Επιστημονική επετηρίδα "Αρέθας" - Τόμος IV - 2007 - ISSN: 2529-1513

icon  Συντακτική Επιτροπή, Περιεχόμενα, Πρόλογος (140.93 kB)
icon  Αλεξόπουλος, Δ. (2007). Κατασκευή και ψυχομετρικές ιδιότητες της Δοκιμασίας Λεκτικών Δεξιοτήτων (ΔΟΛΕΔΕ). Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, IV, 11-29. (300.52 kB)
icon  Βεργίδης, Δ., Ασημάκη, Α. & Τζιντζίδης, Α. (2007). Η εκπαίδευση των κρατουμένων. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, IV, 61-93. (4.68 MB)
icon  Γαβαλά, Μ., Γαρυφαλλίδου, Δ., Ιωαννίδης, Γ., Παπαθεοδώρου, Τ., Στάθη, Ε., Χριστοδούλου, Σ. (2007). Εικονική πραγματικότητα στη διδασκαλία φυσικής. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, IV, 95-122. (3.54 MB)
icon  Γαλάνη, Μ. (2007). Η θεατρική τέχνη στην εκπαίδευση: Η επίδραση του θεατρικού παιχνιδιού στην ψυχοκινητική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, IV, 123-134. (168.57 kB)
icon  Γούλας, Β. & Σπινθουράκη, Ι.-Α. (2007). Πολιτισμικές διαφορές και μορφές χρήσης - διαχείρισης του χώρου και του χρόνου στο διάλειμμα. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, IV, 135-149. (237.1 kB)
icon  Δημάκος, Ι. (2007). Τι γνωρίζουν και τι νομίζουν ότι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για τη Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, IV, 151-161. (147.01 kB)
icon  Δημητρακόπουλος, Ι. (2007). Το πρόβλημα της Θρησκευτικής Αγωγής στον Ευρωπαϊκό και τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό: Διαπολιτιστική vs, Ομολογιακή Θρησκευτική Αγωγή. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, IV, 163-188. (404.17 kB)
icon  Καμαριανός, Ι. (2007). Τα δομικά αίτια και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διευθυντικής λειτουργίας στη σύγχρονη σχολική τάξη. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, IV, 190-201. (176.88 kB)
icon  Μουσταΐρας, Π. & Κατσίλλης, Ι. (2007). Η ανάμειξη των γονέων σε δραστηριότητες στο χώρο του σχολείου (school-based involvement), ως παράγοντας διαμόρφωσης των στάσεων και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των μαθητών. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, IV, 204-221. (2.73 MB)
icon  Παναγιωτακόπουλος, Χ. & Ρηγάλου, Χ. (2007). Γνώσεις, Στάσεις και Αντιλήψεις Δείγματος Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, IV, 223-239. (246.69 kB)
icon  Σταμέλος, Γ. & Δακοπούλου, Α. (2007). Επαγγελματικά μεταπτυχιακά και δια βίου εκπαίδευση: Η κατάσταση των πραγμάτων στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, IV, 241-253. (93.75 kB)