Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία αποζημίωσης των μελών ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων που συμμετέχουν σε εκλεκτορικά σώματα, επιτροπές διδακτορικών διατριβών

icon Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία αποζημίωσης των μελών ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων που συμμετέχουν σε εκλεκτορικά σώματα, επιτροπές διδακτορικών διατριβών (1.06 MB)