτή η εφαρμογή του θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου της Πειραματικής Γνωστικής Ψυχολογίας για τη διερεύνηση της δυσλεξίας ήταν απολύτως καινοφανής (στη διεθνή επιστημονική κοινότητα). ..Η εργασία αυτή συνιστούσε μια πρωτότυπη και βαθιά επιστημονική συνεισφορά στο πεδίο της δυσλεξίας και προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον με τη δημοσίευση τμημάτων της, μαζί με τον επιβλέποντα Dr. Seymour) (…The topic of dyslexia was approached by means of rigorous experimental techniques. This application of cognitive theory to dyslexia was quite novel. ..The work represented an original and scholarly contribution to the field and has given rise to considerable interest through the publication of parts of it, jointly with Dr. Seymour, the supervisor” (document by Professor R. A. Kennedy, Head of the Department of Psychology, The University Dundee, 26-1-1981).

Ξένη γλώσσα: Αγγλική (Proficiency)

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1. Υποτροφία από το ΙΚΥ, καθ' όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών (1965-1968).

2. Επιτυχία στο διαγωνισμό υποτροφιών του Ιδρύματος “Σοφοκλέους Αχιλλοπούλου” (που διενεργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1971) και λήψη υποτροφίας 4 ετών για σπουδές στο εξωτερικό.

3. Βράβευση, από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Ερευνών της Σκωτίας (The Scottish Council for Research in Education (SCRE), της ερευνητικής διατριβής μου (thesis) για το πτυχίο M.Ed. (joint degree in Education and Psychology, taken with a “major” in Psychology), με τίτλο “The effect of depth of reading comprehension upon processing time and recall in relation to age and sex” (σ.191), ως της καλύτερης διατριβής (επιπέδου Master) μεταξύ των 8 Πανεπιστημίων της Σκωτίας το 1976 (…the best non-doctoral thesis…submitted to any of the eight Scottish Universities in 1976), (document issued by the SCRE, Edinburgh, 27-7-1977). Η εν λόγω διατριβή (που αποτελούσε τα 3/11 του M.Ed.), εκπονήθηκε με επιβλέποντα Καθηγητή τον Dr. P. H. K. Seymour και υποβλήθηκε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Dundee, M. Βρετανίας.

H βράβευση αυτή συνοδεύτηκε με τη χορήγηση της ερευνητικής υποτροφίας 1977 του SCRE (SCRE Research Fellowship 1977), την οποία αξιοποίησα για τη διεξαγωγή ενός τμήματος της έρευνας, για τη γνωστική ανάλυση της δυσλεξίας, στο Εδιμβούργο.
“Ο θεσμός της ερευνητικής υποτροφίας του Συμβουλίου Εκπαιδευτικών Ερευνών της Σκωτίας (SCRE) δημιουργήθηκε με σκοπό την αναγνώριση της προηγούμενης (επιστημονικής) εργασίας και την ενθάρρυνση της μελλοντικής εργασίας διακεκριμένων νέων ερευνητών που αναλαμβάνουν την ακαδημαϊκή μελέτη της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας στα Πανεπιστήμια της Σκωτίας” (“The SCRE Research Fellowship was instituted with a view to acknowledging the past work and encouraging the future work of outstanding young researchers undertaking the academic study of Education and Psychology in Scottish Universities” (document issued by the SCRE, Edinburgh, 27-7-1977).

Μετά από αυτή τη διάκριση-βραβείο, προσκλήθηκα από τη διεθνή επιστημονική ένωση International Reading Association να συμμετάσχω στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη της καλύτερης διατριβής σε διεθνές επίπεδο, στην εν λόγω γνωστική περιοχή. Παρά την επιθυμία μου, τελικά η συμμετοχή μου δεν κατέστη δυνατή για τεχνικούς λόγους.

4. Ερευνητική υποτροφία (από 1-7-1976) από το University of Dundee της Μ. Βρετανίας, για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ψυχολογίας, με επιβλέποντα Καθηγητή τον Dr. P. H. K. Seymour. (“Mr Porpodas was awarded a University Scholarship to study for the degree of Ph.D. These awards are keenly contested by students from all disciplines within the University” (documents by Professor R.A. Kennedy, Head of the Department of Psychology, The University Dundee, 26-1-1981)

5. Aπονομή του τίτλου “Chartered Psychologist” από τη British Psychological Society (23-9-1989).

6. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας “Dyslexia International” (2000-2002).

7. Προσκεκλημένος συν-Επιμελητής έκδοσης (Guest Co-editor) του διεθνούς περιοδικού Journal of Learning Disabilities, στην ειδική έκδοση με θέμα “Prevention and Treatment of Dyslexia”, (1999), Volume 32, No 5.

8. Προσκεκλημένος Επιμελητής έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού Ψυχολογία (Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας), στο ειδικό τεύχος στην αγγλική γλώσσα με θέμα “Research on reading, spelling and dyslexia in Europe”, 2001, Τόμος 8, Τεύχος 3.

9. Προσκεκλημένος προεδρεύων (στις 4/2/2010) των εργασιών του World Dyslexia Forum 2010, στην UNESCO, Paris, 3-5/2/2010.

Καθηγητής - Ψυχολογία: Παιδαγωγική και Εξελικτική Ψυχολογία με έμφαση την Ειδική Αγωγή.

Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Ανάγνωσης και Γραφής, Δυσλεξία, Μαθησιακές δυσκολίες.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

1. Επιστημονικός Συνεργάτης (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Έδρα Ψυχολογίας, 1981-1982).

2. Λέκτορας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Ψυχολογίας, 1982-1985).

3. Επίκουρος Καθηγητής (Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών, 1985-1986).

4. Αναπληρωτής Καθηγητής (Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 1986-1990).

5. Καθηγητής (Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, από το 1990 μέχρι σήμερα).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ KAI ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΝΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1. Στο Department of Psychology, University of Dundee, της Μ. Βρετανίας (ως Tutor, 1976-1978).

2. Στις Σχολές Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Διδασκαλεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, Μαράσλειο Διδασκαλείο, ΣΕΣΔΕ και ΣΕΛΜΕ Αθηνών και Πατρών, ΠΕΚ Πατρών, Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών) όπου δίδαξα τα μαθήματα “Γνωστική Ψυχολογία”, “Ψυχολογία της Γλώσσας”, “Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία”, “Μεθοδολογία Επιστημονικής έρευνας και Στατιστική”, “Γνωστική Ανάλυση της Μάθησης, Ανάγνωσης και Γραφής”, “Δυσκολίες Μάθησης, Ανάγνωσης και Γραφής – Δυσλεξία” (από το 1982 μέχρι σήμερα).

3. Στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα ΦΠΨ, Τομέα Ψυχολογίας, όπου, το ακαδ. έτος 1982-1983, δίδαξα το γνωστικό αντικείμενο “Γνωστική Ψυχολογία”, το οποίο διδάχθηκε τότε για πρώτη φορά σε ελληνικό Πανεπιστήμιο. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο συνέχισα να το διδάσκω (ως άμισθος επισκέπτης καθηγητής) μέχρι το 2007.

4. Στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου δίδαξα το γνωστικό αντικείμενο "Γνωστική Ψυχολογία" κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1985-1987.

5. Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου το ακαδ. έτος 1986, δίδαξα “Γνωστική Ψυχολογία”. Στη συνέχεια άρχισα να διδάσκω και το γνωστικό αντικείμενο “Ψυχολογία της Ανάγνωσης” καθώς και την ειδική μαθησιακή δυσκολία της “Δυσλεξίας”, τα οποία διδάσκονταν για πρώτη φορά σε ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες, που κατέστησαν δυνατή τη μελέτη της μάθησης της ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής και της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας της Δυσλεξίας στην ελληνική γλώσσα (από τις οποίες προέκυψαν τα δεδομένα και τα επιχειρήματα στα οποία βασίστηκαν οι δημοσιεύσεις, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, η διδασκαλία στους φοιτητές και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για αυτά τα θέματα), μπορούν να διακριθούν σε:
(α) Ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα με χρηματοδότηση (τα οποία εγκρίθηκαν μετά από αξιολογική κρίση των ερευνητικών ή εκπαιδευτικών προτάσεων που είχαν υποβληθεί).

(β) Ερευνητικά έργα χωρίς χρηματοδότηση. Ειδικότερα:


(α). Τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα που έχουν πραγματοποιηθεί με χρηματοδότηση, μετά από αξιολόγηση, (των οποίων τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται στις εργασίες - δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις - που αναφέρονται στην ενότητα “δημοσιεύσεις”) είναι τα εξής:
1. ΠΕΝΕΔ (1989): “Ο ρόλος της κοινωνικής και γλωσσικής διαφοροποίησης στη σχολική επίδοση των ελληνοπαίδων”. (Επιστ. Υπεύθυνος: Κων/νος Πόρποδας), (ολοκληρώθηκε).

2. ΠΕΝΕΔ (1991): “Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθόδου για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της Δυσλεξίας”. (Επιστ. Υπεύθυνος: Κων/νος Πόρποδας), (ολοκληρώθηκε).

3. ΠΕΝΕΔ (1995): “Ανάλυση της φωνολογικής ενημερότητας των ελλήνων μαθητών και διερεύνηση του ρόλου της στην εκμάθηση της ανάγνωσης και γραφής της ελληνικής γλώσσας”. (Επιστ. Υπεύθυνος Κων/νος Πόρποδας), (ολοκληρώθηκε).

4. ΕΠΕΤ-ΙΙ (1995). “Δημιουργία προηγμένου εκπαιδευτικού υλικού για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από άτομα με ειδικές μαθησιακές ανάγκες”. (Επιστ. Υπεύθυνος Κων/νος Πόρποδας), (ολοκληρώθηκε).

5. ΥΠΕΠΘ - Πανεπιστήμιο Πατρών (1994). “Μελέτη των μορφών της γλωσσικής ενημερότητας των ελλήνων μαθητών”. (Επιστ. Υπεύθυνος Κων/νος Πόρποδας), (ολοκληρώθηκε).

6. ΕΠΕΑΕΚ (1998). “Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Πατρών και Αιγαίου”. (Επιστημονική Ομάδα: Κων/νος Πόρποδας, Αλέξανδρος Κοσμόπουλος και Βασίλειος. Κουλαϊδής), (ολοκληρώθηκε).

7. ΕΠΕΑΕΚ (1998). “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις μαθησιακές δυσκολίες”. (Επιστ. Υπεύθυνος Κων/νος Πόρποδας), (ολοκληρώθηκε).

8. EΠEAEK (2003). “Επιμόρφωση και Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες”. (Επιστ. Υπεύθυνος Κων/νος Πόρποδας), (ολοκληρώθηκε).

9. Ε.Ε. (Marie Curie) (2006). “Reading difficulties and second language learning: The effects of orthographic non-transparency”. (Επιστ. Υπεύθυνος Κων/νος Πόρποδας και από το 2007 Ι. Δημάκος) (Έναρξη: 15/2/2006. Διάρκεια 3 χρόνια), (ολοκληρώθηκε).

10. ΕΠΕΑΕΚ (2006). “Κατασκευή και στάθμιση 12 διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων (κριτηρίων) των μαθησιακών δυσκολιών” (Επιστ. Υπεύθυνος Κων/νος Πόρποδας), (ολοκληρώθηκε).

11. EΠΕΑΕΚ (2007) “Υλοποίηση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις μαθησιακές δυσκολίες σε Πελοπόννησο, Νότιο Ιόνιο, Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία”, (Επιστ. Υπεύθυνος Κων/νος Πόρποδας), ως Υποέργο του έργου “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις μαθησιακές δυσκολίες” (του οποίου Φορέας υλοποίησης ήταν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), (ολοκληρώθηκε).


(β). Τα ερευνητικά έργα χωρίς χρηματοδότηση είναι όλες εκείνες οι ερευνητικές δραστηριότητες (με αυτοχρηματοδότηση), τα αποτελέσματα των οποίων περιλαμβάνονται στις εργασίες (δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις) που αναφέρονται στην ενότητα “δημοσιεύσεις”.


ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το ερευνητικό έργο, που έχει δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά ή και βιβλία, έχει αναγνωρισθεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές αναφορές άλλων ερευνητών σε αυτό.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1. Συμμετοχή, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, στην ευρωπαϊκή ερευνητική ομάδα COST - A8, με θέμα “Learning Disorders as a barrier to human development”, η οποία είχε ως σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των συμμετεχόντων.

2. Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “Action for Dyslexia”, η οποία αποσκοπούσε στην ανάπτυξη υλικού για την ενημέρωση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το μαθησιακό πρόβλημα της Δυσλεξίας.

3. Συμμετοχή στην ερευνητική συνεργασία μεταξύ των Εργαστηρίων Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων Πατρών, Cambridge και London (με την Professor Usha Goswami), για τη διαγλωσσική διερεύνηση της ανάγνωσης και γραφής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

4. Επιστημονική συνεργασία μεταξύ των Εργαστηρίων Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων Πατρών και Wurzburg της Γερμανίας (με τον Professor W. Schneider) στο θέμα της ανάπτυξης (μετά από συστηματική άσκηση) της φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών ηλικίας νηπιαγωγείου.

5. Συμμετοχή στην ερευνητική συνεργασία του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, της Behavioural Science Unit του University College London και, στη συνέχεια, του Faculty of Education του University of Cambridge (με επιστημονική συντονίστρια την Professor Usha Goswami), στην οποία συμμετείχαν επίσης ερευνητές από έξι ακόμα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, με σκοπό τη διαγλωσσική μελέτη της Δυσλεξίας.

6. Συμμετοχή στην ερευνητική συνεργασία του Εργαστηρίου Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων Πατρών και του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Department of Psychology του University of Dundee (Britain) με επιστημονικό συντονιστή τον Professor P.H.K.Seymour, στην οποία συμμετείχαν επίσης ερευνητές από επτά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, με σκοπό τη διαγλωσσική έρευνα για την εκμάθηση της ανάγνωσης.

7. Στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Dyslexia Internatiomnal (της οποίας υπήρξα ο πρώτος Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής) που αποσκοπεί στη διεθνή συνεργασία για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την ανάπτυξη μέσων έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της Δυσλεξίας.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

1. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (1984-1986).

2. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της ΕΟΚ (1985).

3. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιστημονική Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη μελέτη του θέματος "The conditions of teaching" (1985-1986).

4. Συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή της International Academy for Research in Learning Disabilities (1989-1994).

5. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής (Editorial Board) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Dyslexia.
Όμως, το 2008, τόσον εγώ όσο και άλλοι καθηγητές-μέλη του Editorial Board του εν λόγω (μοναδικού στο διεθνή χώρο) επιστημονικού περιοδικού για τη δυσλεξία, μεταξύ των οποίων οι Professor C. Elbro, University of Copenhagen, Denmark και Professor V. Van Daal, University of Stavanger, Norway, παραιτηθήκαμε από το Editorial board του περιοδικού ως ένδειξη διαφωνίας προς τη διεύθυνση (editor) του περιοδικού για πρακτικές τις οποίες θεωρήσαμε ασύμβατες προς τη δεοντολογία.

6. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης COST-A8, με θέμα “ Learning Disorders as a barrier to human development”.

7. Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Επιστημονική Δράση “Action for Dyslexia”.

8. Συμμετοχή στη Ευρωπαϊκή Επιστημονική Δράση “Dyslexia International”.

9. Συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ΕRASMUS και TEMPUS.

Teaching - Lessons

Στην ειδίκευση “Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία”
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών1ο ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος μαθήματος: Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία

Διδάσκων: Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας

Τύπος μαθήματος (θεωρητικό ή πρακτικό): Θεωρητικό

Έτος σπουδών: 1o

Εξάμηνο: 2ο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Η μελέτη και ανάλυση των βασικών θεμάτων που αναφέρονται στις «μαθησιακές δυσκολίες» και στη «δυσλεξία», με σκοπό να κατανοηθούν οι έννοιες, η φύση, η αιτιολογία, τα χαρακτηριστικά, οι διαστάσεις, η διαγνωστική αξιολόγηση, η ερμηνεία και η εκπαιδευτική αντιμετώπιση των μαθησιακών προβλημάτων που προκύπτουν.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Απαιτούνται καλές γνώσεις από τα μαθήματα «Γνωστική Ψυχολογία», «Ψυχολογία της Ανάγνωσης και Γραφής», «Εξελικτική Ψυχολογία», «Ψυχογλωσσολογία», «Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία», «Ψυχομετρία».

Περιεχόμενο του μαθήματος:
Η έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών (Μ.Δ.). Ορισμός, αιτιολογία, κατηγοριοποίηση, διαστάσεις του προβλήματος. Προσοχή, αντίληψη, μνήμη, γλώσσα, σκέψη και Μ.Δ. Δυσκολίες στην απόκτηση της ομιλίας και στη μάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών. Προβλήματα που είναι δυνατόν να συνυπάρχουν με τις Μ.Δ. Η έρευνα για τις Μ.Δ.

Η έννοια της Δυσλεξίας. Ορισμός. Η δυσλεξία ως ειδική μαθησιακή δυσκολία. Τι είναι και τι δεν είναι δυσλεξία. Οι διαστάσεις της δυσλεξίας. Τα είδη και οι τύποι δυσλεξίας. Η έκταση του προβλήματος. Η σχέση της δυσλεξίας με άλλα θέματα. Η γνωστική ανάλυση της Δυσλεξίας. Η έρευνα για τη δυσλεξία.

Η διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των Μ.Δ. και της Δυσλεξίας: Ο ρόλος της έγκαιρης διάγνωσης. Το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο. Μέθοδοι και εργαλεία (τεστ) διαγνωστικής αξιολόγησης, Άτυπα και σταθμισμένα διαγνωστικά εργαλεία. Κώδικας ηθικής δεοντολογίας που πρέπει να διέπει την αξιολόγηση και χρήση προσωπικών δεδομένων των παιδιών και των γονέων τους. Συνέντευξη με τους γονείς και δασκάλους. Εφαρμογή των διαγνωστικών εργαλείων. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων της διαγνωστικής αξιολόγησης. Σύνταξη της διαγνωστικής έκθεσης (report). Ανάπτυξη και τρόπος υλοποίησης εξατομικευμένου προγράμματος εκπαιδευτικο-ψυχολογικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των Μ.Δ. ή της Δυσλεξίας. Επιλογή ή ανάπτυξη του κατάλληλου (για την περίπτωση) εκπαιδευτικού υλικού για την επιτυχή παρέμβαση. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
Ενδεικτική βιβλιογραφία
- Αγαλιώτης, Ι. (2000) Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα.
- Πόρποδας, Κ. (2003). (Επιμ.). Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στο δημοτικό σχολείο. Έκδοση στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες». Πάτρα.
- Πόρποδας, Κ. (2005). (Επιμ.). Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και υλικό για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών του δημοτικού σχολείου. Έκδοση στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες». Πάτρα.
- Παντελιάδου, Σ. (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική πράξη. Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα.
- Bender, W. (1995). Learning Dilabilities: Characteristics, identification,and learning strategies. Allyn & Bacon. Boston.
- Dyslexia (An International Journal of Research and Practice). The Journal of the BDA.
- Hulme, C. & Snowling, M. (Eds) (1997). Dyslexia: Biology, cognition, and intervention. Whurr. London.
- Journal of Learning Disabilities.
- Prior, M. (1998). Understanding Specific Learning Disabilities. Psychology Press. UK.
- Reid, D. et all. (1995). Teaching the Learning Disabled – A Cognitive Developmental Approach. . Allyn & Bacon. Boston
- Smith, C. (1997). Learning Disabilities. Allyn & Bacon. Boston.
- Smith, T., Dowdy, C., Polloway, E. & Blalock, G. (1999). Children and Adults with Learning Disabilities. Allyn & Bacon. Boston.
- Wong, B. (1996). The ABCs of Learning Disabilities. Academic Press. N. York.
Σημείωση: Περισσότερη, ειδικότερη και νεότερη βιβλιογραφία θα δοθεί στους φοιτητές κατά την έναρξη του μαθήματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Παρουσίαση και ανάπτυξη, από τον κάθε φοιτητή, της εργασίας που θα έχει αναλάβει για ένα από τα θέματα του μαθήματος, έτσι ώστε να αποτελεί αφορμή για συζήτηση και περαιτέρω ανάλυση.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου καθώς και συνεκτίμηση της εργασίας-παρουσίασης που θα έχει γίνει στη διάρκεια των μαθημάτων.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική (Ωστόσο, όμως, λόγω του, σχετικά, μικρού αριθμού ερευνητικών μελετών που υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα, είναι αυτονόητο ότι ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει την ενημέρωσή του από αντίστοιχες ερευνητικές μελέτες που δημοσιεύονται σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά στην αγγλική γλώσσα).===2ο ΜΑΘΗΜΑ


Τίτλος μαθήματος: Πρακτική Εφαρμογή στις Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία

Διδάσκων: Καθηγητής Κων/νος Δ. Πόρποδας

Τύπος μαθήματος (θεωρητικό ή πρακτικό): Πρακτικό, με διεκπεραίωση ατομικής εργασίας (project) ερευνητικο-διαγνωστικής φύσης και τακτική σεμιναριακή συνεργασία..

Έτος σπουδών: 2o

Εξάμηνο: 3ο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Η εκ μέρους του φοιτητή αξιοποίηση και εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων για τη συστηματική μελέτη, αξιολόγηση και καθοδήγηση (αντιμετώπιση) ατομικής περίπτωσης (case study) μαθησιακής δυσκολίας ή και δυσλεξίας.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Απαιτούνται καλές γνώσεις από τα μαθήματα «Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία», «Ανάγνωση, Γραφή, Δυσλεξία», «Εξελικτική Ψυχολογία», «Ψυχογλωσσολογία», «Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία», «Ψυχομετρία», «Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία».

Περιεχόμενο του μαθήματος:
Μελέτη και αξιολόγηση των υπαρχόντων εργαλείων διαγνωστικής αξιολόγησης των Μ.Δ. και δυσλεξίας. Προετοιμασία συνέντευξης (με γονείς, δασκάλους). Κατασκευή άτυπων τεστ αξιολόγησης και υλικού παρέμβασης.
Άσκηση στην πρακτική εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων για τις Μ.Δ. και τη Δυσλεξία σε ατομικές περιπτώσεις (case studies) δύο μαθητών (ενός με Μ.Δ. και ενός με δυσλεξία). Η πρακτική εφαρμογή περιλαμβάνει: Ανεύρεση των δύο μαθητών (με την αυτονόητη έγκριση και συμφωνία των γονέων τους), συνεργασία και συνέντευξη με τους γονείς και το δάσκαλο, σταδιακή και πολυεπίπεδη διαγνωστική αξιολόγηση των δύο μαθητών, ερμηνεία των αποτελεσμάτων, σύνταξη διαγνωστικής έκθεσης (report), προτάσεις για την ανάπτυξη του αναγκαίου υλικού εκπαιδευτικής παρέμβασης. Εφαρμογή εκπαιδευτικής παρέμβασης. Συγγραφή εργασίας για τη συστηματική παρουσίαση και ανάλυση των δύο περιπτώσεων (χωριστά). (Σημείωση: Εξυπακούεται ότι κaθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής εφαρμογής θα υπάρχει εβδομαδιαία παρουσίαση της πορείας της εργασίας, καθοδήγηση, συνεργασία και επίβλεψη της πορείας εργασιών από τον υπεύθυνο καθηγητή).


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: Πρόσβαση σε σχετιζόμενη γενική και ειδική βιβλιογραφία (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) που αναφέρεται στις παραμέτρους του θέματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Τακτική σεμιναριακή συνεργασία που θα συνίσταται από την παρουσίαση (εκ μέρους του φοιτητή) του παραχθέντος έργου και την καθοδήγηση από τον υπεύθυνο καθηγητή.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Συνδυασμός της συνεχούς αξιολόγησης του παραγόμενου έργου και της τελικής αξιολόγησης της γραπτής εργασίας.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική. (Ωστόσο, όμως, λόγω του, σχετικά, μικρού αριθμού ερευνητικών μελετών που υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα, είναι αυτονόητο ότι ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει την ενημέρωσή του από αντίστοιχες ερευνητικές μελέτες που δημοσιεύονται σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά στην αγγλική γλώσσα).

1ο ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος Μαθήματος: Γνωστική Ανάλυση της Μάθησης στην Εκπαίδευση (Υποχρεωτικό)

Διδάσκων: Καθηγητής Κων/νος Δ. Πόρποδας

Τύπος μαθήματος: θεωρητικό, με προεκτάσεις πρακτικών εφαρμογών στη μαθησιακή εργασία (και απόκτηση των γνώσεων) που συντελείται μέσα στη σχολική τάξη.

Έτος σπουδών: Α΄.

Εξάμηνο: 1ο.

Στόχοι του μαθήματος: Επειδή οι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο πρωτίστως για να μάθουν γράμματα και να αποκτήσουν γνώσεις, το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος (και μελλοντικούς δασκάλους), να αποκτήσουν γνώσεις για όλα τα θέματα που αναφέρονται στη διεκπεραίωση της μάθησης και στην απόκτηση γνώσεων. Ειδικότερα, θα αποκτήσουν γνώσεις για το πώς μαθαίνουμε, πώς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, πώς και τι θυμόμαστε, πώς, τι και γιατί ξεχνάμε, πώς κατανοούμε, πώς μαθαίνουμε να μιλάμε, πώς και τι κατανοούμε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη μάθηση, την κατανόηση, τη συγκράτηση και την ανάκληση των πληροφοριών που προσλαμβάνουμε, πώς σκεπτόμαστε, πώς λύνουμε προβλήματα, γιατί (σε μερικές περιπτώσεις) δεν μπορούμε να μάθουμε, να κατανοήσουμε, να λύσουμε προβλήματα, τι είναι και πώς αντιμετωπίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: καμία.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Η μάθηση και απόκτηση των γνώσεων στην ελληνική εκπαίδευση. Η «γνωστική» θεώρηση της μάθησης και απόκτησης των γνώσεων σε σύγκριση με τη «συμπεριφοριστική» θεώρηση. Κριτική ανάλυση της συμπεριφοριστικής θεωρίας. Η μάθηση ως επεξεργασία πληροφοριών (information processing). Η νευροφυσιολογική υποδομή της μάθησης. Η γνωστική λειτουργία της πρόσληψης και αναγνώρισης (αντίληψης) των πληροφοριών. Η μνημονική συγκράτηση των πληροφοριών (δομή, οργάνωση και λειτουργία της μνήμης (πώς, τι και γιατί θυμόμαστε και ξεχνάμε). Εργαζόμενη μνήμη (working memory), βραχύχρονη μνήμη (short-term memory) και μακρόχρονη μνήμη (long-term memory). Κατανόηση και μνήμη. Αναπαράσταση πληροφοριών στη μνήμη. Η γλώσσα ως γνωστική λειτουργία και μέσο επικοινωνίας και μάθησης. Η μάθηση του προφορικού και γραπτού λόγου. Η σχέση μεταξύ του προφορικού και γραπτού λόγου. H μάθηση και ανάπτυξη της γλώσσας. Η γνωστική λειτουργία της σκέψης. Σχέση μεταξύ γλώσσας και σκέψης. Η γνωστική λειτουργία της λύσης προβλημάτων (problem solving). Οι μαθησιακές δυσκολίες (προσδιορισμός, αιτιολογία, διαγνωστική αξιολόγηση και εκπαιδευτική αντιμετώπιση). Το ειδικό μαθησιακό πρόβλημα της Δυσλεξίας. Συμπεράσματα, προεκτάσεις και εφαρμογές της γνωστικής θεώρησης της μάθησης στο μαθησιακό έργο που συντελείται μέσα στη σχολική τάξη.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: (Αναφέρονται μόνο βιβλία στην ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσση βιβλιογραφία αναφέρεται στην αντίστοιχη έκδοση του Οδηγού Σπουδών στην αγγλική γλώσσα):

Πόρποδας, Κ (2011). Μάθηση και Γνώση στην Εκπαίδευση (Γνωστική ανάλυση, Δυσκολίες, Εφαρμογές). Πάτρα.

The British Psychological Society (Open Learning Units) (1993). Ψυχολογία. Μεταφράσεις στα ελληνικά των τευχών που αναφέρονται στις Γνωστικές Λειτουργίες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Atkinson, R., Atkinson, R., Smith, E., Bem. D., & Nolen-Hoeksema (2003). Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Eysenck, M. Βασικές αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. Αθήνα: Gutenberg.

Σαμαρτζή, Σ. (1995). Εισαγωγή στις Γνωστικές λειτουργίες. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Ντάβου Μ. (2000). Οι διεργασίες της σκέψης στην εποχή της πληροφορίας: Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας και Επικοινωνίας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1997). Ψυχολογία της σκέψης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Donaldson, M. (2001). Η σκέψη των παιδιών. Αθήνα: Gutenberg.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Παράδοση του μαθήματος, αλλά και δυνατότητα εξατομικευμένης πρακτικής άσκησης στο “Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας”, εφόσον υπάρχει το αναγκαίο προς τούτο επικουρικό προσωπικό.
Μέθοδοι αξιολόγησης: Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου καθώς και δυνατότητα συνεκτίμησης της πρακτικής άσκησης (εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα).


===


2ο ΜΑΘΗΜΑ


Τίτλος μαθήματος: Ανάγνωση, Γραφή, Δυσλεξία (Υποχρεωτικό)

Διδάσκων: Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας

Τύπος μαθήματος (θεωρητικό ή πρακτικό): Θεωρητικό (με προεκτάσεις πρακτικών εφαρμογών στη μάθηση – και, συνεπώς, στη διδασκαλία - της ανάγνωσης και γραφής στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου), αλλά και με δυνατότητα εξατομικευμένης πρακτικής άσκησης κάθε φοιτητή σε μαθητές Α΄ δημοτικού, εφόσον υπάρχει το αναγκαίο επικουρικό επιστημονικό προσωπικό.

Έτος σπουδών: 2o

Εξάμηνο: 4ο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές του ΠΤΔΕ (και αυριανοί δάσκαλοι) αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις για τις γνωστικές λειτουργίες της ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής, έτσι ώστε να κατανοήσουν όλα τα βασικά θέματα που συνδέονται με τη λειτουργία τους, τη μάθησή τους και, συνεπώς, με την αποτελεσματική διδασκαλία τους στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Ειδικότερα θα αποκτήσουν γνώσεις που αναφέρονται στο πώς διαβάζουμε, πώς μαθαίνουμε να διαβάζουμε, πώς γράφουμε, πώς μαθαίνουμε να γράφουμε ορθογραφημένα, γιατί αποτυγχάνουμε στην ανάγνωση και ορθογραφημένη γραφή, τι είναι η δυσλεξία, πώς αντιμετωπίζεται η δυσλεξία κ.ά. Η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα (βασισμένη σε ερευνητική τεκμηρίωση), αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε εκπαιδευτική και διδακτική ενέργεια η οποία θα αποσκοπεί τόσο στη διδασκαλία της ανάγνωσης και γραφής της ελληνικής γλώσσας στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου όσο και στη διαγνωστική αξιολόγηση και εκπαιδευτική αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών που αφορούν στην ανάγνωση και ορθογραφημένη γραφή (όπως π.χ. είναι η δυσλεξία).

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Απαιτούνται γνώσεις από τα μαθήματα «Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία», «Εξελικτική Ψυχολογία» και «Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία».

Περιεχόμενο του μαθήματος: Η σπουδαιότητα της ανάγνωσης και γραφής στην πρόοδο του ανθρώπου. Η γνωστική ανάλυση της ανάγνωσης και γραφής. Η γνωστική επεξεργασία των πληροφοριών κατά την ανάγνωση σε σχέση με το σύστημα γραφής. Η εξέλιξη της γραφής. Το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα. Γνωστικο-γλωσσικές λειτουργίες που συνδέονται και επηρεάζουν την ανάγνωση και γραφή του γραπτού λόγου. Το φαινόμενο των «γρήγορων αναγνωστών». Η φωνολογική επίγνωση και ο καθοριστικός ρόλος της στη μάθηση της ανάγνωσης και γραφής της ελληνικής γλώσσας. Η διεκπεραίωση της γνωστικής λειτουργίας της ανάγνωσης και της ανάγνωσης κειμένων. Η μάθηση της ανάγνωσης και γραφής της ελληνικής γλώσσας και, συνεπώς, η αποτελεσματική διδασκαλία τους στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Η γνωστική λειτουργία της κατανόησης των πληροφοριών κατά την ανάγνωση (δηλ. πώς και τι κατανοούμε) και η συγκράτησή τους στη μνήμη. Η διαγνωστική αξιολόγηση της ανάγνωσης και γραφής καθώς και η αντιμετώπιση των αναγνωστικών και ορθογραφικών δυσκολιών στη σχολική τάξη. Εκπαιδευτικές προεκτάσεις και εφαρμογές. Γνωστική ανάλυση του ειδικού μαθησιακού προβλήματος της Δυσλεξίας. Εκπαιδευτικές παράμετροι της δυσλεξίας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη (Αναφέρονται μόνο βιβλία στην ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσση βιβλιογραφία αναφέρεται στην αντίστοιχη έκδοση του Οδηγού Σπουδών στην αγγλική γλώσσα ):
1. Πόρποδας, Κ. (2002). Η Ανάγνωση. Πάτρα.
2. F. Smith F. (2006). Κατανοώντας την ανάγνωση. Αθήνα: Επίκεντρο.
3. Τάφα, Ε. & Μανωλίτσης, Γ. (2009). Αναδυόμενος Γραμματισμός: Έρευνα και εφαρμογές. Αθήνα: Πεδίο.
4. Anderson, J.K., Hiebert, E., Scott, J. & Wilkinson, I. (2003). Πώς να δημιουργήσουμε ένα έθνος από αναγνώστες. Αθήνα: Gutenberg.
5. Πόρποδας, Κ. (1997). Δυσλεξία. Αθήνα.
6. Τανός, Χ. (2004). Η δυσλεξία και η αντιμετώπιση του δυσλεκτικού μαθητή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Παράδοση του μαθήματος, αλλά και δυνατότητα εξατομικευμένης πρακτικής άσκησης με υποβολή γραπτής εργασίας, εφόσον υπάρχει το αναγκαίο προς τούτο επικουρικό επιστημονικό προσωπικό.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου καθώς και συνεκτίμηση της γραπτής εργασίας από την πρακτική άσκηση (εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα).

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική===3ο ΜΑΘΗΜΑ


Τίτλος μαθήματος: Πειραματική Ανάλυση της Ανάγνωσης και Γραφής της Ελληνικής Γλώσσας (Επιλογής)

Διδάσκων: Καθηγητής Κων/νος Δ. Πόρποδας

Τύπος μαθήματος (θεωρητικό ή πρακτικό): Με διεκπεραίωση ατομικής εργασίας (project) ερευνητικής φύσης και τακτική σεμιναριακή συνεργασία..

Έτος σπουδών: 4o

Εξάμηνο: 7ο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Η εμβάθυνση σε συγκεκριμένα θέματα της ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής της ελληνικής γλώσσας.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Απαιτούνται καλές γνώσεις από τα μαθήματα «Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία», «Ανάγνωση, Γραφή, Δυσλεξία», «Εξελικτική Ψυχολογία», «Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία», «Ψυχογλωσσολογία», «Ψυχομετρία». (Για το λόγο αυτό, κατά τη διαδικασία δήλωσης των μαθημάτων, είναι χρήσιμη η επικοινωνία των ενδιαφερομένων φοιτητών με τον υπεύθυνο καθηγητή, προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα για το μάθημα).

Περιεχόμενο του μαθήματος: Όλοι οι παράγοντες (π.χ. γνωστικοί, γλωσσικοί, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί) που σχετίζονται με την ανάγνωση και ορθογραφημένη γραφή της ελληνικής γλώσσας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: Συλλογή βασικών ερευνητικών άρθρων (στην ελληνική και, εάν είναι αναγκαίο, στην αγγλική) που αναφέρονται στις παραμέτρους του θέματος. Η συλλογή θα ανανεώνεται συνεχώς.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Τακτική σεμιναριακή συνεργασία που θα συνίσταται από την παρουσίαση (εκ μέρους του φοιτητή) του παραχθέντος έργου και την καθοδήγηση από τον υπεύθυνο καθηγητή.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Συνδυασμός της συνεχούς αξιολόγησης του παραγόμενου έργου και της τελικής αξιολόγησης της γραπτής εργασίας.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική. (Ωστόσο, όμως, λόγω του σχετικά μικρού αριθμού ερευνητικών μελετών που υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα, θα είναι προς όφελος του φοιτητή η ενημέρωσή του και από αντίστοιχες ερευνητικές μελέτες που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά στην αγγλική γλώσσα).


===


4ο ΜΑΘΗΜΑ


Τίτλος μαθήματος: Εφαρμογές για τη Διαγνωστική Αξιολόγηση και Εκπαιδευτική Αντιμετώπιση της Δυσλεξίας και άλλων Μαθησιακών Δυσκολιών (Επιλογής)

Διδάσκων: Καθηγητής Κων/νος Δ. Πόρποδας

Τύπος μαθήματος (θεωρητικό ή πρακτικό): Με διεκπεραίωση ατομικής εργασίας (project) ερευνητικής φύσης και τακτική σεμιναριακή συνεργασία..

Έτος σπουδών: 4o

Εξάμηνο: 8ο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Η ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων που αναφέρονται στη διαγνωστική αξιολόγηση και εκπαιδευτική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και του ειδικού μαθησιακού προβλήματος της δυσλεξίας.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Απαιτούνται καλές γνώσεις από τα μαθήματα «Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία», «Ανάγνωση, Γραφή, Δυσλεξία», «Εξελικτική Ψυχολογία», «Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία», «Ψυχογλωσσολογία», «Ψυχομετρία». (Για το λόγο αυτό, κατά τη διαδικασία δήλωσης των μαθημάτων, είναι χρήσιμη η επικοινωνία των ενδιαφερομένων φοιτητών με τον υπεύθυνο καθηγητή, προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα για το μάθημα).

Περιεχόμενο του μαθήματος: Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαγνωστική αξιολόγηση και εκπαιδευτική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και της δυσλεξίας..

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: Συλλογή βασικών ερευνητικών άρθρων (στην ελληνική και, εάν είναι αναγκαίο, στην αγγλική) που αναφέρονται στις παραμέτρους του θέματος. Η συλλογή θα ανανεώνεται συνεχώς.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Τακτική σεμιναριακή συνεργασία που θα συνίσταται από την παρουσίαση (εκ μέρους του φοιτητή) του παραχθέντος έργου και την καθοδήγηση από τον υπεύθυνο καθηγητή.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Συνδυασμός της συνεχούς αξιολόγησης του παραγόμενου έργου και της τελικής αξιολόγησης της γραπτής εργασίας.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική. (Ωστόσο, όμως, λόγω του, σχετικά, μικρού αριθμού ερευνητικών μελετών που υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα, θα είναι προς όφελος του φοιτητή η ενημέρωσή του και από αντίστοιχες ερευνητικές μελέτες που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά στην αγγλική γλώσσα).

Publications

Aναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας
Full text: CV Constantine D. Porpodas.pdf
 
Literacy acquisition in Greek: Research review of the role of phonological and cognitive factors
Τύπος : Κεφάλαιο σε Συλλογικό Τόμο με επιμέλεια
Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας
Στο: Handbook of Orthography and Literacy
Χρονολογία έκδοσης: 2006
Full text: ARTICLE-CHAPTER for Joshi-Aaron BOOK(2006).pdf
Εκδοτικός οίκος: Lawrence Elrbaum Associates
Επιστημονικός Υπεύθυνος: R. M. Joshi & P. J. Aaron (Επιμ. Εκδ)
 
Foundation literacy acquisition in European orthographies
Τύπος : άρθρο σε περιοδικό
Συγγραφείς: Philip H. K. Seymour, Mikko Aro, Jane M. Erskine and COST A8 network
Στο: British Journal of Psychology
Χρονολογία έκδοσης: 2003
Full text: Seymour Aro Erskine Porpodas et al 2003 BJP.pdf
 
Patterns of phonological and memory processing in beginning readers and spellers of Greek
Τύπος : άρθρο σε περιοδικό
Συγγραφείς: Constantinos D. Porpodas
Στο: Journal of Learning Disabilities
Χρονολογία έκδοσης: 1999
Full text: Porpodas Journal of Learning Disabilities 1999.pdf

Blog

Announcements