Επιστημονική επετηρίδα "Αρέθας" - Τόμος V - 2016 - ISSN: 2529-1513

icon Συντακτική - Εκδοτική Επιτροπή - Πρόλογος - Περιεχόμενα (2.15 MB)

icon Αδαμοπούλου, Α., Καμαριανός, Ι. (2016). Εκπαιδεύοντας υπό κρίση: Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί και η εμπιστοσύνη τους στο Πανεπιστήμιο. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, V, 9-34. (2.28 MB)

icon Δημητρακόπουλος, Γ. (2016). Η προσωπικότητα και η σκέψη του Μεγάλου Βασιλείου στο ελληνικό διδακτικό εγχειρίδιο Θρησκευτικών της Ε Δημοτικού. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, V, 35-70. (2.48 MB)

icon Βεργίδης, Δ., Μωυσίδου, Ε. (2016). Οι απόψεις των διευθυντών των σχολείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τους τρόπους αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, V, 71-92. (2.84 MB)

icon Ασημάκη, Α., Νικολακάκος, Ν., Βεργίδης, Δ. (2016). Οι έννοιες της εξουσίας και της πειθαρχίας στη θεωρία του Michel Foucault. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, V, 93-118. (2.31 MB)

icon Μπουσίου, Ο. (2016). Οργάνωση, διοίκηση και εποπτεία των ελληνικών Πανεπιστημίων από το 1932 μέχρι τον Ν. 4009/11: Μια ιστορικοσυγκριτική προσέγγιση. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, V, 119-156. (2.68 MB)

icon Κόκκαλη, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καμαριανός, Ι. (2016). Η διερεύνηση του ρόλου των ιστοχώρων των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αχαΐα. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, V, 157-191. (2.35 MB)