Εγκριση συμμετοχής του Π.Τ.Δ.Ε στο Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη

icon Εγκριση συμμετοχής του Π.Τ.Δ.Ε στο Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη (701.99 kB)