Σας καλωσορίζουμε στην ηλεκτρονική τοποθεσία πληροφοριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών!

Μέσα από τις σελίδες μας μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, που αφορούν:

  •     Tο ιστορικό ίδρυσης και τη Διοίκηση
  •     Tο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
  •     Tους Τομείς, τα Εργαστήρια και τους Διδάσκοντες
  •     Tο διεξαγόμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο
  •     Tη Γραμματεία και τη Βιβλιοθήκη
  •     Tον Οδηγό Σπουδών
  •     Tα Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο Πρόεδρος του τμήματος
Ιωάννης Κατσίλλης, Καθηγητής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δικαιολογητικά εγγραφής ατόμων με σοβαρές παθήσεις Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014  Εγγραφή ατόμων με σοβαρές παθήσεις (777.2 kB)
Οι Ομάδες για την Ορκωμοσία (Οκτώβριος 2014) Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014  Ομάδες Ορκωμοσίας Οκτωβρίου 20104 (534.96 kB)
Διακαιολογητικά Ορκωμοσίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014  Δικαιολογητικά Ορκωμοσίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών (236.18 kB)
Βρίσκεστε εδώ: Home