Αθανάσιος Φωτόπουλος

Information

Αθανάσιος Φωτόπουλος
Αθανάσιος
Φωτόπουλος
Νεότερη Ελληνική Ιστορία
Επίκουρος Καθηγητής

CV

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Α΄ ΚΑΤΑΓΩΓΗ – ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


Γεννήθηκα στον Πύργο Ηλείας την 30.10.1950.
Φοίτησα στη Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Ιστορικόν και Αρχαιολογικόν) κατά τα έτη 1970-1974.
Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία στο Πυροβολικό (27.3.1975-27.7.1977) και λίγο μετά την αποστράτευσή μου διορίστηκα στη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση (29.10.1977).
Κατά το διδακτικό έτος 1995-1996 έλαβα ετήσια εκπαιδευτική άδεια και γράφτηκα ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Ελληνικών και Λατινικών Σπουδών του Rand Afrikaans University (Johannesburg), όπου εκπόνησα ειδική μεταπτυχιακή εργασία με θέμα «Οι αραβικές και ισλαμικές σπουδές στη μεταβυζαντινή και σύγχρονη Ελλάδα» υπό την επίβλεψη του καθηγητή Benjamin Hendrickx.
Την 16η Ιουνίου 1997 αναγορεύθηκα διδάκτωρ της Φιλοσοφίας με βαθμό άριστα. Θέμα της διατριβής μου ήταν «Οι κοτζαμπάσηδες της Πελοποννήσου κατά τη δεύτερη τουρκοκρατία 1715-1821» και επιβλέπων καθηγητής ο Βασ. Βλ. Σφυρόερας.
Τη 18η Νοεμβρίου 2003 εκλέχτηκα μέλος του ΕΔΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Λέκτορα. Από το 2009 είμαι επίκουρος καθηγητής.
Β΄ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

α΄. Διδασκαλία επί 27 έτη, κυρίως στη Γ΄ Λυκείου. (Επί 18 έτη διδασκαλία του αντικειμένου «Ευρωπαϊκός και Νεοελληνικός Διαφωτισμός» σε μαθητές θεωρητικής κατεύθυνσης, Γ΄ Δέσμης).

β΄. Μέλος Επιτροπής Βαθμολογικού Κέντρου Δ. Αττικής (1992-2003), υπεύθυνος για την ενημέρωση των βαθμολογητών γραπτών δοκιμίων Ιστορίας στις Γενικές Εξετάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

γ΄. Διδασκαλία (1997-1999) σε φιλολόγους καθηγητές Μ.Ε. των αντικειμένων Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας, στο 3ο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Αθηνών, ώρες 89.

2. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

α΄. Ανάθεση διδασκαλίας (1997, 1999, 2005 κε.) του μαθήματος «Νεότερη Ελληνική Ιστορία ΙΙ», από τον Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
β΄. Διδασκαλία (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Αθηνών) των μαθημάτων «Ελληνική Ιστορία - Διδακτική της Ιστορίας» στο Πρόγραμμα «Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», από τον Μάρτιο 1998 έως τον Ιούνιο 1999. Σύνολο ωρών διδασκαλίας 300 (τριακόσιες).
γ΄. Διδασκαλία (Παιδαγωγικό Τμήμα Παν/μίου Πατρών) του μαθήματος «Νεότερη Ελληνική Ιστορία» στο πρόγραμμα εξομοίωσης πτυχίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διδ. έτος 2003-2004, ώρες 30. Στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης διδασκάλων Ηλείας (Πύργος), διδ. έτος 2004-2005, ώρες 90.

δ΄ Διδασκαλία σε σεμινάρια:
1. Ενημερωτική Συνάντηση Φιλολόγων Δυτικής Αττικής (4.4.2006): Θέματα θεωρίας και διδακτικής της Ιστορίας.
2. Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα και η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας. Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ν. Κυκλάδων (6.4.2006): Θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Ιστορίας.

Γ΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Από τα φοιτητικά μου ήδη χρόνια με είλκυσε η Τοπική Ιστορία και συν τω χρόνω η ιστορική διερεύνηση του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Έκτοτε στράφηκα και σε άλλες έρευνες και επιδόθηκα σε αναδιφήσεις και μελέτες. Καρπός ειδικών ερευνών μου στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και διάφορα άλλα αρχεία και βιβλιοθήκες (δημόσιες, ιδιωτικές, μοναστηριακές) υπήρξε σειρά δημοσιευμάτων, τα οποία άρχισα να παρουσιάζω ήδη από τα φοιτητικά μου χρόνια. Στον κύκλο των ενδιαφερόντων μου κεντρική θέση κατέχει η μελέτη της Τουρκοκρατίας, και ίσως δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι το πρώτο μου δημοσίευμα αφορά στη μορφή του λογίου κληρικού και διδασκάλου του 18ου αι. Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου. (Βλ. δημοσ. 1). Ενωρίς αντιλήφθηκα ότι δεν είναι δυνατή η μελέτη της θέσης του Ελληνισμού στον μεσογειακό του περίγυρο και του έργου διαφόρων λογίων, αν δεν μελετηθούν οι σχετικές πηγές και οι αλληλεπιδράσεις. Έργα λογίων και συγγραφέων, όπως του Νεκταρίου Ιεροσολύμων, του Βασ. Βατάτζη και του Αθ. Κομνηνού Υψηλάντου, είναι αδύνατον να μελετηθούν σε βάθος χωρίς προηγούμενη διερεύνηση των ανατολικών τους πηγών. Έτσι εσπούδασα την αραβική γλώσσα επί διετία (1972-1973) στο Διδασκαλείο Γλωσσών της Φοιτητικής Λέσχης Παν/μίου Αθηνών. (Βλ. παράρτημα εγγράφων υπ’ αρ. 9). Σχετικές ερευνές μου αποκάλυψαν πλήθος ενδιαφερουσών περιπτώσεων επίδρασης της ελληνικής λογίας παράδοσης στην αραβική Μέση Ανατολή, όπως μεταφράσεις ελληνικών λειτουργικών και θεολογικών κειμένων και συγγραμμάτων Ελλήνων λογίων (Χύχα, Αργέντη, Κούμα κ.ά.) στην αραβική γλώσσα.
Το ερευνητικό – συγγραφικό μου έργο έτυχε ποικιλόμορφης αναγνώρισης.
Ήδη από το 1973, ο Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος δημοσίευσε παρατήρησή του για ανακοίνωσή μου στο Α΄ Τοπικό Συνέδριο Αχαϊκών Σπουδών (βλ. δημοσ. 60). Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Νομίζω ότι έχω χρέος να επισημάνω μερικά χαρακτηριστικά της ανακοινώσεως του τελειοφοίτου της Φιλολογίας Αθανασίου Φωτοπούλου. Τον εκκολαπτόμενον νέον επιστήμονα συνοδεύει ερευνητικότης και αγάπη δια τα πάσης φύσεως πελοποννησιακά θέματα [...]. Τελικώς ο νεαρός φιλόλογος κινούμενος δια μεθόδου αξίας προσοχής και λογικής σκέψεως [...] προάγει ασφαλώς την σχετικήν έρευναν [...]. Ακριβώς θέλω να τονίσω ότι ο νέος συνάδελφος εργάζεται συστηματικά, επαγωγικά και αποδοτικά. Η δημοσίευσις της ανακοινώσεως με πλουσίαν βιβλιογραφίαν και χαρακτηριστικόν άξιον εξάρσεως, την φανεράν ωριμότητα σκέψεως, μας δίδει την εικόνα της θετικής εργασίας και της αξιεπαίνου προσπαθείας του Φωτοπούλου εις τομέα δυσκολώτατον της φιλολογικής επιστήμης». Βλ. «Πρακτικά» του ανωτέρω Συνεδρίου, Αθήνα 1974, σσ. 192-193.
Στην έκθεση της τριμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής μου διατριβής (Βασ. Σφυρόερας, Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Μαρία Ευθυμίου) αναφέρεται ότι «ο σ. καταλήγει σε εύστοχες παρατηρήσεις και τεκμηριωμένες απόψεις που διαλύουν παλαιότερες πλάνες, συμπληρώνουν κενά και γενικότερα ευρύνουν τους ορίζοντές μας [...]. Η διατριβή του κ. Φωτοπούλου προάγει ουσιαστικά τις γνώσεις μας πολύ πέρα από το σημείο που τις άφησαν παλαιότεροι ερευνητές. Το θέμα εξετάζεται για πρώτη φορά κατά τρόπο σφαιρικό, κι αυτό οφείλεται όχι μόνο στη μεθοδικότητα, την ευσυνειδησία και την πολύχρονη έρευνα του υποψηφίου, αλλά και στο γεγονός ότι ο συγγραφέας γνωρίζει άριστα -από προηγούμενες ερευνές του- τον τόπο».
Την 9η Δεκεμβρίου 1980 η Ακαδημία Αθηνών μού απένειμε βραβείο με χρηματικό έπαθλο για υποβληθείσα ογκώδη (σσ. 750) εργασία μου.
Την 21.4.1997 η Εφορευτική Επιτροπή του Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών (Πρόεδρος Μιχ. Σακελλαρίου, Επόπτης του Κέντρου Μαν. Μανούσακας) αποφάσισε ομοφώνως να εισηγηθεί στη Σύγκλητο της Ακαδημίας την απόσπασή μου σ’ αυτό. Στο πρακτικό της Συνεδρίας (βλ. παράρτημα εγγράφων υπ’ αρ. 8) αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Ο επιστημονικός εξoπλισμός του κ. Αθαν. Φωτοπούλου, η πλούσια και αξιόλογη συγγραφική του παραγωγή και ιδιαιτέρως η ειδικότητά του στην έκδοση αρχειακών πηγών συνηγορούν στην πρόταση για απόσπασή του στο Κέντρο [...]. Ο κ. Αθαν. Φωτόπουλος συγκεντρώνει όλα τα προσόντα, ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων του Κέντρου».
Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης με όρισε θεματοδότη (1998). Μετά τη λήξη του διαγωνισμού η ανωτέρω επιτροπή μού απέστειλε ευχαριστήριο έγγραφο, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Γνωρίζοντας τα προβλήματα και τις δυσκολίες που υπήρχαν, η Κεντρική Επιτροπή εκτιμά ιδιαίτερα τη συμβολή σας για την επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού αυτού που ανέλαβε το ΑΣΕΠ με τις γνώσεις και την πείρα που διαθέτετε».
Τέλος ο Σύλλογος Ωφελίμων Βιβλίων μου απένειμε (18.1.2000) το Μετάλλιο της Εκατονταετηρίδος 1899-1999 «εις ένδειξιν τιμής».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Έχω συμμετάσχει με ανακοινώσεις στα περισσότερα τοπικά και διεθνή συνέδρια της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών (1973 κεξ.), καθώς και στα διεθνή συνέδρια των Ανατολιστών (International Congress for Asian and North African Studies) από το 1986 κεξ. (Αμβούργο 1986, Τορόντο 1990, Χονγκ Κονγκ 1993, Βουδαπέστη 1997). Από άλλα συνέδρια, στα οποία συμμετείχα, αναφέρω τα εξής:

- «Κοραής και Χίος», Χίος 11-15 Μαΐου 1983. Θέμα: «Αδαμάντιος Κοραής και Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης».

- «The first conference of the Egyptian Society of Greek and Roman Studies». Alexandria, 22-24 Νοεμβρίου 1986. Θέμα: «Thucydides and Ibn Haldoun: comparison between their respective ideologies».

- YΠΕΠΘ: «Τοπική ανάπτυξη και περιβάλλον», Ακράτα 23-25 Μαΐου 1997. Θέμα: «Η σπουδή της Τοπικής Ιστορίας».

- Πάντειο Πανεπιστήμιο: «Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949», Καρπενήσι 23-26 Σεπτεμβρίου 1999. Θέμα: «Ο Εμφύλιος Πόλεμος στην Πελοπόννησο».

- ΣΩΒ: «Ο Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων. Εκατό χρόνια από την ίδρυσίν του 1899-1999», Αθήναι, 9-11 Δεκεμβρίου 1999. Θέμα: «Ο Δημήτριος Βικέλας και το 16ο Διεθνές Συνέδριον των Ανατολιστών (1912)».

- Α΄ Τοπικόν Συνέδριον Λακωνικών Σπουδών (Σπάρτη, 13-16 Σεπτεμβρίου 2001). Θέμα: «Η δολοφονία του Παναγιώτη Κρεββατά».

- Διεθνές Συνέδριο αφιερωμένο στον Πλήθωνα και την εποχή του (Μυστράς, 26-29 Ιουνίου 2002). Θέμα: «Ο Πλήθων και το Ισλάμ».

- Β΄ Τοπικόν Συνέδριον Λακωνικών Σπουδών (Σπάρτη, 28.10 – 1.11 2004). Θέμα: «Πολιτική και κοινωνική παρουσία της λακωνικής οικογένειας Φικιώρη».

- Α΄ Συνέδριο Αργειακών Σπουδών, Άργος 5-7 Νοεμβρ. 2004. Θέμα: Φορολογικό κατάστιχο της Δημογεροντίας Άργους, 1807-1808.

- «Λαογραφία – Εθνογραφία στα Επτάνησα. Μνήμη Δ. Λουκάτου», Αργο-στόλι 27-29 Μαΐου 2005. Θέμα: «Λαογραφία και σχολική πράξη: Μαθητικές λαογραφικές συλλογές από τα Επτάνησα».

- Αφιέρωμα εις τον πρωθυπουργόν Θεόδωρον Π. Δηλιγιάννην. Λαϊκόν Πανεπιστήμιον Εταιρείας Φίλων του Λαού, Αθήνα 30.5.2005. Θέμα: Θεόδ. Δηλιγιάννης και Χαρίλαος Τρικούπης.

- Πηγές Επτανησιακές Φιλολογίας (1500 - 1940), Κεφαλονιά 28-30 Οκτω-βρίου 2006. Θέμα: «Στιχουργικές και νομοκανονικές ενασχολήσεις του Κων-σταντίνου Τυπάλδου Ιακωβάτου».

- Γ΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ), Βουκουρέστι, 2-4 Ιουνίου 2006. Θέμα: Οι κοτζαμπάσηδες της Πελοποννήσου (1715-1821) και η Παιδεία. (Παράρτημα εγγράφων υπ’ αρ. 14).

- Α΄ Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Ηλείας, 20-22 Απριλίου 2007. «Μεγάλες μορφές της Ηλείας». Θέμα: Ο Διονύσιος Κόκκινος ως ιστορικός.

- Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών), σε συνεργασία με την «Εταιρεία Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της γενικής και της τοπικής Ιστορίας», Αθήνα 9-11 Νοεμβρίου 2007: «Η διδακτική της Ιστορίας στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων της Ελλάδας [Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών]». Θέμα: «Η διδασκαλία της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών».
- University of Nottingham, International Congress “Honouring the Dead in the Peloponnese” (Sparta, 23-25 April 2009). Θέμα: The Death in Peloponnese During the Period 1941-1949.

- Θεόφιλος Καΐρης. Ἀναψηλαφώντας τό βίο του καί ξαναδιαβάζοντας τό ἔργο του. Χώρα Ἄνδρου, (16-18 Σεπτεμβρίου 2011). Θέμα: Πτυχές τῆς ζωῆς τοῦ Θεόφιλου Καΐρη.


ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

- Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών.

- Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία.

- Όμιλος Mελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού.

- Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού.

- Εταιρεία Ηλειακών Μελετών.

- Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων.

- Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών.

- Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.

Σημειώσεις: 1) Διετέλεσα μέλος Δ.Σ. της «Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών», της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών και της «Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού». 2) Τον Δεκέμβριο του 1995 εκλέχθηκα τακτικό μέλος της «Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών».

- Πρόεδρος της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού (περιοδικό Μνημοσύνη) από τον Ιούνιο του 2011.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

- «Επετηρίς των Καλαβρύτων», τ. Δ΄ (1972) - ΙΣΤ΄ (1984), ΙΗ΄ (1990).
Το περιοδικό, αν και δεν είχε αυστηρώς επιστημονικό χαρακτήρα, φιλοξένησε στις σελίδες του σημαντικές μελέτες ειδικών ερευνητών και λογίων (Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, Στέριου Φασουλάκη, Κων. Ν. Ηλιοπούλου, Κ. Θ. Κυριακοπούλου κ.ά.)

- «Ηλειακή Επιθεώρηση», αρ. 1-6 (1994). Επανεκδίδεται από το 2005, αρ. 7-19 κ.ε. [Έχουν δημοσιευθεί πολυσέλιδα αφιερώματα: στον ποιητή Γιώργη Παυλόπουλο (αρ. 10), τον Σάκη Καράγιωργα (αρ. 13) και τον ιστορικό της φιλοσοφίας Παν. Κονδύλη (αρ. 18 και 19)].

- «Journal of Oriental and African Studies», τόμοι 1-20 (1989-2011). Βραχ.: JOAS. (Διεθνές περιοδικό με κριτική επιτροπή από Έλληνες και ξένους επιφανείς καθηγητές).
Διεθνές επιστημονικό σύγγραμμα, στη συντακτική επιτροπή του οποίου συμμετέχουν αριστείς της επιστήμης από διάφορες χώρες (C.E. Bosworth, Helen Nicholson, †Johannes Irmscher κ.ά.). Το περιοδικό φιλοξενεί μελέτες ειδικών κάθε εθνικότητας ή «σχολής», αρκεί να είναι γραμμένες μ’ αίσθημα επιστημονικής ευθύνης. Σε κάθε τόμο υπάρχει εκτενές βιβλιοκριτικό τμήμα. Ήδη από την έκδοση του 1ου τόμου οι κρίσεις υπήρξαν ευνοϊκές. Ο C.E. Bosworth, καθηγητής του Παν/μίου του Manchester και διευθυντής σύνταξης της Encyclopaedia of Islam, χαρακτήρισε το JOAS ως «attractively produced periodical, whose wide range of contents augurs well for the future» («Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies», vol. 17, p. 62). Ο αείμνηστος καθηγητής Johannes Irmscher επεσήμανε τη «μοναδική του φυσιογνωμία, η οποία δικαιολογεί τη θέση του στο σύνολο των ήδη υπαρχόντων περιοδικών» («Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft», Bd. 146 (1996), σ. 507). Τέλος παραθέτουμε τμήμα βιβλιοκρισίας που δημοσιεύθηκε στη «Νέα Εστία» (αρ. 1671/15.2.1997, σ. 276): «Νομίζουμε ότι τέτοια εκδοτικά εγχειρήματα, προϊόντα ευσυνείδητης επιστημονικής εργασίας, προσπορίζουν ιδιαίτερη τιμή και αίγλη στη χώρα μας και την καθιστούν άξια προσοχής και σεβασμού από το επιστημονικό κοινό διαφόρων χωρών. Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι το συγκεκριμένο περιοδικό δεν εκδίδεται από κάποιο πανεπιστημιακό ή ερευνητικό ίδρυμα, και πρέπει να εξαρθεί η προσπάθεια του κ. Αθανασίου Θ. Φωτοπούλου, ο οποίος -εκτός από την εκδοτική φροντίδα- έχει επωμιστεί και ολόκληρη τη δαπάνη της εκτύπωσης χωρίς καμμιά υλική υποστήριξη. Μαζί με τα συγχαρητήριά μας, ας δεχτεί ο σεμνός και φιλόπονος εκδότης τις θερμές μας ευχές για τη συνέχιση του υψηλού και εθνωφελούς έργου που ανέλαβε».

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΑΡΧΕΙΩΝ

Τον Αύγουστο του 1973, ύστερα από πρόσκληση του αείμνηστου μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης Αθανασίου, ταξινόμησα τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τους κώδικες όλων των μονών της Ηλείας. Εκτός από την πείρα που απέκτησα από την εργασία αυτή, συνέβαλα στον εντοπισμό δεκάδων χειρογράφων κωδίκων, οι οποίοι παρέμεναν άγνωστοι στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό. (Βλ. δημοσ. 2 και παράρτημα εγγράφων υπ’ αρ. 16).
Το επόμενο έτος (1974) ο λόγιος πρωθιερέας Ιωάννης Ράμφος μου παρέδωσε προς ταξινόμηση το σημαντικό αρχείο περί Κιμώλου, το οποίο κατείχε. Τούτο περιελάμβανε έγγραφα, ενθυμήσεις, χειρόγραφα κ.λπ. Μετά την ταξινόμηση του αρχείου προέβην στη δημοσίευση καταλόγου του και υλικού αντλημένου από αυτό.


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

- 1ο Διεθνές Συνέδριο Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών: Αραβικός και Ισλαμικός κόσμος (Ιστορία, Πολιτισμός, Σχέσεις με τον Ελληνισμό), 19-21 Σεπτεμβρίου 2003. (Παράρτημα εγγράφων υπ’ αρ. 17).
[Έκδοση των Πρακτικών (σελ. 378) με επιμέλειά μου, στον 13ο τόμο του περιοδικού Journal of Oriental and African Studies (2004)].

- 2ο Διεθνές Συνέδριο Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών: Σύγκρουση Ελλήνων και Τούρκων στη Μικρά Ασία, 1919-1922, 23-25 Σεπτεμβρίου 2005. (Παράρτημα εγγράφων υπ’ αρ. 18).
[Έκδοση των Πρακτικών (σελ. 550) με επιμέλειά μου (2006)].

- Mεγάλες μορφές της Ηλείας. Γαστούνη, 20-22 Μαΐου 2007.

- Πνευματικός βίος και Παιδεία στον 18ο αιώνα: Ο διδάσκαλος του Γένους Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης και το έργο του, Πύργος Ηλείας, 24-25 Μαΐου 2008.

- 3ο Διεθνές Συνέδριο Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών: Τουρκοκρατία και Βενετοκρατία στην Πελοπόννησο (1460-1821), 5-7 Σεπτεμβρίου 2008.

- Η Νεοελληνική Λογοτεχνία στον Μεσοπόλεμο. Ιστορική και φιλολογική προσέγγιση, Πύργος Ηλείας, 14-16 Μαΐου 2010.

- Ιστορία και μνημεία της Ηλείας, Δίβρη, 10-12 Σεπτεμβρίου 2010.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


- Μέλος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΦΕΚ 508 τ. ΥΟΟΔ/27.11.2007). (Παράρτημα εγγράφων υπ’ αρ. 22).
- Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής στο ΥΠΕΠΘ (Γεν. Γραμμ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων) με αντικείμενο την πιστοποίηση γνώσης στοιχείων ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών (2008).

Teaching - Lessons

Publications

Blog

Announcements