Επιστημονική επετηρίδα "Αρέθας" - Τόμος ΙΙΙ - 2005 - ISSN: 2529-1513

icon  Συντακτική - Εκδοτική Επιτροπή, Περιεχόμενα, Πρόλογος (186.43 kB)
icon  Αλεξόπουλος, Σ. Δ., Μάνεσης, Ν., Φιλιππάτου, Δ., Σακελλάρη, Μ., Σηφάκη, Α. (2005). Ανάπτυξη ενός τεστ λεξιλογίου για τους μαθητές της Δ τάξης του Δημοτικού. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, 3, 11-24. (246.12 kB 2013-06-12 20:50:48)
icon  Βασιλόπουλος, Φ. Σ., Κοσμόπουλος, Β. Α., Κωνσταντινίδης, Κ. Γ. (2005). Τα πρόσωπα εν σχέσει τείνουν να μοιράζονται ένα κοινό σημασιολογικό πλαίσιο αναφοράς: Αναλύοντας το σχεσιοδυναμικό πλαίσιο αναφοράς. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, 3, 25-36 (174.02 kB)
icon  Βεργίδης, Δ., Τουρκάκη, Δ. (2005). Από τα εκπαιδευτικά προγράμματα τι μένει στα σχολεία: Η περίπτωση του προγράμματος Μελίνα μετά την πειραματική εφαρμογή του. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, 3, 37-58. (272.48 kB)
icon  Δακοπούλου, Α. Α. (2005). Ο θεσμικός μετασχηματισμός των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης: Ώσμωση παγκόσμιου - εθνικού ή το παγκόσμιο πρόσχημα για το εθνικό; Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, 3, 59-88. (404.24 kB)
icon  Δημάκος, Κ. Ι. (2005). Οικογενειακοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επιθετικότητα των μαθητών: Ερευνητικά δεδομένα. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, 3, 89-102. (175.82 kB)
icon  Ιωαννίδης, Σ. Γ., Γαρυφαλλίδου, Μ. Δ., Βαβουγυιός, Γ. Δ., Γκούτσιας, Ι. Α., Τσιόκανος, Χ. Α. (2005). Οι έννοιες της ακτινοβολίας και της ενέργειας σε φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος: Μία έρευνα σε εξέλιξη με χρήση υπολογιστών. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, 3, 103-130. (315.46 kB)
icon  Κατσίλλης, Μ. Ι. (2005). Αυτοεκπληρούμενη προφητεία, πολιτιστικό κεφάλαιο και άνισες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, 3, 131-138. (180.53 kB)
icon  Karatzia-Stavlioti, E. (2005). Educational effectiveness and educational policy discourse of the UNESCO and the European Union in comparative perspective. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, 3, 139-162. (206.23 kB)
icon  Κοσμόπουλος, Β. Α., Βασιλόπουλος Φ. Σ. (2005). Προσπάθεια διερεύνησης σχεσιοδυναμικών στοιχείων ψυχολογίας των σημερινών εφήβων. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, 3, 163-178. (228.25 kB)
icon  Λάμνιας, Κ., Καμαριανός, Ι., Ντακούμης, Β. (2005). Κοινωνιολογική προσέγγιση των μεταβολών που προκαλεί η η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, 3, 179-242. (678.25 kB)
icon  Λαμπροπούλου, Β., Παντελιάδου, Σ., Μαρκάκης, Ε. (2005). Χαρτογράφηση - Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής: άργησαν μια μέρα... Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, 3, 243-262. (546.76 kB)
icon  Μοσχόπουλος, Ν. Γ. (2005). Πληροφορίες για τη συμβολή της ελληνικής κοινότητας του Λιβόρνου στον φωτισμό του γένους (18ος-19ος αι.) (Με βάση αρχειακή πηγή). Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, 3, 263-270. (193.93 kB)
icon  Παναγιωτακόπουλος, Χ., Αλεξόπουλος, Χ., Γούτσος, Χ., Σκαλτσάς, Α., Τάσιος, Δ. (2005). Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας: Πόσο έτοιμοι είναι οι εκπαιδευτικοί μας να τις εφαρμόσουν στη σχολική πρακτική; Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, 3, 271-292. (236.3 kB)
icon  Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ. (2005). Η εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, 3, 293-312. (246.35 kB)
icon  Σπινθουράκη, Ι. Α. (2005). Η διαπολιτισμική προσέγγιση: Ο ρόλος του δασκάλου: Μία πρώτη προσέγγιση για την ανάγκη ανάπτυξης της Αρέθας, 3, 313-320. (116.16 kB)
icon  Σταμέλος, Γ., Καρανάτσης, Κ. (2005). Εθνικές συνιστώσες και εκπαίδευση: Σχηματική απόδοση ιστορικής επισκόπησης. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, 3, 321-334. (201.94 kB)