Παντελής Γεωργογιάννης

Information

Παντελής Γεωργογιάννης
Παντελής
Γεωργογιάννης
2610-969715, 969716
www.kedek.gr
Κοινωνικοψυχολογικές Προσεγγίσεις της Εκπ/κής Διαδικασίας - Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Αγωγή
Καθηγητής

CV

15-6-1946:
Γεννήθηκα στα Πιστιανά Άρτας.

1953-59:
Φοίτησα στο Δημοτικό Σχολείο Πιστιανών Άρτας.

1961-64:
Φοίτησα στο 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

1964-67:
Φοίτησα στο Λύκειο Φιλιππιάδας.

1967-69:
Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία.

1969-71:
Φοίτησα στην Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης με υποτροφία. Σειρά εισαγωγής: 3ος.

1971:
Μετανάστευσα στη Δυτική Γερμανία.

1972-80:
α. Εργάστηκα ως δάσκαλος της ελληνικής γλώσσας στους Ελληνόπαιδες του σχολείου Schnellmark της πόλης Gevelsberg Γερμανίας.
β. Παράλληλα έκανα σπουδές στην Ψυχολογία και τις Κοινωνικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Bochum.
γ. Κατά περιόδους, δίδαξα την ελληνική γλώσσα ως ξένη στα λαϊκά Πανεπιστήμια του Gevelsberg και του Hagen.

1981:
Αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο του Bochum με δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες και Διπλωματική Εργασία στην Κοινωνική Ψυχολογία.

1985:
Αναγορεύθηκα Διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Βαθμίδα: Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγικά: Κοινωνικοψυχολογικές Προσεγγίσεις της Εκπ/κής Διαδικασίας - Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Αγωγή

1. Εκπαιδευτική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης
2. Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης
3. Ενδοομαδικές και Διομαδικές Συνεργασίες και Συγκρούσεις στα πλαίσια μεικτών μαθητικών ομάδων με Έλληνες και Αλλοδαπούς
4. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ενίσχυσης και οι Επιδόσεις Ελλήνων και Αλλοδαπών μαθητών
5. Προκαταλήψεις και Συγκινησιακές Διαδικασίες σε Έλληνες και Αλλοδαπούς
6. Κίνητρα Επίδοσης σε Έλληνες και Αλλοδαπούς
7. Παράγοντες Επίδρασης στην εκμάθηση της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας
8. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης για τη συμπεριφορά Ελλήνων και Αλλοδαπών μαθητών
9. Αναμόρφωση του Διδακτικού Υλικού «Πες το Ελληνικά»
10. Διοικητική Επάρκεια και Ετοιμότητα – Στρες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης
11. Μοντέλα Διαπολιτισμικής Διδακτικής
12. Η επίδραση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (τηλεόραση) σε Έλληνες και Αλλοδαπούς μαθητές της Δημοτικής Εκπαίδευσης
13. Η εξέλιξη της Εκπαιδευτικής Επάρκειας και Ετοιμότητας των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών
14. Το ελληνικό πολιτικό-πολιτειακό σύστημα και η παιδαγωγική της δημοκρατίας

1. Διδασκαλία στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων:

- Διαπολιτισμική εκπαίδευση και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα
- Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας
- Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση
- Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

2. Διδασκαλία στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών του μαθήματος:

- Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

3. Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Π.Τ.Δ.Ε. των μαθημάτων:

- Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
- Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και Έρευνα - Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση
- Διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, διδακτικές μέθοδοι και βασικές παράμετροι για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού

Επιστημονικός Υπεύθυνος Μορφωτικών και Επιμορφωτικών Προγραμμάτων για αλλοδαπούς και ομογενείς εκπαιδευτικούς, φοιτητές και μαθητές

1. Προγράμματα Επιμόρφωσης

Ως επιστημονικός υπεύθυνος και στα πλαίσια του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο ίδρυσα και διευθύνω, ανέλαβα την πραγματοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων, τα οποία είτε εισηγήθηκα προσωπικά είτε μου ανατέθηκαν από το ΥΠΕΠΘ και άλλους φορείς. Ειδικότερα, από το 1991 μέχρι το 2001 σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας, διοργάνωσα ταχύρρυθμα προγράμματα επιμόρφωσης στην Ελληνική Γλώσσα και το Ελληνικό Πολιτισμό για εκπαιδευτικούς, φοιτητές και μαθητές από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τα Βαλκάνια, την Κάτω Ιταλία, την Κεντρική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ινδία, διάρκειας 1 μήνα έκαστο. Στα προγράμματα αυτά επιμορφώθηκαν συνολικά 530 άτομα.

1.1. Προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και φοιτητών

1. Πρόγραμμα επιμόρφωσης 50 εκπαιδευτικών και φοιτητών από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Ανατολική Ευρώπη, 1-30 Σεπτεμβρίου 1992, με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Ι/1627- 14.7.1992.

2. Πρόγραμμα επιμόρφωσης 60 εκπαιδευτικών και φοιτητών από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Ανατολική Ευρώπη στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, 1-30 Σεπτεμβρίου 1993, με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Ι/1253 - 14.6.1993.

3. Πρόγραμμα φιλοξενίας 56 εκπαιδευτικών και φοιτητών από τις Δημοκρατίες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, από 1/9 έως 30/9/1994, με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αρ. πρωτ. Ι/1503- 27.6.1994.

4. Πρόγραμμα φιλοξενίας για επιμόρφωση 60 εκπαιδευτικών και φοιτητών από τις Δημοκρατίες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., τη Ρουμανία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία, από 15/8 έως 15/9/1995 και από 15/9 έως 15/10/1995, αποφάσεις ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Ι/91 - 18.4.1995 και Ι/1017 - 4.5.1995.

5. Πρόγραμμα φιλοξενίας για επιμόρφωση 41 φοιτητών από τις Δημοκρατίες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και της πρώην Γιουγκοσλαβίας, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, από 16/8 έως 16/9/1996, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. Ι/1288/4.6.1996 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

6. Πρόγραμμα φιλοξενίας για επιμόρφωση 6 φοιτητών από τη Συμφερούπολη της Ουκρανίας, από 16/8 έως 16/9/1996, σύμφωνα με την υπ.αριθμ.3032/-9-1996 απόφαση Ε.Υ.Ι.Α.Π.Ο.Ε.

7. Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό 20 Πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τη Γεωργία και Ουκρανία από 10/11/1996 έως 30/6/1997 με απόφαση του Ι.Κ.Υ.

8. Οργάνωση εντατικών μαθημάτων γλωσσικής προετοιμασίας για αλλοδαπούς φοιτητές ERASMUS 1997-1998 με απόφαση του Ι.Κ.Υ.

9. Πρόγραμμα επιμόρφωσης 32 φοιτητών και εκπαιδευτικών από Αναπτυσσόμενες Χώρες στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, από 16/8/1997 έως 16/9/1997 σύμφωνα με την υπ.αριθμ. Ι/1310/7.7.1997 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

10. Πρόγραμμα φιλοξενίας για επιμόρφωση στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό 79 σπουδαστών εκπαιδευτικών από τις Δημοκρατιές της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Γιουγκοισλαβία, τη Σλοβενία, την Κροατία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Αίγυπτο, το Ιράκ, το Ιράν, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη, τις Ινδίες, τη Βοσνία, τη Χιλή, τη Βραζιλία, την Κίνα, το Μεξικό, τον Παναμά και τη Νότιο Αφρική από 1/8 - 31/8/1998 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ι/1081/20-5-1998 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

11. Πρόγραμμα φιλοξενίας για επιμόρφωση στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό 65 Εκπαιδευτικών και Φοιτητών από τις Δημοκρατίες τις Πρώην Σοβιετικής Ένωσης από 1-31/8/1999 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ι/1284α/23-7-1999 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

1.2. Προγράμματα εκπαίδευσης ομογενών και αλλοδαπών μαθητών

1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης 20 μαθητών από τη Ρωσία, την Αλβανία και την Κάτω Ιταλία στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό από 1/7 έως 30/7/1995, με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Ι/1313- 15.6.1995.

2. Πρόγραμμα εκπαίδευσης 21 μαθητών Λυκείου από την Αλβανία, τη Γερμανία και την Κάτω Ιταλία στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό από 1/7 έως 30/7/1996, με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Ι/1051/17-5-1996.

3. Πρόγραμμα φιλοξενίας 50 ομογενών μαθητών στα πλαίσια του προγράμματος “Παιδεία Ομογενών”, ΔΡΑΣΗ ΙΙ, (Π3, α), από τις 6/7/1998 έως 24/7/1998.

4. Πρόγραμμα φιλοξενίας 17 Ουκρανών μαθητών για επιμόρφωση στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό από 2 - 17/8/1999 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ι/1326/4-8-1999 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

1.4. Πρόγραμμα επιμόρφωσης μεταπτυχιακών φοιτητών

1. Πρόγραμμα επιμόρφωσης 6 μεταπτυχιακών φοιτητών από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στην ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, από 15/2/1995 έως 15/11/1995, αποφάσεις Ι.Κ.Υ. 2076/27/1/1995 και 2696/14-2-95.

1.5. Προγράμματα ανταλλαγών με ξένα Πανεπιστήμια

1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης 3 φοιτητών από το Πανεπιστήμιο του Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Οι φοιτητές παρέμειναν στο Πανεπιστήμιο Πατρών για 6 μήνες, από 1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου 1995, μετά από έγκριση του Ε.Ι.Ν., αρ. πρωτ. 402/33/15357-20.12.1994.

2. Πρόγραμμα εκπαίδευσης 4 ομογενών φοιτητών από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, με απόφαση του Ε.Ι.Ν., εαρινό εξάμηνο 1996, αρ.πρωτ. 402/8/36/16-1-1996.

3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης 3 ομογενών φοιτητών από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, με απόφαση του Ε.Ι.Ν., χειμερινό εξάμηνο 1995-1996, αρ. πρωτ. 402/260/10763/23-7-96.

1.7. Άτυπο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μετά από πρόταση του κ. Γεωργογιάννη στο Υπουργείο Παιδείας, εγκρίθηκε Άτυπο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, που λειτούργησε από το 1997 έως το 2001. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν εκπαιδευτικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης των Δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης και η διάρκεια των σπουδών για κάθε ομάδα μετεκπαιδευομένων ανερχόνταν σε 9 μήνες ταχύρρυθμης επιμόρφωσης στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών. Στόχος του προγράμματος ήταν η βελτίωση της επάρκειας και της ετοιμότητας των πτυχιούχων εκπαιδευτικών στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, με σκοπό να διδάξουν αποτελεσματικά την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, τόσο στα νεοϊδρυθέντα πανεπιστημιακά τμήμα νεοελληνικών σπουδών των παραπάνω χωρών όσο και σε ελληνόγλωσσα τμήμα της α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης των χωρών τους. Συνολικά επιμορφώθηκαν 142 εκπαιδευτικοί.

1. Πρώτη φάση του Άτυπου Μεταπτυχιακού Προγράμματος επιμόρφωσης 27 πτυχιούχων εκπαιδευτικών ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης από 20/11/1997 έως 10/6/1998 με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Ι/1738/6/10/1997.

2. Δεύτερη φάση του Άτυπου Μεταπτυχιακού Προγράμματος επιμόρφωσης 35 συνολικά εκπαιδευτικών ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας από Αναπτυσσόμενες Χώρες από 31/5/1999 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ι/1552/29-7-1998 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

3. Τρίτη φάση ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης αδιόριστων εκπαιδευτικών Π.Ε., πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού από το Νοέμβριο του 1997 έως το Μάιο του 1998, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ3/632/18-11-1997 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

4. Τέταρτη φάση ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης αδιόριστων εκπαιδευτικών Π.Ε., πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού από το Νοέμβριο του 1998 έως το Μάιο του 1999, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ3/575/4-11-1998 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

5. Πέμπτη φάση του Άτυπου Μεταπτυχιακού Προγράμματος επιμόρφωσης 35 συνολικά εκπαιδευτικών ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας από Αναπτυσσόμενες Χώρες από 1/11/1999 έως 31/7/2000 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ι/1556/29-9-1999 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

2. Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας: Προγράμματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για φοιτητές Erasmus –Socrates, μεταπτυχιακών του Ι.Κ.Υ. και ιδιώτες

Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί στο Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης από το 1992 και απευθύνεται σε:
- φοιτητές Erasmus - Sokrates, οι οποίοι διδάσκονται την ελληνική γλώσσα, ώστε να εξοικειωθούν με αυτή και να παρακολουθήσουν μαθήματα σε ελληνικά πανεπιστήμια στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών
- απόφοιτους φοιτητές που συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών με υποτροφία του ΙΚΥ
- αλλοδαπούς ή ομογενείς που παρακολουθούν στο Σχολείο τα τμήματα ελληνικής γλώσσας ως ιδιώτες με δίδακτρα και αποτελούνται από:
o αλλοδαπούς ή ομογενείς ενήλικες που εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα
o αλλοδαπούς φοιτητές, που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για την επάρκεια της ελληνικής γλώσσας, ώστε να σπουδάσουν σε ελληνικά πανεπιστήμια
o αλλοδαπούς ή ομογενείς μαθητές, που εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα και επιθυμούν να ενταχθούν σε τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το ΚΕ.Δ.ΕΚ. στο πλαίσιο του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας οργανώνει μαθήματα σε τρία επίπεδα:
• 1ο επίπεδο Αρχαρίων
• 2ο επίπεδο Προχωρημένων (αντίστοιχο του First Certificate)
• 3ο επίπεδο Προχωρημένων (αντίστοιχο του Proficiency)

H κατάταξη στο κατάλληλο επίπεδο γίνεται κατά την έναρξη των προγραμμάτων μετά από συμπλήρωση του τεστ Ελληνομάθειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των παραπάνω κύκλων σπουδών είναι η συμμετοχή 7 – 12 περίπου ατόμων σε κάθε επίπεδο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στα προγράμματα είναι η κατοχή από τους διδασκόμενους τουλάχιστον τίτλου σπουδών ισότιμου με το ελληνικό απολυτήριο Λυκείου.

3. Επιστημονικός Υπεύθυνος Μορφωτικών και Επιμορφωτικών Προγραμμάτων για Έλληνες εκπαιδευτικούς και φοιτητές

3.1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

• Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2005 (ΦΕΚ 42-22/1/2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
• Υπεύθυνος της ειδίκευσης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.

3.2. Πρόγραμμα Εξομοίωσης Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

• Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος για την «Επαγγελματική και Ακαδημαϊκή αναβάθμιση εκπαιδευτικών α/βάθμιας εκπαίδευσης (Εκπαιδευτικοί Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών)» στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2006 (Απόφ. ΕΠΕΑΕΚ 4807/28-5-2002).

3.3. Προγράμματα επανεκπαίδευσης εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

1. Τρίτη φάση ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης αδιόριστων εκπαιδευτικών Π.Ε., πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού από το Νοέμβριο του 1997 έως το Μάιο του 1998, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ3/632/18-11-1997 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

2. Τέταρτη φάση ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης αδιόριστων εκπαιδευτικών Π.Ε., πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού από το Νοέμβριο του 1998 έως το Μάιο του 1999, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ3/575/4-11-1998 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

3.4. Προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για απόσπαση σε Πανεπιστημιακά Τμήματα στις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

1. Πρόγραμμα επιμόρφωσης 6 Ελλήνων εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στα Πανεπιστημιακά τμήματα ελληνικής γλώσσας των Δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 1995, με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Φ.821/Γ8/Ζ1/344 - 5.12.1994.

2. Πρόγραμμα επιμόρφωσης 18 Ελλήνων εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στα Πανεπιστημιακά τμήματα ελληνικής γλώσσας των Δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 1995, με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Φ.821/Ρ.26/Ζ1/2936 - 18.5.1995.

4. Συμμετοχή σε επιτροπές

1. Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την επεξεργασία του σχεδίου για τον νόμο «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και η διαπολιτισμική εκπαίδευση» του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (αρ.πρωτ.627/29-3-1996-Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Ελληνικής Βουλής).

2. Επιτροπή ΥΠ.ΕΞ. για την προετοιμασία του Συνεδρίου Απόδημου Ελληνισμού, (2315/28/7/1995).

3. Επιτροπή του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την κρίση, αξιολόγηση και επιλογή για απόσπαση 18 εκπαιδευτικών ελληνικής γλώσσας στις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, (ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.821/Ε38/Ζ1/4106/5-7-1995).

4. Επιτροπή του ΥΠ.ΕΞ. για την υποδοχή 3.000 μαθητών από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, (ΥΠ.ΕΞ. 5/4/1995).

5. Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας, ως υπεύθυνος εκπαιδευτικού προγράμματος, (Νομαρχία Αχαΐας, 3/4/1995).

6. Μέλος του Γραφείου Απόδημου Ελληνισμού Αχαΐας, (Φεβρουάριος 1995).

7. Επιτροπή για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Πάλε της Βοσνίας, (Φεβρουάριος 1995, Νοέμβριος 1995, Απρίλιος 1995).

8. Επιτροπή ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την κατάρτιση του σχεδίου νόμου «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και η διαπολιτισμική εκπαίδευση».

9. Επιτροπή του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για αξιολόγηση συγγραφικού έργου σχολικών συμβούλων, (ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ351/43/Δ1/12061/12-12-1994).

10. Στις 12 Ιανουαρίου 2001 κλήθηκα να παραστώ και να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής σε θέματα αναφορικά με την «Εκπαίδευση των Ομογενών στις χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης».

11. Κλήθηκα τρεις φορές για να ενημερώσω τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Αποδήμου Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων στα παρακάτω θέματα:
• Εκπαίδευση των ομογενών στις χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης
• Αλλοδαποί στην Ελλάδα και διαπολιτισμική εκπαίδευση
• Ομογενείς και ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.

5. Εκπαιδευτικές αποστολές

5.1. Εκπαιδευτικές αποστολές στις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

Εισηγήθηκα στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. και οργάνωσα, μετά από έκρισή του, τις παρακάτω αποστολές:

1. Πρώτη αποστολή στις Δημοκρατίες της Κοινοπολιτείας, με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Ι/2420 - 27.1.1993, το Φεβρουάριο του 1993.

2. Δεύτερη αποστολή στις Δημοκρατίες της Κοινοπολιτείας, Ιούνιος 1993, με απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Ι1243-25.3.1993, τον Ιούνιο του 1993.

3. Τρίτη αποστολή στις Δημοκρατίες της Κοινοπολιτείας, τον Ιούλιο του 1994.

4. Τέταρτη αποστολή στις Δημοκρατίες της Κοινοπολιτείας κατόπιν πρόσκλησης του τότε Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Νιώτη, στην οποία συμμετείχα ως υπεύθυνος για εκπαιδευτικά θέματα στην περιοδεία του ΥΠ.ΕΞ. υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών, το Νοέμβριο του 1994, με αποφάσεις του ΥΠ.ΕΞ. αρ. πρωτ. Γ/ΡΩΣΙΑ/ΑΣ 1033 - 9/11/1994 και ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Φ821/Γ17/Ζ1/1343 - 18.11.1994.

5. Πέμπτη αποστολή, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν από 11/10/1997 τρία επιμορφωτικά σεμινάρια στη Μαριούπολη της Ουκρανίας, τη Σταυρούπολη της Ρωσίας και την Τιφλίδα της Γεωργίας, στα οποία επιμορφώθηκαν 90 εκπαιδευτικοί ελληνικής γλώσσας. Η αποστολή αυτή έγινε στα πλαίσια του τριετούς προγράμματος “Παιδεία Ομογενών” που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.).

6. Έκτη αποστολή στις Δημοκρατίες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., από 25/11/1996 έως 16/12/1996, σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ821/Μ422/Ζ1/6993/31-10-1996.

5.2. Εκπαιδευτικές αποστολές στη Βουλγαρία

2 πενθήμερες εκπαιδευτικές αποστολές στη Βουλγαρία (Σόφια και Βελίκο-Τέρνοβο).

5.3. Εκπαιδευτική αποστολή στην Αυστραλία

Στις 16/4/2002 έως 1/5/2002 οργανώθηκε εκπαιδευτική αποστολή στην Αυστραλία με χρηματοδότηση του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας και πολιτισμού για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων στους αποσπασμένους και ομογενείς εκπαιδευτικούς της Μελβούρνης, της Βικτώριας και της Αδελαΐδας.

Teaching - Lessons

Τίτλος Μαθήματος:
Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Διδάσκοντες:
Παντελής Γεωργογιάννης – Κυπριανού Δέσπω

Τύπος μαθήματος:
Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών: 1ο

Εξάμηνο σπουδών: Α΄

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να αντιληφθούν, να γνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τις διαδικασίες που απαρτίζουν το σύνολο των παραμέτρων που έχουν σχέση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση σε ένα οργανωμένο κράτος. Και με αυτό εννοούμε ό,τι συμβαίνει από τη στιγμή της έναρξης της μετανάστευσης από τη χώρα προέλευσης μέχρι την εγκατάσταση και διαβίωσή τους στη χώρα υποδοχής και την περαιτέρω ένταξή τους στο νέο κοινωνικό σύνολο, έτσι ώστε όλοι οι μετανάστες των διαφόρων ηλικιών (καθένας στο ρόλο του στα πλαίσια του κοινωνικού συστήματος) να είναι ανταγωνιστικοί και ισότιμοι συμπολίτες σε όλες τις αντίστοιχες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής της χώρας υποδοχής.
Με το μάθημα αυτό οι Μ.Φ. θα αποκτήσουν όσο γίνεται πιο σφαιρική εικόνα αλλά και γνώση τόσο όσον αφορά στα αίτια που συντελούν στη δημιουργία του φαινομένου των μεταναστευτικών ρευμάτων όσο και στα επιμέρους θέματα που σχετίζονται με αυτά.
Ειδικότερα θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις που σχετίζονται με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι πληθυσμιακές μετακινήσεις τόσο στα ίδια τα άτομα όσο και στους εθνικούς πολιτισμούς. Επίσης θα εμβαθύνουν σε θέματα που σχετίζονται με την ομογένεια και τους ελληνόφωνους του εξωτερικού αλλά και με τους πολιτισμικά διαφορετικούς πληθυσμούς που διαβιούν στη χώρα μας.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Μεθοδολογία έρευνας και βασικές γνώσεις παιδαγωγικής και κοινωνιολογίας

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Οι βασικοί άξονες που προσδιορίζουν τα πλαίσια του μαθήματος «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» είναι μεταξύ άλλων οι παρακάτω:
• Ανάλυση εννοιών (διαπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική επικοινωνία, διαπολιτισμική εκπαίδευση, επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κ.λπ.)
• Μεταναστευτικά ρεύματα και οι επιπτώσεις τους στις κοινωνίες υποδοχής (εθνικισμός, ρατσισμός, περιθωριοποίηση κ.λπ., ενσωμάτωση, ένταξη, αφομοίωση κ.λπ., μειονότητα, πλειονότητα κ.λπ.)
• Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και οι εθνικές μεταναστευτικές πολιτικές
• Εκπαιδευτικές πολιτικές των χωρών υποδοχής για τους μετακινούμενους πληθυσμούς
• Νομοθεσίες και μοντέλα εκπαίδευσης της χώρας υποδοχής
• Ο ρόλος της μετανάστευσης στις πολιτισμικές και κοινωνικές ταυτότητες του γηγενούς πληθυσμού και των μετακινούμενων πληθυσμών
• Μετανάστες – Παλιννοστούντες: Πολιτισμικές και γλωσσικές μειονότητες στην Ελλάδα
• Νομικό πλαίσιο της Ελλάδας για τους ομογενείς και τους ελληνόφωνους αλλοδαπούς του εξωτερικού
• Διακρατικά μορφωτικά προγράμματα της Ελλάδας

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Π. (2006), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Πάτρα
ΓΚΟΒΑΡΗΣ, Χ. (2001), Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός
ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, Μ (1998) Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α. (1997) Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση των Παιδιών των Ελλήνων Μεταναστών και η Αναγκαιότητα της Διαπολιτισμικής Αγωγής στην Ελλάδα. Πάτρα: Εκδ. ΤΕΙ Πάτρας
ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ, Ε. & ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, Β. (1998) Διαπολιτισμική Αγωγή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
CUMMINS, J. (1999), Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg.
ΜΑΡΚΟΥ, Γ. (1997), Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα: Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Παν/μιο Αθηνών
ΜΑΡΚΟΥ, Γ. (1996) Προσεγγίσεις της Πολυπολιτισμικότητας και η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Γ.Γ.Λ.Ε.
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, Γ. (2000) Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις από τους διδάσκοντες, διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:
Το μάθημα θα πραγματοποιείται με θεωρητικές και ερευνητικές εργασίες που θα ανταποκρίνονται στους παραπάνω βασικούς άξονες. Η εξέταση θα γίνεται με γραπτές εργασίες, γραπτές εξετάσεις ή με συνδυασμό και των δύο.

Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική


Τίτλος Μαθήματος:
Διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, διδακτικές μέθοδοι και βασικές παράμετροι για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού

Διδάσκοντες:
Γεωργογιάννης Παντελής

Τύπος μαθήματος:
Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών: 2ο

Εξάμηνο σπουδών: Γ΄

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος:
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας όσον αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας είναι το γεγονός ότι, όπως έχουν δείξει και έρευνες, οι εκπαιδευτικοί μας διαθέτουν έναν πολύ χαμηλό βαθμό διδακτικής επάρκειας και ετοιμότητας για το σκοπό αυτό. Επίσης, σημαντικό πρόβλημα είναι η πολιτική που εφαρμόσθηκε και εφαρμόζεται σχετικά με την παραγωγή διδακτικού υλικού ελληνικής γλώσσας για τη διδασκαλία της ως δεύτερης ή ξένης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επομένως, οι Μ.Φ. με το μάθημα αυτό θα αποκτήσουν μια σφαιρική άποψη για τους θεωρητικούς και ερευνητικούς προβληματισμούς των δύο αυτών παραμέτρων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Μεθοδολογία έρευνας, διδακτική της νέας ελληνικής και βασικές γνώσεις παιδαγωγικής, γλωσσολογίας και κοινωνιολογίας

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Βασικοί άξονες του μαθήματος αυτού είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:
• Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχουν για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (παραδοσιακή, άμεση, ακουστικοπροφορική, καταστασιακή, επικοινωνιακή)
• Παράμετροι που επηρεάζουν τη διδασκαλία και την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
• Ο ρόλος της γλωσσικής παρέμβασης (Interferenz) στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
• Ο ρόλος της γλώσσας των διδασκομένων στην εκμάθηση της νέας ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης
• Παράμετροι συγγραφής και χρήσης διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
Με το μάθημα αυτό, οι Μ.Φ. θα αποκτήσουν την απαραίτητη διδακτική επάρκεια και ετοιμότητα που απαιτείται για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στους ομογενείς και ελληνόφωνους αλλοδαπούς του εξωτερικού. Επίσης, θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Π. (2007), Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Πάτρα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, Π., ΠΕΤΡΙΔΟΥ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Ε. Η Ελληνική Γλώσσα (για ομογενείς, παλιννοστούντες και ξένους που θέλουν να μάθουν ελληνικά). Αθήνα: Μεταίχμιο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ, Μ. (1985), Λεκτική επικοινωνία στη Σχολική Τάξη: Θεωρία του Συστήματος N.A. Flanders και Δοκιμαστική Εφαρμογή του στην Ελληνική Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, Α., ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ, Ζ. (2006), Γνωστική Ψυχολογία και Διδακτική. Η συμβολή του Jean Piaget στη σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική σκέψη, Αθήνα: Ηρόδοτος.
ΜΗΤΣΗΣ Ν. (1998), Διδακτική Του Γλωσσικού Μαθήματος, Από Τη Θεωρία Στη Διδακτική Πράξη, Αθήνα, Gutenberg
ΜΗΤΣΗΣ Ν. (1998), Εισαγωγή Στη Διδασκαλία Της Ελληνικής Ως Δεύτερης Ή Ξένης Γλώσσας, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg
ΜΗΤΣΗΣ, Ν. (1998), Στοιχειώδεις Αρχές και Μέθοδοι της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης (ή Ξένης) Γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg.
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ Γ. (1998), Θεωρητική Γλωσσολογία, Αθήνα, Αυτοέκδοση.
ΡΕΠΟΥΣΗΣ, Γ. Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Αθήνα: Μεταίχμιο.
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ- WARBURTON E. (1992), Εισαγωγή Στη Θεωρητική Γλωσσολογία, Αθήνα, Νεφέλη

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις από το διδάσκοντα, διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:
Το μάθημα θα πραγματοποιείται με θεωρητικές και ερευνητικές εργασίες που θα ανταποκρίνονται στους παραπάνω βασικούς άξονες. Η εξέταση θα γίνεται με γραπτές εργασίες, γραπτές εξετάσεις ή με συνδυασμό και των δύο.

Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική


Τίτλος Μαθήματος:
Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και Έρευνα – Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση

Διδάσκοντες:
Γεωργογιάννης Παντελής – Κυπριανού Δέσπω

Τύπος μαθήματος:
Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών: 2ο

Εξάμηνο σπουδών: Γ΄

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος:

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση είναι ένας ευρύτατος επιστημονικός χώρος, ο οποίος την τελευταία δεκαετία μετεξελίσσεται σε άλλα γνωστικά αντικείμενα με τον ίδιο τρόπο που μετεξελίχθηκε η Ψυχολογία. Ένα από αυτά τα γνωστικά αντικείμενα είναι και η Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία, η οποία «μπορεί να οριστεί ως η επιστήμη της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης και της διαπολιτισμικής επιρροής» . Ο όρος αυτός «χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πολιτισμικές επιρροές στους μετακινούμενους πληθυσμούς από την πλειοψηφία της χώρας υποδοχής και τις πολιτισμικές επιρροές στην πλειοψηφία της χώρας υποδοχής από τους μετακινούμενους πληθυσμούς. Επίσης, χρησιμοποιούνται για να καταγράψει τις διαδικασίες κάτω από τις οποίες διαμορφώνονται οι πολιτισμικές ταυτότητες των εθνικών πλειοψηφιών και των μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
Επομένως, η Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία είναι ένας χώρος που οριοθετείται μεταξύ της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Το βάρος της ερευνητικής κατεύθυνσης προκύπτει από τις τριβές που προκύπτουν από την επαφή πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικών ατόμων, ομάδων ή εθνών» .
Οι Μ.Φ. θα κατανοήσουν και θα εμβαθύνουν σε συμπεριφορές που έχουν ως πηγή προέλευσης τις τριβές που προέρχονται από επικοινωνίες και αλληλεπιδράσεις με πολιτισμικά διαφορετικά άτομα. Κατά συνέπεια, θα αποκτήσουν επάρκεια και ετοιμότητα στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο έργο τους αλλά και να συμβάλουν στη διεύρυνση των γνώσεων του εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας.
Διγλωσσία, δηλαδή η εναλλακτική χρήση δύο ή περισσοτέρων γλωσσών από το ίδιο άτομο, είναι ένα πολύ διαδεδομένο φαινόμενο. Αποτελεί πραγματικότητα που εκφράζει όλο και μεγαλύτερο μέρος των σύγχρονων κοινωνιών σε διεθνές επίπεδο. Το μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές θεωρίες της διγλωσσίας, τους ορισμούς της, τα διάφορα είδη διγλωσσίας που προτείνονται στη σχετική βιβλιογραφία, την ανάλυση δίγλωσσων κειμένων, τη συζήτηση ερευνητικών δεδομένων από το χώρο της εκπαίδευσης καθώς και τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα της διγλωσσίας. Στο μάθημα παρουσιάζονται (με παραδείγματα) οι βασικές αρχές του φαινομένου της διγλωσσίας και των αντίστοιχων εφαρμογών στην εκπαίδευση.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και θα καταστούν ικανοί να συζητήσουν:
• διαφορετικούς ορισμούς της διγλωσσίας
• θεωρητικά επιχειρήματα σχετικά με τη διγλωσσία και τη μάθηση
• οικογενειακό υπόβαθρο, κοινωνικές και πολιτισμικές νόρμες και διγλωσσία
• διαφορετικές πολιτικές του γλωσσικού προγραμματισμού και της γλωσσικής πολιτικής σε σχέση με τη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση
• φιλοσοφικά και θεωρητικά, θεμελίωση της δίγλωσσης εκπαίδευσης
• δομές και μοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης
• διδακτικές προσεγγίσεις στη δίγλωσση εκπαίδευση
• θέματα αξιολόγησης στη δίγλωσση εκπαίδευση
• εκπαιδευτικό σχεδιασμό προγραμμάτων δίγλωσσης εκπαίδευσης
• τη σχέση μεταξύ πρώτης και δεύτερης γλωσσικής κατάκτησης

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Μεθοδολογία έρευνας, διδακτική της νέας ελληνικής και βασικές γνώσεις παιδαγωγικής, γλωσσολογίας, ψυχολογίας και κοινωνιολογίας.

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): Βασικοί άξονες του μαθήματος είναι, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
• «Τα προβλήματα διαπολιτισμικού, κοινωνικοψυχολογικού ενδιαφέροντος που προκύπτουν από τις πληθυσμιακές μετακινήσεις και εκείνα που ενδεχόμενα θα προκύψουν από τη συμβίωση και αλληλεπίδραση διαφορετικών πολιτισμικά ατόμων ή ομάδων.
• Οι κραδασμοί που δημιουργούνται στη βάση των εθνικών και πολιτισμικών ταυτοτήτων και ο φόβος απώλειας ή αντικατάστασής τους από άλλου είδους ταυτότητες.
• Πώς γίνονται αντιληπτά άτομα ή ομάδες που έχουν κοινωνικοποιηθεί σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
• Τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται σήμερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στον πυρήνα της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
• Ο βαθμός διαφοροποίησης της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης που προκύπτει όταν μετακινούμενα άτομα ή ομάδες με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, υποχρεούνται να επικοινωνούν με το γηγενή πληθυσμό στο γλωσσικό κώδικα της χώρας υποδοχής και ποιες είναι οι ενδεχόμενες συνέπειες αυτών των διαφοροποιήσεων.
• Η σύγκριση ηθών και εθίμων γενικά, αλλά και ειδικά όσον αφορά στις σχέσεις των δύο φύλων ανάμεσα στους μετακινούμενους πληθυσμούς και τους γηγενείς της χώρας υποδοχής.
• Οι νέες κοινωνικές συνθέσεις ως αποτέλεσμα πληθυσμιακών μετακινήσεων, η οικονομοποίηση των ανθρωπίνων σχέσεων και επομένως και των αλληλεπιδράσεων» .
• Ορισμοί και Θεωρίες για την διγλωσσία
• Κοινωνικο-πολιτισμικές πτυχές της διγλωσσίας
• Διγλωσσία και κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας
• Διγλωσσία, γνώση, και το σχολικό πρόγραμμα σπουδών
• Γλωσσικός προγραμματισμός και πολιτική γλωσσικής εκπαίδευσης
• Μοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης
• Δίγλωσση εκπαίδευση στην πράξη

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Π. (επιμ.)(2007), Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και Έρευνα, Επιστημονική σειρά: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην Εκπαίδευση – Τόμος V, Πάτρα (υπό έκδοση).
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Π. (επιμ.) (1997), Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος III, Επιστημονική σειρά: Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση - Διαπολιτισμική Αγωγή, Αθήνα: Gutenberg.
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Π. (επιμ.) (1995), Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας – Τόμος ΙΙ, Επιστημονική σειρά: Κοινωνικοψυχολογικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση–Διαπολιτισμική Αγωγή, Αθήνα: Gutenberg.
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Π. (επιμ.) (1995), Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας – Τόμος Ι, Επιστημονική σειρά: Κοινωνικοψυχολογικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση–Διαπολιτισμική Αγωγή, Αθήνα: Gutenberg.
ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α. (1996), Ρατσισμός. Κοινωνικές, Ψυχολογικές και Παιδαγωγικές Όψεις μιας Ιδεολογίας και μιας Πρακτικής. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Γ.Γ.Λ.Ε.
SEGALL, M. H., DASEN, P. R., BERRY, J. W., POORTINGA, Y. H. (1996), Διαπολιτιστική Ψυχολογία. Η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε παγκόσμιο οικολογικό πολιτιστικό πλαίσιο, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
SMITH, P. B., BOND, M. H. (2005), Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
BAKER, C. (2006). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. 4th Edition. Clevedon: Multilingual Matters.
BRATT PAULSON, C. (1988). International handbook on bilingualism and bilingual Education. NY: Greenwood Press.
CHRISTIAN, D., MONTONE, C., LINDHOLM, K., & CARRANZA, I. (1997). Profiles in two-way immersion education. McHenry: Center for Applied Linguistics and Delta Systems Co., Inc.
CLOUD, N., GENESEE, F., & HAMAYAN, E. (2000). Dual language instruction: A handbook for enriched education. Boston: Heinle & Heinle.
COLLIER, V. & WAYNE, T. (1997). Two languages are better than one. Educational Leadership 55(4), 23-26.
CRAWFORD, J. (1997). Best evidence: Research foundations of the bilingual education act. Washington, D.C.: National Clearinghouse for Bilingual Education. (ERIC ED 408858)
CUMMINS, J. (1997). Cultural and linguistic diversity in education: A mainstream issue? Educational Review, 49(2), 105-114
CUMMINS, J. (1999). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση - Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας, (επιμ. Σκούρτου, Ε., μτφρ. Αργύρη,Σ.), Αθήνα: Gutenberg.
GARCIA, O., SKUTNABB-KANGAS, T., & TORRES-GUZMAN, M. (Eds.). (2006). Imagining multilingual schools: Languages in education and glocalization. Clevedon, Avon: Multilingual Matters.
GENESEE, F., & NICOLADIS, E. (1995). Language development in bilingual preschool children. In E. E. Garcia, B. McLaughlin, B. Spodek, & O. N. Saracho (Eds.), Meeting the challenge of linguistic and cultural diversity in early childhood education (pp. 18-33). New York: Teachers College Press.
ΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΜΑΚΡΑΚΗ, Ν. (2001). Γλώσσα και Κοινωνία. Αθήνα: Μεταίχμιο.
LAMBERT, WE. (1990). Persistent Issues in Bilingualism. In The Development of Second Language Proficiency. Harley, Allen, Cummins, Swain Eds. Cambridge: Cambridge University Press.
MARINOVA-TODD, S. H., MARSHALL, D. B., & SNOW, C. E. (2000). Three misconceptions about age and L2 learning. TESOL Quarterly, 34(1), 9-34.
NIETO, S. (2002). Language, culture, and teaching: Critical perspectives for a new century. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ, Χ. (2004). Γλωσσική Πολιτική και Γλωσσική Παιδία. Αθήνα: Gutenberg.
RICENTO, T. (Ed.). (2006). An introduction to language policy: Theory and method. Malden: Blackwell Publishing.
REICH, H. H. (1997). Διγλωσσία και εκπαίδευση. Στο Σκούρτου, Ε. (επιμ.) Θέματα Διγλωσσίας και Εκπαίδευσης. Αθήνα: νήσος.
SKOURTOU, E. (1995). Some notes about the relationship between bilingualism and literacy concerning the teaching of Greek as a second language, European Journal of Intercultural studies, 6(2), 24-30.
ΣΚΟΥΡΤΟΥ, Ε. (1997). Θέματα Διγλωσσίας και Εκπαίδευσης. Αθήνα: νήσος.
SPOLSKY, B. (1998). Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press.
SPOLSKY, B. (2004). Language policy. Cambridge: Cambridge University Press.
SPOLSKY, B. & COOPER, R. (1977). Frontiers of Bilingual Education. Rowley: Newbury House Publishers.
SKUTNABB-KANGAS,T. (1981). Bilingualism or Not: the Education of Minorities, Clevedon: Multilingual Matters.
ΤΡΙΑΡΧΗ-HERRMAN, Β. (2000). Η Διγλωσσία στην Παιδική Ηλικία. Αθήνα: Gutenberg.
WONG FILLMORE, L. (1991). Second-language learning in children: A model of language learning in social context. In E. Bialystok (Ed.), Language processing in bilingual children (pp. 49-69). Cambridge: Cambridge University Press

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις από τους διδάσκοντες, διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με ερευνητικές εργασίες που θα ανταποκρίνονται στους παραπάνω βασικούς άξονες.
• Ουσιαστική παρουσία και συμμετοχή στο μάθημα,
• Τέσσερις γραπτές εργασίες,
• Παρουσίαση εργασιών,
• Προσωπικό ημερολόγιο στοχασμού,
• Προφορική εξέταση στο σύνολο των θεμάτων του μαθήματος.

Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική

1. Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
Εξάμηνο: 8ο (εαρινό)
Τύπος μαθήματος: Επιλογής

Η ελληνική γλώσσα στο διαχρονικό σύνολό της ως μια ενιαία και μοναδική γλώσσα περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές διδακτικές:
1. τη διδακτική της αρχαίας ελληνικής
2. τη διδακτική της νέας ελληνικής
3. τη διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης.
Για κάθε μία από τις παραπάνω διδακτικές, ο εκπαιδευτικός που θα διδάξει την ελληνική σε μία από τις παραπάνω μορφές της, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη διδακτική επάρκεια αλλά και τη διδακτική ετοιμότητα για να μπορεί να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στο έργο του.
Η σχεδόν παντελής διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δημιουργούν προβλήματα στη διδασκαλία της.
Τα συγκεκριμένο μάθημα πραγματεύεται το θέμα της διδακτικής της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα και ομογενείς και αλλοδαπούς που διαμένουν στο εξωτερικό.
Ειδικότερα, αναλύεται η εξέλιξη των θεωρητικών προσεγγίσεων αλλά και των διδακτικών πρακτικών για τη διδασκαλία μιας γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης καθώς και οι παράμετροι που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την εκμάθησή της.
Παρουσιάζονται, επίσης, ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με την παράμετρο της παρέμβασης γλωσσικών ιδιωμάτων, οι πρακτικές διδασκαλίας στα περιφερειακά πανεπιστήμια Πατρών και Ιωαννίνων και ο ρόλος των γλωσσών των διδασκομένων στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης.
Επίσης, γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση αναφορικά με τα διδακτικά υλικά που χρησιμοποιούνται από την πολιτεία για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης σε σύγκριση με εκπαιδευτικά υλικά άλλων φορέων. Τέλος παρουσιάζεται μια εναλλακτική πρόταση παραγωγής διδακτικού υλικού από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και το διδακτικό υλικό, το οποίο παρήχθη στα πλαίσια αυτής της πρότασης και συνοδεύεται από ενδεικτικά υποδείγματα εφαρμογής του.
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δοθούν στον μέλλοντα εκπαιδευτικό τα βασικότερα από τα στοιχεία που χρειάζεται για να ολοκληρώσει τη διδακτική του επάρκεια αλλά και να οραματιστεί και να επιδιώξει τη διδακτική του ετοιμότητα, που είναι απαραίτητη για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

2. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα Ελληνικά ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα
Εξάμηνο: 2ο (εαρινό)
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαχθούν οι φοιτητές στην προβληματική θεμάτων και διαδικασιών που προκύπτουν από τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών λόγω της μετανάστευσης και της παλιννόστησης στα πλαίσια του ελληνικού πολιτισμού και άπτονται όλων των μορφών κοινωνικής ζωής. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται:
Αποσαφήνιση των όρων που σχετίζονται με το μάθημα αυτό, όπως: πολιτισμός, διαπολιτισμός, μετανάστευση, διαπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική επικοινωνία, διαπολιτισμική εκπαίδευση, επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κτλ. Γίνεται ανάλυση των αιτίων που προκαλούν τις μετακινήσεις πληθυσμών σε παγκόσμιο επίπεδο και παρουσιάζονται διαχρονικά τα σημαντικότερα μεταναστευτικά ρεύματα. Παρουσίαση και ανάλυση των ελληνικών μεταναστευτικών ρευμάτων προς το εξωτερικό αλλά και των φαινομένων της παλιννόστησης Ελλήνων από το εξωτερικό καθώς και αλλοδαπών μεταναστών στην Ελλάδα.
Παρουσιάζονται και αναλύονται πολιτισμικές αντιθέσεις και συγκρούσεις των πολιτισμικά διαφορετικών πληθυσμών, που σχετίζονται με προκαταλήψεις, ρατσιστικά φαινόμενα κτλ. Αναζητούνται σταθερές για την διαχρονική αντιμετώπιση του θέματος της μετακίνησης των πληθυσμών, αφού οι μετακινήσεις ευνοούνται στο πλαίσιο της σημερινής παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Αναλύονται τα θέματα ταυτότητας των μετακινούμενων πληθυσμών. Παρουσιάζονται τα μοντέλα εκπαίδευσης των μετακινούμενων πληθυσμών και η επίδρασή τους στα αναλυτικά προγράμματα των χωρών υποδοχής. Παρουσιάζονται και αναδεικνύονται οι δυσκολίες αλλά και οι τρόποι για τη διδασκαλία και εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής από τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές, καθώς και οι μέθοδοι διδασκαλίας που ενδείκνυνται για την ταχύτερη εκμάθησή της και την ένταξη των μαθητών αυτών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής. Επίσης, γίνεται λόγος για τις βασικές παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού τόσο για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας όσο και άλλων γνωστικών αντικειμένων.


3. Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση
Εξάμηνο: 7ο (χειμερινό)
Τύπος μαθήματος: Επιλογής

- Εξέλιξη του φαινομένου της μετανάστευσης και της παλιννόστησης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση που παρέχεται στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τη Δυτική Ευρώπη και την Κάτω Ιταλία.
- Διερεύνηση του ζητήματας της παρέμβασης ενός γλωσσικού ιδιώματος στην εκμάθηση μιας νέας γλώσσας
- Ανάλυση του φαινομένου της διγλωσσίας
- Διατύπωση προτάσεων σχετικά με τη διδασκαλία των ελληνικών ως πρώτης και δεύτερης γλώσσα.


4. Κοινωνικοψυχολογικές Προσεγγίσεις Της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
Εξάμηνο: 7ο (χειμερινό)
Τύπος μαθήματος: Επιλογής

- Ιστορική εξέλιξη της Κοινωνικοψυχολογικής Προσέγγισης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, η καθιέρωσή της ως γνωστικού αντικειμένου και η μετάβαση από μία θεωρητική επιστήμη σε ένα καθαρά επιστημονικό και ερευνητικό γνωστικό αντικείμενο.
- Οι Κοινωνικοψυχολογικές Προσεγγίσεις της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας από τη σκοπιά των γειτονικών επιστη-μονικών χώρων και κυρίως της κοινωνιολογίας, της εφαρμοσμένης παιδαγω¬γικής και της ψυχολογίας.
- Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας των κοινωνικοψυχολογικών προσεγγίσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
- Η θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης
- Η θεωρία των συγκρούσεων
- Η θεωρία του πεδίου
- Η θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας ή παραφωνίας του L. Festinger
- Η θεωρία των κινήτρων επίδοσης
- Μέθοδοι έρευνας της Κοινωνικής Ψυχολογίας

Publications

Πλήρες Βιογραφικό, Ερευνητική-Επιστημονική, Συγγραφική και Κοινωνική Δράση του Παντελή Γεωργογιάννη
Full text: georgogiannis_cv_full.pdf

Blog

Announcements

Επικοινωνία με τους φοιτητές
Τρίτη 04 Ιαν 2011
Περιγραφή:
Δευτέρα και Παρασκευή: 11.00 - 13.00

 
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές για τις εργασίες του προπτυχιακού
Τρίτη 04 Ιαν 2011
Περιγραφή:
Τετάρτη και Πέμπτη: 09.00 - 12.00

 
Συνεργασία με τους φοιτητές για διδακτορικά, μεταπτυχιακές εργασίες και πτυχιακές εργασίες
Τρίτη 04 Ιαν 2011
Περιγραφή:
Μετά από συνεννόηση με τον κ. Γεωργογιάννη